Lider WDN plan pracy

wymiana pomysłów, czyli jak prowadzić dobre, inspirujące i ciekawe lekcje

Moderatorzy: Basiek70, służby porządkowe

Andrzej z R
Posty: 10
Rejestracja: 2007-03-30, 15:31

Lider WDN plan pracy

Postautor: Andrzej z R » 2007-08-10, 15:10

Roczny i pięcioletni plan pracy lidera WDN http://83.15.153.174/lopata/liderwdn_sw.htm

Awatar użytkownika
Majeczka
Posty: 5
Rejestracja: 2007-10-08, 15:41

Poszukuje planu lidera WDN

Postautor: Majeczka » 2007-10-09, 15:25

Poszukuje planu lidera WDN dziś na zebraniu Rady Pedagogicznej nim zostałam nie mam zielonego pojęcia jak się do tego zabrać, Moja poprzednia koleżanka nie prowadziła tego systematycznie i nawet nie było planu na tamten rok. może ktoś mi cos podpowie Dziękuje

Awatar użytkownika
malgala
Posty: 8170
Rejestracja: 2007-07-30, 18:50
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Matematyka
Lokalizacja: łódzkie

Re: Lider WDN plan pracy

Postautor: malgala » 2007-10-10, 21:58

Majeczka, wklejam swój stary. Może skorzystasz. Tylko tabela mi się nie wkleiła, ale chyba się dopatrzysz o co chodzi.

PROGRAM
WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w ....................................

Założenia WDN:

 WDN jest aktywnym podejściem nauczycieli do rozwiązywania istniejących w szkole problemów i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych w takim zakresie, aby umieć im stawić czoła.

 Wymaga od nauczycieli (całej społeczności szkolnej) poczucia autonomii i zrozumienia, że odpowiedzialność za funkcjonowanie szkoły spoczywa w ich rękach.

 Preferuje dialog i akcentuje zespołowe uczenie się, w którym ważny jest nie tylko efekt, ale i sam proces zmiany osób biorących w nim udział.

 Ma charakter ciągły i nie jest ograniczony w czasie.

 WDN nie wyklucza doskonalenia nauczycieli poza murami szkoły lub w szkole, a także we współdziałaniu z nauczycielami z innych placówek.

 Następstwem doskonalenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli powinna być zmiana praktyki szkolnej. Jest to miarą efektywności WDN.Program WDN obejmuje trzy podstawowe sfery działalności Szkoły:

• dydaktyczną
• wychowawczą
• opiekuńczą

Cele WDN:

 główny:
 wzrost efektywności pracy szkoły.

 szczegółowe:
 poprawa procesu nauczania i uczenia;
 propagowanie pracy zespołowej;
 doskonalenie umiejętności i metod pracy z uczniami;
 osobiste doskonalenie się;
 doskonalenie umiejętności komunikacji, rozwijanie współpracy w zespole;
 rozwijanie współpracy z rodzicami;
 efektywniejsze rozwiązywanie problemów szkolnych i wychowawczych.

Formy :

 warsztaty
 posiedzenia samokształceniowe RP
 diagnoza wybranych obszarów
 udział w doskonaleniu zewnętrznym
 ewaluacja


Metody:

 Metody wspierające pracę nad zagadnieniami merytorycznymi (burza mózgów, debata, studium przypadku, prowokacje myślowe)
 Metody organizowania pracy w grupie (wizualizacja celów i treści zajęć, diagnoza potrzeb uczestników).
 Metody przydatne do tworzenia dobrego klimatu pracy (łańcuch skojarzeń, wizualizacja, autorefleksja).

Obszary tematyczne WDN:

 Nauczanie i wychowanie (doskonalenie warsztatu i metod pracy nauczycieli).
 Doskonalenie zawodowe nauczycieli (awans zawodowy, udział w kursach, szkoleniach, studia magisterskie i podyplomowe).
 Praca Rady Pedagogicznej.
 Program Wychowawczy Szkoły.
 Wewnątrzszkolny System Oceniania.
 Wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły.
 Współpraca z rodzicami – rodzice w szkole.
 Ewaluacja.

