awans na dyplomowanego

rady, wskazówki, wymiana doświadczeń

Moderatorzy: Basiek70, służby porządkowe

koma
Posty: 2523
Rejestracja: 2007-11-17, 00:26

Re: awans na dyplomowanego

Postautor: koma » 2016-06-08, 22:46

tazman pisze:A gdzie są te pozytywne efekty ?


Paragraf 8.2.1
"uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań
mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły,"

Ten program wychowawczy to chyba programem nie jest, co...?
Mydło i powidło...Raczej realizacja SPW, a nie własny. Tak myślę, choć go nie widziałam. Same prelekcje?? Hmmm...

tazman
Posty: 12
Rejestracja: 2016-05-13, 22:31
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Biologia, WOS
Lokalizacja: mazowieckie

Re: awans na dyplomowanego

Postautor: tazman » 2016-06-09, 21:59

§8 ust.2 pkt 1
Opis i analiza uzyskanych pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


• Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego, prawem oświatowym regulującym wymogi awansu oraz zapoznanie się ze sposobem dokumentowania działalności nauczyciela.;
• Ocena własnych umiejętności i możliwości, dotychczasowej pracy nauczyciela. Analiza pracy zawodowej oraz zaplanowanie kolejnych działań w procesie kształcenia i wychowania z uwzględnieniem specyfiki szkoły, jej potrzeb oraz potrzeb uczniów.
• Dokładna, wnikliwa analiza dokumentów i opracowań, które powstają w szkole: Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczy oraz Szkolny Zestaw Programów Nauczania.
• Monitorowanie osiągnięć uczniów przez tworzenie diagnoz lub wykorzystywanie publikowanych diagnoz. Podsumowanie i zastosowanie działań opracowanych na podstawie wyciągniętych wniosków.
• Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego oraz wykorzystanie w praktyce nabytej wiedzy i umiejętności;
• Samodoskonalenie w oparciu o fachową literaturę i publikacje internetowe;
• Przygotowanie i wdrożenie Przedmiotowego Systemu Oceniania;
• Doskonalenie warsztatu pracy poprzez wzbogacanie go w nowe pomoce naukowe;
• Udział w projekcie edukacyjnym „xxxx”;
• Udział w projekcie edukacyjnym "Klasa ze snów”;
• Projekty gimnazjalne


§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


Działania podjęte w czasie stażu i po jego zakończeniu
1. Administrowanie szkolnej witryny internetowej;
2. Tworzenie narzędzi diagnostycznych, testów, pomocy dydaktycznych, opracowywanie scenariuszy lekcji.
3. Opracowanie wyników diagnostycznych w postaci graficznej, tabelarycznej i opisowej;
4. Wykorzystanie poczty elektronicznej do wymiany informacji i materiałów metodycznych;
5. Publikacje materiałów dydaktycznych i wychowawczych;
6. Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej;
7. Wykorzystywanie technik multimedialnych na lekcjach biologii i wiedzy o społeczeństwie;
8. Wykorzystywanie technik komunikacyjnych w pracy z uczniami;
9. Komputerowe wypełnianie świadectw;

§8 ust.2 pkt 3
Opis i analiza umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przeprowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


Działania podjęte w czasie stażu i po jego zakończeniu.

1. Gromadzenie i opracowywanie własnych materiałów przydatnych w pracy nauczyciela oraz udostępnianie ich zainteresowanym nauczycielom przedmiotów humanistycznych;
2. Opieka nad nauczycielem stażystą;
3. Udział w posiedzeniach zespołu humanistycznego;
4. Publikowanie własnych opracowań metodycznych i pomocy dydaktycznych na stronach internetowych;
5. Prezentacja na posiedzeniach RP wniosków z ewaluacji oraz raportów z egzaminu gimnazjalnego;
6. Instruktarze szkoleniowe nt. Wykorzystania mobilnego zestawu
multimedialnego, tablicy interaktywnej;
7. Udział w spotkaniach zespołu wychowawczego;

§8 ust.2 pkt 4a
Opis i analiza opracowania i wdrożenia programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.


Działania podjęte w czasie stażu i po jego zakończeniu
1. Program Szkolnego Koła Wolontariatu.
2. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć koła biologicznego.
3. Opracowanie i wdrożenie programu Szkolnego Koła Fotograficznego.
4. Opracowanie własnego programu wychowawczego w oparciu o program wychowawczy szkoły.

