Znaleziono 15 wyników

Wyszukiwanie zaawansowane

autor: DPF SAN
2019-12-31, 10:27
Forum: Konkursy, projekty, ...
Temat: Projekt LIDO – umiejętności przywódcze nauczycieli po dwóch latach dobiega końca.
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 2860

Projekt LIDO – umiejętności przywódcze nauczycieli po dwóch latach dobiega końca.

Projekt LIDO – umiejętności przywódcze nauczycieli po dwóch latach dobiega końca. Projekt był adresowany do nauczycieli, władz szkolnych, jak również do środowisk wspomagających szkoły średnie i zajmował się kształceniem umiejętności przywódczych, które są niezbędne w pracy osób związanych z edukac...
autor: DPF SAN
2019-12-31, 10:21
Forum: Konkursy, projekty, ...
Temat: NORADICA, projekt europejski, którego celem jest zapobieganie radykalizacji religijnej w szkole.
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 1393

NORADICA, projekt europejski, którego celem jest zapobieganie radykalizacji religijnej w szkole.

NORADICA https://www.noradicalism.eu/, projekt europejski, którego celem jest zapobieganie radykalizacji religijnej w szkole. 5 krajów europejskich pracowało nad podniesieniem świadomości na temat roli dialogu między religiami, a także opracowało materiały dla nauczycieli, uczniów i decydentów poma...
autor: DPF SAN
2019-10-29, 15:31
Forum: Konkursy, projekty, ...
Temat: Projekt WELLVET, czyli dobrostan psychofizyczny uczniów
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 2012

Projekt WELLVET, czyli dobrostan psychofizyczny uczniów

WELLVET to projekt europejski, którego tematem jest kwestia, czy i w jaki sposób dobry stan zdrowia oraz samopoczucie emocjonalne (dobrostan psychofizyczny) uczniów wpływają na ich wyniki w nauce i rozwój kompetencji społecznych, co warunkuje osiągnięcie sukcesu. Głównym rezultatem projektu jest sz...
autor: DPF SAN
2019-09-20, 11:42
Forum: Konkursy, projekty, ...
Temat: Projekt Scie-Citizens - nauka obywatelska łączy środowiska
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 1773

Projekt Scie-Citizens - nauka obywatelska łączy środowiska

Nauka obywatelska jest definiowana na wiele sposobów i rozumie się ją, jako szeroko pojętą współpracę między środowiskami naukowymi a obywatelami, np. jako wolontaryjną pomoc w zbieraniu danych do badań czy najogólniejszą edukację naukową. Jednak jest to pojęcie dużo bardziej pojemne. Obywatele ucz...
autor: DPF SAN
2019-04-29, 09:42
Forum: Konkursy, projekty, ...
Temat: Dobrostan psychofizyczny uczniów - projekt Wellvet
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 1930

Dobrostan psychofizyczny uczniów - projekt Wellvet

WELLVET to projekt europejski, którego tematem jest kwestia, czy i w jaki sposób dobry stan zdrowia i samopoczucie emocjonalne (dobrostan psychofizyczny) uczniów wpływają na ich wyniki w nauce i rozwój kompetencji społecznych, co warunkuje osiągnięcie sukcesu. Zdaniem konsorcjum projektu, zdrowi, d...
autor: DPF SAN
2019-03-06, 14:35
Forum: Konkursy, projekty, ...
Temat: NORADICA kampania przeciw radykalizacji zaczyna się w szkole
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 2622

NORADICA kampania przeciw radykalizacji zaczyna się w szkole

5 europejskich krajów przygotowało materiały skierowane do nauczycieli, uczniów i decydentów, które pomogą im w zapobieganiu religijnej radykalizacji. W ostatnich latach kwestie radykalizacji i działalność rekrutacyjna organizacji terrorystycznych stały się przedmiotem międzynarodowego zainteresowa...
autor: DPF SAN
2018-10-12, 11:59
Forum: Konkursy, projekty, ...
Temat: NEUROANDRAGOGIKA PRZECIW WYKLUCZENIU
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 3066

NEUROANDRAGOGIKA PRZECIW WYKLUCZENIU

http://www.dpm.san.edu.pl/wgrane-pliki/mini_neuroandragogy_1_strona_1.jpg NEUROANDRAGOGIKA PRZECIW WYKLUCZENIU to projekt koordynowany przez Społeczną Akademię Nauk w partnerstwie z organizacjami z Austrii, Czech, Grecji, Wielkiej Brytanii i Węgier. Projekt promuje ideę wykorzystania najnowszej wie...
autor: DPF SAN
2018-08-30, 10:49
Forum: Konkursy, projekty, ...
Temat: LIDO – umiejętności przywódcze nauczycieli
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 3675