Szkolny plan doskonalenia na rok szkolny 2004/5, 2005/6 i 2006/7

Zadania Sposób realizacji Termin realizacji Odpowiedzialny

Diagnoza potrzeb w zakresie doskonalenia Ankieta, rozmowy, analiza dokumentów
Wrzesień Lider WDN

Opracowanie programu pracy dydaktyczno-wychowawczej ZSO Konsultacje, diagnoza Wrzesień Powołany zespół

Aktualizacja WSO Analiza dokumentu, wprowadzenie poprawek Październik 2004 Powołany zespół


Wypracowanie przedmiotowego systemu oceniania i narzędzi pomiaru dydaktycznego:
- określanie celów operacyjnych
- poznanie zasad opracowania przedmiotowych kryteriów oceniania z uwzględnieniem założeń przyjętych w WSO
- opracowanie kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów
- poznanie zasad opracowywania narzędzi pomiaru dydaktycznego
- opracowanie narzędzi pomiaru osiągnięć ucznia
- analiza narzędzi pomiaru
Warsztaty Wrzesień – październik 2004 Nauczyciele

Opracowanie planów wynikowych dla każdej z klas kształcenia zintegrowanego oraz z poszczególnych przedmiotów nauczania w II i III etapie kształcenia
Praca indywidualna nauczycieli Wrzesień - październik Nauczyciele

Opracowanie planu rozwoju Szkoły Konsultacje, dyskusje w zespole roboczym Grudzień 2004, styczeń 2005 Powołany zespół

Opracowanie harmonogramu rad szkoleniowych Diagnoza potrzeb Wrzesień
Dyrektor, lider

Ustalenie zestawu programów nauczania Konsultacje Sierpień Dyrektor, nauczyciele

Ustalenie listy prenumerowanych czasopism Dyskusje, konsultacje Listopad
Bibliotekarz

Bieżące analizowanie prawa oświatowego Praca samodzielna, dyskusje, konferencje RP Na bieżąco Dyrektor, nauczyciele
Organizacja szkolnych i międzyszkolnych konkursów Opracowanie programu i regulaminu, przeprowadzenie konkursu, ewaluacja W ustalonym terminie Organizator konkursu

Przeprowadzenie badania poziomu kompetencji w klasie trzeciej, sprawdzianów próbnych w klasie szóstej, próbnych egzaminów gimnazjalnych w klasie trzeciej
Opracowanie testów, przeprowadzenie sprawdzianów, opracowanie raportów W ustalonym terminie Dyrektor, nauczyciele
Analiza sprawdzianów zewnętrznych Analiza wyników, opracowanie raportów, wnioski czerwiec Powołany zespół

Ewaluacja pracy szkoły – przygotowanie narzędzi do badań praca w zespole ds. mierzenia jakości pracy szkoły W ustalonym terminie Powołany zespół

Awatar użytkownika
Majeczka
Posty: 5
Rejestracja: 2007-10-08, 15:41

Re: Lider WDN plan pracy

Postautor: Majeczka » 2007-10-15, 07:37

Witaj

Dziękuje uratowałas mnie jest ok jaki milo ze sie ma tu ludzi na których mozna liczyc
pozdrawiam i jeszcze raz dziękuje

Awatar użytkownika
malgala
Posty: 8170
Rejestracja: 2007-07-30, 18:50
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Matematyka
Lokalizacja: łódzkie

Re: Lider WDN plan pracy

Postautor: malgala » 2007-10-15, 13:21

Tylko on jest sprzed kilku lat i niektóre rzeczy mogą być nieaktualne. Ale masz przynajmniej jakiś wzór.


Wróć do „Metody dydaktyczne, scenariusze, konspekty, materiały”