§8 ust.2 pkt 4c
Opis i analiza poszerzenia zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Działania podjęte w czasie stażu i po jego zakończeniu:

1. Czynny udział w życiu szkoły i propagowanie zdrowego stylu życia.
2. Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kulturalnych.
3. Przygotowanie uczniów do występów z okazji różnych uroczystości obchodzonych szkole.
4. Organizowanie szkolnych konkursów oraz przygotowanie uczniów do konkursów pozaszkolnych.
5. Projekty edukacyjne.
6. Praca wychowawcy klasowego.
7. Oprawa audiowizualna imprez szkolnych.

§8 ust.2 pkt 4e
Opis i analiza wykonywanych zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


Działania podjęte w czasie stażu i po jego zakończeniu
1. Współpraca z miejscową Parafią, Stowarzyszeniem xxx i Gazetą „xxx” mające na celu propagowanie wiedzy na temat historii regionalnej.
2. Regularna współpraca z wydawnictwami.
3. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych.
4. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
5. Współpraca z Biblioteką Publiczną w xxx.
6. Współpraca z Urzędem Gminy i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w xxx.
7. Współpraca z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w xxx.

Nad tym się zastanawiam czy w ogóle warto?
§8 ust.2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1. Nagrody dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej.

§8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


1. OPRACOWANIE PLANU PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO I TEMATÓW GODZIN DO DYSPOZYCJI WYCHOWAWCY
2. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych.
 Opis i analiza przypadku wychowawczego. Dziecko nadpobudliwe.
• Opis i analiza przypadku edukacyjnego: Prawidłowy rozwój ucznia zdolnego;

będę wdzięczny za konstruktywną krytykę

koma
Posty: 2523
Rejestracja: 2007-11-17, 00:26

Re: awans na dyplomowanego

Postautor: koma » 2016-06-09, 22:42

§8 ust.2 pkt 1
Opis i analiza uzyskanych pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Nie zrozumiałeś treści tego paragrafu. Popatrz na podkreślone przeze mnie słowa - klucze. Nie masz się chwalić samokształceniem, ale efektami tego doskonalenia. Musisz opisać i zanalizować konkretne zadania, które podniosły jakość pracy szkoły.
Dwa pierwsze punkty całkowicie się nie nadają. To, że poznałeś procedurę awansu, było tylko wejściem w awans i w żaden sposób nie podniosły jakości Twojej pracy dla szkoły.

Punkt 3 - statut i podstawowe programy musi znać i stosować każdy nauczyciel, nawet stażysta - nie ma co się chwalić, że właśnie teraz je poznałeś.
Punkt 4 - diagnozowanie owszem, ono podnosi efekty pracy. Obmyśliłeś cel diagnozy, planowałeś ją, robiłeś narzędzia diagnostyczne, opracowałeś wnioski i je wdrożyłeś, a to wdrożenie dało takie i takie efekty.
Punkt 5 - doskonalenie poprzez zorganizowane formy i samokształcenie owszem - ale tylko w kontekście ich wykorzystania w pracy. Zrobiłeś kurs i jak go wykorzystałeś w konkretnym zadaniu, które podniosło jakość pracy.
Punkt 6 - taki PSO powinieneś mieć już jako mianowany, to obowiązek od dawna. Możesz wprawdzie o tym napisać, ale jak te kryteria udoskonaliłeś, zmieniłeś, aby lepiej słuzyły. Nota bene - teraz już nie mamy PSO, nie ma "systemu". Od (chyba) listopada mamy kryteria oceniania z przedmiotu. To ważne - taka zmiana powinna być naniesiona do statutu.
Punkt 6 - owszem. Dobre własne pomoce, gromadzenie ich, wzbogacanie własnego warsztatu, założenie biblioteczki, hodowli, szkolnego ogródka, ...
Punkt 7 - projekty tak, ale znów - jak podniosły jakośc pracy szkoły.

Ten paragraf wydaje sie najważniejszy - pamiętaj: nieważne, jakie kursy pokończyłeś, ale jaki skutek przyniosły w konkretnych zadaniach, które wdrożyłeś.

koma
Posty: 2523
Rejestracja: 2007-11-17, 00:26

Re: awans na dyplomowanego

Postautor: koma » 2016-06-09, 23:07

§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania dobre, ale znów warto byłoby je jakoś pogrupować:
- komputer jako narzedzie edytorskie
- komputer na lekcjach, prezentacje robiłeś, wykorzystywałeś zasoby internetowe (jakich)
- wykorzystanie tablicy interaktywnej, korzystanie z platform edukacyjnych (jakich)
- komunikacja

Jeżeli w kolejnym paragrafie piszesz o dzieleniu sie wiedzą poprzez publikacje internetowe, to tutaj już nie pisz tego albo tylko wspomnij przy komunikacji - zadań nie wolno wykorzystywać dwa razy.