LIDO – umiejętności przywódcze nauczycieli

LIDO – umiejętności przywódcze nauczycieli – to projekt skierowany do nauczycieli oraz środowisk wspierających działalność szkół, a poświęcony jest kształceniu umiejętności przywódczych, które są niezbędne w pracy osób związanych z edukacją. Polskim partnerem projektu jest Społeczna Akademia Nauk w...
autor: DPF SAN
2018-05-24, 14:06
Forum: Konkursy, projekty, ...
Temat: NoRadica: przeciw radykalizacji młodzieży – Innowacyjne praktyki edukacyjne wspierające dialog między religiami
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 3687

NoRadica: przeciw radykalizacji młodzieży – Innowacyjne praktyki edukacyjne wspierające dialog między religiami

NoRadica to projekt, którego celem nadrzędnym jest walka z radykalizacją zachowań młodzieży wobec przedstawicieli innych religii. Zdaniem konsorcjum projektu, aby zapobiegać temu zjawisku, należy promować dialog między środowiskami odmiennymi religijnie i kulturowo oraz promować ideę wzajemnego poz...
autor: DPF SAN
2017-09-25, 10:44
Forum: Metody dydaktyczne, scenariusze, konspekty, materiały
Temat: Projekt EUFORIA 2: Edukacja filmowa w szkołach
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 2550

Projekt EUFORIA 2: Edukacja filmowa w szkołach

Już po raz drugi Społeczna Akademia Nauk w Łodzi bierze udział w projekcie Euforia. Główna idea projektów Euforia i Euforia 2 pozostaje niezmienna, a jest nią promocja edukacji medialnej wśród nauczycieli, młodzieży i dzieci. Media i nowe technologie zmieniły dzieciństwo. Dzisiaj martwimy się, że dz...
autor: DPF SAN
2017-09-01, 09:15
Forum: Metody dydaktyczne, scenariusze, konspekty, materiały
Temat: Projekt: VALUE - w otwartej Europie wszystkie języki są ważne
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 2262

Projekt: VALUE - w otwartej Europie wszystkie języki są ważne

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi jest partnerem projektu Unii Europejskiej pt: VALUE, którego celem jest wspieranie szkół w rozwoju procesu kształcenia i jego rezultatów przez wdrażanie metod i praktyk związanych z wielojęzycznością. VALUE oferuje narzędzia i materiały, które pomogą wprowadzić temat ...
autor: DPF SAN
2015-11-25, 11:51
Forum: Konkursy, projekty, ...
Temat: Silniejsze dzieci /Mniej przemocy 2
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 8761

Silniejsze dzieci /Mniej przemocy 2

Silniejsze dzieci /Mniej przemocy 2 to projekt skierowany do nauczycieli, rodziców i dzieci. Mówienie o profilaktyce przemocy wówczas, gdy przemoc w szkole jest faktem, jest jak mówienie o zapobieganiu próchnicy u osoby, która ma protezę zębów. Dziecko bowiem trzeba uczyć jak współistnieć w społecz...
autor: DPF SAN
2015-11-25, 11:44
Forum: Konkursy, projekty, ...
Temat: FAMICO: Skuteczne metody doradztwa zawodowego wspierające rodziców w kierowaniu karierą zawodową ich dzieci
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 7277

FAMICO: Skuteczne metody doradztwa zawodowego wspierające rodziców w kierowaniu karierą zawodową ich dzieci

FAMILY CAREER COMPASS: Skuteczne metody doradztwa zawodowego wspierające rodziców w kierowaniu karierą zawodową ich dzieci Famico to międzynarodowy projekt realizowany jest w ramach programu Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji, którego koordynatorem jest Społeczna ...
autor: DPF SAN
2015-09-22, 15:26
Forum: Przedmioty humanistyczne
Temat: Projekt CoDec: Kolonializm i dekolonializm a historie narodowe oraz pamięć polityczna z perspektywy europejskiej
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 5097

Projekt CoDec: Kolonializm i dekolonializm a historie narodowe oraz pamięć polityczna z perspektywy europejskiej

Projekt Codec zajmował się kilkoma ważnymi kwestiami naukowymi dotyczącymi historii kultury i pamięci politycznej w Europie: - przewartościowaniem kolonialnej przeszłości i procesów dekolonizacji w różnych państwach europejskich w perspektywie porównawczej; - analizą sposobu nauczania tematu kolonia...
autor: DPF SAN
2015-09-17, 09:03
Forum: Metody dydaktyczne, scenariusze, konspekty, materiały
Temat: Projekt PFE Partnerstwo dla Przedsiębiorczości w Szkołach Średnich
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 5148

Projekt PFE Partnerstwo dla Przedsiębiorczości w Szkołach Średnich

Projekt PFE Partnerstwo dla Przedsiębiorczości w Szkołach Średnich Projekt PFE Partnerstwo dla Przedsiębiorczości w Szkołach Średnich jest realizowany w ramach programu UE LLP Leonardo da Vinci i obecnie znajduje się w fazie końcowej. Polskim partnerem projektu i jednocześnie koordynatorem jest pryw...

Wyszukiwanie zaawansowane