Znaleziono 100 wyników

Wyszukiwanie zaawansowane

autor: biologica
2014-07-08, 20:42
Forum: Awans zawodowy nauczyciela
Temat: Egzamin na nauczyciela mianowanego - prezentacja
Odpowiedzi: 1715
Odsłony: 586223

Re: Egzamin na nauczyciela mianowanego - prezentacja

GosssiaN pisze:a jest tam coś nowego dotyczącego przedszkoli?

w nowelizacji ustawy o systemie oświaty jest na pewno o 1-3
a o przedszkolach na pewno też coś jest
patrzyłam na akty prawne ale nigdzie nie zalazłam jeszcze nowej treści ustawy
autor: biologica
2014-07-08, 20:06
Forum: Awans zawodowy nauczyciela
Temat: Egzamin na nauczyciela mianowanego - prezentacja
Odpowiedzi: 1715
Odsłony: 586223

Re: Egzamin na nauczyciela mianowanego - prezentacja

tak na pocieszenie znowu nowości :-) Ustawa z dn. 30.05.2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 811), wprowadzająca zmiany na rynku podręczników, wchodzi w życie 8 lipca br. Zgodnie z nowymi przepisami podręczniki będą wypożyczane uczniom, zaś ć...
autor: biologica
2014-07-08, 19:59
Forum: Awans zawodowy nauczyciela
Temat: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi
Odpowiedzi: 796
Odsłony: 406407

Re: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi

146. proszę wymienić podstawowe metody stosowane w dydaktyce szkolnej z uzasadnieniem efektów edukacyjnych" Czemu służy określona metoda? Wykład -żeby uczeń poznał określony. kontekst, dla wprowadzenia, zreferowania i podsumowania większych partii materiału. Czytanie -żeby uczeń umiał czytać ze...
autor: biologica
2014-07-08, 19:59
Forum: Awans zawodowy nauczyciela
Temat: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi
Odpowiedzi: 796
Odsłony: 406407

Re: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi

122. Czemu służy mierzenie jakości pracy szkoły? > Poprawie jakości pracy szkoły, czyli realizacji oczekiwań uczniów i rodziców, ale również środowiska lokalnego, w tym organu prowadzącego, kuratorium oświaty czy MEN. 123. W jaki sposób możesz zdiagnozować strukturę zespołu klasowego? > - za pomocą ...
autor: biologica
2014-07-08, 19:58
Forum: Awans zawodowy nauczyciela
Temat: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi
Odpowiedzi: 796
Odsłony: 406407

Re: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi

106. Jakie korzyści odnosi uczeń z Twojej aktywności w zakresie realizacji zadań ogólnoszkolnych? bierze udział w konkursach i zajmuje wysokie lokaty (przygotowuję ich,do> tych konkursów, a nawet niektóre organizuję dając im szansę na zabranie w nich udziału) - ponieważ jestem egzaminatorem, jest do...
autor: biologica
2014-07-08, 19:57
Forum: Awans zawodowy nauczyciela
Temat: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi
Odpowiedzi: 796
Odsłony: 406407

Re: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi

91. Kto dokonuje oceny pracy nauczyciela? > Art. 6a. >> 1. 14) Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o...
autor: biologica
2014-07-08, 19:57
Forum: Awans zawodowy nauczyciela
Temat: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi
Odpowiedzi: 796
Odsłony: 406407

Re: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi

81. W jaki sposób oceniasz uczniów? (pytanie dotyczy wewnątrzszkolnego i przedmiotowego systemu oceniania). > Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1motywowanie ucznia do rozwoju intelektualnego oraz systematycznej pracy 2poinformowanie ucznia o kryteriach oceniania z biologii i przyrody 3poinformo...
autor: biologica
2014-07-08, 19:56
Forum: Awans zawodowy nauczyciela
Temat: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi
Odpowiedzi: 796
Odsłony: 406407

Re: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi

74. Jakie przepisy określają obowiązki nauczyciela? >> - kodeks pracy > - karta nauczyciela > - ustawa o systemie oświaty obowiązki: > - sumienne i staranne wykonywanie pracy > - wykonywanie poleceń przełożonego związanych z wykonywaną pracą > - przestrzeganie ustalonego czasu pracy, w tym punktualn...
autor: biologica
2014-07-08, 19:56
Forum: Awans zawodowy nauczyciela
Temat: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi
Odpowiedzi: 796
Odsłony: 406407

Re: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi

67.Jakie są kryteria dobrej oceny? Przegląd wyżej wymienionych właściwości różnych form kontrolowania pozwala nauczycielowi wybrać te o największych walorach w danej sytuacji. Każdy ze sposobów może być modyfikowany, doskonalony i unowocześniany. Każdy sposób powinien charakteryzować się rzetelności...
autor: biologica
2014-07-08, 19:55
Forum: Awans zawodowy nauczyciela
Temat: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi
Odpowiedzi: 796
Odsłony: 406407

Re: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi

57. Jak zmieni się Pani status po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego? -będę mieć możliwość zatrudnia przez mianowanie wraz ze wszystkimi konsekwencjami (dla mnie i dla szefa)- ( KN: art.10 ust.5, ar. 15 art. 18, art. 19, art. 20, art.21-23 art.28) -po czterech latach pracy w stopniu kontrakto...
autor: biologica
2014-07-08, 19:54
Forum: Awans zawodowy nauczyciela
Temat: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi
Odpowiedzi: 796
Odsłony: 406407

Re: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi

48. W jaki sposób diagnozujesz problemy środowiskowe w swojej szkole? • zebrania z rodzicami (proszę rodziców, którzy mają problemy np. finansowe o pozostanie po zebraniu i oferuję im skorzystanie z pomocy socjalnej oferowanej przez szkołę) • wywiad z poszczególnymi uczniami • anki...
autor: biologica
2014-07-08, 19:54
Forum: Awans zawodowy nauczyciela
Temat: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi
Odpowiedzi: 796
Odsłony: 406407

Re: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi

40. W jaki sposób dokonuje się korekt w dokumentacji szkolnej np: w dzienniku lekcyjnym, arkuszach ocen? Rozporządzenie MEN i S z dnia 19 lutego 2002r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńcze...
autor: biologica
2014-07-08, 19:52
Forum: Awans zawodowy nauczyciela
Temat: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi
Odpowiedzi: 796
Odsłony: 406407

Re: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi

31. W jaki sposób indywidualizujesz pracę swoich uczniów? W nauczaniu prowadzący zajęcia kieruje swoją uwagę na poszczególnych uczniów i dostosowuje nauczanie do ich predyspozycji. W takim trybie każdy uczeń w klasie pracuje w swoim własnym rytmie i na odpowiednim dla siebie poziomie. Zasadę indywid...
autor: biologica
2014-07-08, 19:47
Forum: Awans zawodowy nauczyciela
Temat: Egzamin na nauczyciela mianowanego - prezentacja
Odpowiedzi: 1715
Odsłony: 586223

Re: Egzamin na nauczyciela mianowanego - prezentacja

jak odpowiesz na ostatnie: umiejętności kluczowe? 1 planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się. 2 skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach 3 Efektywne współdziałanie w zespole 4 rozwiązywanie problemów w sposób twórczy 5 sprawne posługiwanie się komputerem i technologią info...

Wyszukiwanie zaawansowane