§8 ust.2 pkt 3
Opis i analiza umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,

I znów - zadania pogrupuj:
- dzielenie się w ramach zespołu przedmiotowego, z innymi nauczycielami tego samego przedmiotu lub pokrewnych (może jakies szkolenie im zrobiłeś, podzieliłeś się kryteriami oceniania, omówiłeś jakiś problem, mówiłeś o swoich rozwiązaniach, użyczyłeś narzędzi diagnostycznych, ...
- opieka nad stażystą (nawiązanie współpracy, kontrakt, pomoc przy planie, obserwacje lekcji, instruktaż bieżący,...itd. Co Tobie to dały)
- na posiedzeniach rady pedagogicznej, dla całej rady - prezentowałeś wnioski z ewaluacji, raport z egzaminu, szkolenia rady, uczyłeś korzystania i obsługi tablicy interaktywnej,
- dzielenie się z nauczycielami spoza szkoły (publikacje)

Sam "udział" w zespołach to za mało - musiałeś tam dzielić sie wiedzą.
Pracę w zespole do spraw ewaluacji daj do paragrafu 8.2.1 - ewaluacja podnosi jakość pracy szkoły.

koma
Posty: 2523
Rejestracja: 2007-11-17, 00:26

Re: awans na dyplomowanego

Postautor: koma » 2016-06-09, 23:21

§8 ust.2 pkt 4a
Opis i analiza opracowania i wdrożenia programu

Tak, jak mówiłam - JEDEN program wystarczy. Szkoda wkładać więcej, jeżeli nie trzeba - pozostałymi możesz wzbogacić inne paragrafy.
Tutaj wybierz największy, opracowany wg wszelkich wymogów programowych( dlaczego taki program, jego rodzaj. Dla jakiej grupy odbiorców. Cel główny, cele szczegółowe, treści i sposoby realizacji, plan pracy nad programem, przykładowe zajęcia, ewaluacja na koniec lub częściowa, wnioski z ewaluacji. Wiem, że programów wkładać do teczki nie trzeba, ale to wszystko musisz opisać i zanalizować - co wdrożenie tego programu dało uczniom.

1. Program Szkolnego Koła Wolontariatu. Może też być w "poszerzeniu" działań szkoły, bo prowadzenie wolontariatu nie jest obowiązkiem statutowym szkoły
2. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć koła biologicznego.
3. Opracowanie i wdrożenie programu Szkolnego Koła Fotograficznego. Też można do "poszerzenia" albo do 8.2.1
4. Opracowanie własnego programu wychowawczego w oparciu o program wychowawczy szkoły. Wszelkie działania wychowawcze, działania wychowawcy klasy mogą być w "jakości pracy" czyli w 8.2.1 - ten program możesz tam dołozyć.

koma
Posty: 2523
Rejestracja: 2007-11-17, 00:26

Re: awans na dyplomowanego

Postautor: koma » 2016-06-09, 23:42

§8 ust.2 pkt 4e
Opis i analiza wykonywanych zadań ... we współpracy z innymi ...

Pamietaj, że współpraca w sensie "iść do nich i wysłuchać" - to za mało. Najlepiej, jeśli korzyść będzie obustronna i kilkukrotna.
Punkt 3 chyba niepotrzebny i niejasny - bo co to znaczy "pogłębianie wiedzy na temat uczniów"?? Może należałoby to włożyć do zadań wychowawcy klasy?

§8 ust.2 pkt 4c
Opis i analiza poszerzenia zakresu działań szkoły,


Czyli coś, czego jeszcze w szkole nie było albo nie należy do zadań nauczyciela
1. no nie wiem, czy taki udział !! to poszerzenie:?
2. zalezy, co to było i jak zrobione - może to po prostu tylko wycieczki przedmiotowe lub działalnośc wychowawcy klasy? Jeśli było dużo i miały jakiś wspólny cel lub programik - to owszem.
3,4. Uroczystości i Konkursy szkolne trudno nazwać poszerzeniem. Konkursy może jako praca z uczniem zdolnym albo dołączyc do programu kółka?
5. Czy projekty w gimnazjum są obowiązkowe? - nie byłoby to więc poszerzeniem.
6.To nie jest poszerzenie - to obowiązek, za który bierzesz pieniądze. Jeżeli ta praca była jakaś wyjątkowa, to złączyć - jak już pisałam - wszystkie działania wychowawcy, dodać program typu wychowawczego,który masz - i wszystko włożyć do efektów, czyli 8.2.1

Z innymi znaczącymi efektami daj sobie spokój - masz zrobić trzy "literki" i tego sie trzymaj. Lepiej 3 mocne niż 4 słabe. Poza tym nargoda dyrektora to za mało - prezydenta, burmistrza czy kuratora to już tak Tą nagrodą dyrektora pochwal sie gdzies przy zadaniu - że właśnie za to wybitnie dobrze wykonane zadanie tę nagrodę dostałeś.

Przypadki musisz sensownie nazwać - zastanów sie nad znaczeniem słowa "przypadek": coś musisz rozwiązać, masz do załatwienia jakis problem.
"uczeń zdolny" to nie przypadek do rozwiązania.

UFF...Namieszałam czy pomogłam??

Awatar użytkownika
linczerka
Posty: 4499
Rejestracja: 2011-11-04, 19:49
Kto: nauczyciel
Lokalizacja: Polska

Re: awans na dyplomowanego

Postautor: linczerka » 2016-06-10, 05:36

tazman pisze:Opis i analiza przypadku edukacyjnego: Prawidłowy rozwój ucznia zdolnego;

1.To uczeń uzdolniony czy zdolny? Masz opinię pp?
2."Prawidłowy rozwój" - w literaturze na ten temat jest bardzo ogólnie, trudno bowiem stwierdzić, na czym polega ten prawidłowy rozwój. U każdego takiego ucznia przebiega indywidualnie. Ponadto sama nazwa "prawidłowy rozwój" wskazuje na na przypadek wychowawczy, nie zaś na edukacyjny.
Trzeba umieć iść słoneczną stroną życia

tazman
Posty: 12
Rejestracja: 2016-05-13, 22:31
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Biologia, WOS
Lokalizacja: mazowieckie

Re: awans na dyplomowanego

Postautor: tazman » 2016-06-10, 19:38

Koma
No zamieszałaś i sprowadziłaś na ziemię :)
Za to serdecznie dziękuję. Dziś jeszcze spróbuję napisać nowy plan.

koma
Posty: 2523
Rejestracja: 2007-11-17, 00:26

Re: awans na dyplomowanego

Postautor: koma » 2016-06-11, 12:31

Nowy plan? Po co?
Przecież składasz dokumentację. Nikt planu nie będzie oglądał.

tazman
Posty: 12
Rejestracja: 2016-05-13, 22:31
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Biologia, WOS
Lokalizacja: mazowieckie

Re: awans na dyplomowanego

Postautor: tazman » 2016-06-11, 15:58

Źle się wyraziłem. Chodziło mi o układ dokumentacji, więc użyłem słowa plan w tym kontekście :)

Koma czy w $8 ust.2pkt4a mogę zostawić szkolne koło fotograficzne? czy raczej koło biologiczne? Resztę przeniosłem tam gdzie napisałaś.

koma
Posty: 2523
Rejestracja: 2007-11-17, 00:26

Re: awans na dyplomowanego

Postautor: koma » 2016-06-11, 16:15

Wszystko jedno - ale w a) zostaw "większy" program. Poza tym koło fotograficzne może też pasować do "rozszerzenia".

tazman
Posty: 12
Rejestracja: 2016-05-13, 22:31
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Biologia, WOS
Lokalizacja: mazowieckie

Re: awans na dyplomowanego

Postautor: tazman » 2016-06-11, 17:45

Postanowiłem zrobić to mniej więcej tak w literce a
Działania podjęte w czasie stażu i po jego zakończeniu
1. Program Szkolnego Koła Wolontariatu to myślę przenieść
2. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć koła biologicznego. to zostawię
3. Opracowanie i wdrożenie programu Szkolnego Koła Fotograficznego.To zostawię również

koma
Posty: 2523
Rejestracja: 2007-11-17, 00:26

Re: awans na dyplomowanego

Postautor: koma » 2016-06-11, 20:43

Upierasz się, aby włożyć więcej programów do literki a), choć masz tam napisane "programU" - Twoja decyzja... :)

tazman
Posty: 12
Rejestracja: 2016-05-13, 22:31
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Biologia, WOS
Lokalizacja: mazowieckie

Re: awans na dyplomowanego

Postautor: tazman » 2016-06-11, 21:02

W sumie nie tyle upieram, co nie mogę się zdecydować który wybrać :)

tazman
Posty: 12
Rejestracja: 2016-05-13, 22:31
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Biologia, WOS
Lokalizacja: mazowieckie

Re: awans na dyplomowanego

Postautor: tazman » 2016-06-12, 15:50

Przepraszam że umieszczam post pod postem.
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie:
§8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Jeśli chciałbym tu umieścić pracę z uczniem zdolnym, a nie mam opinii poradni to mam ten przypadek nazwać praca z uczniem uzdolnionym?
Ewentualnie czy w tym punkcie mogą być dwa przypadki wychowawcze ?


Wróć do „Awans zawodowy nauczyciela”