Kwalifikacje nauczanie j.angielskiego w przedszkolu i kl.1-3 SP

Moderatorzy: Basiek70, służby porządkowe

Deutschanka
Posty: 2
Rejestracja: 2020-12-11, 14:12
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Język niemiecki
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie

Kwalifikacje nauczanie j.angielskiego w przedszkolu i kl.1-3 SP

Postautor: Deutschanka » 2020-12-11, 14:19

Jestem nauczycielką j.niemieckiego, ukończyłam NKJO, studia licencjackie specjalność nauczanie języka angielskiego, potem studia magisterskie uzupełniające lingwistyka stosowana j.niemiecki z j.angielskim. Czy ktoś orientuje się, czy daje mi to uprawnienia do nauczania j.angielskiego w przedszkolu i kl.1-3 SP? Nie mam takiej informacji w suplemencie dyplomu. Kuratorium twierdzi: "że wydaje się, że tak" (analizując rozporządzenie mam przygotowanie pedagogiczne i lingwistyka niemiecki-angielski), ale zostawia decyzje dyrektorowi, dyrektor drży przed kuratorium i boi się podjąć decyzję. Może ktoś spotkał się podobną sytuacją?

aniaposz
Posty: 10
Rejestracja: 2019-05-15, 08:17
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Język angielski
Lokalizacja: mazowieckie

Re: Kwalifikacje nauczanie j.angielskiego w przedszkolu i kl.1-3 SP

Postautor: aniaposz » 2021-01-23, 08:22

Niesamowite, że ludzie, którzy mają obowiązek znać prawo, tego prawa nie znają... Żeby uczyć angielskiego na WSZYSTKICH ETAPACH EDUKACJI, trzeba mieć wykształcenie wyższe (niekoniecznie filologiczne), certyfikat co najmniej CAE oraz przygotowanie pedagogiczne. Jestem po studiach psychologicznych, skończyłam podyplomówkę przygotowującą do nauczania języka angielskiego i od września jestem normalnie zatrudniona w podstawówce.

Deutschanka
Posty: 2
Rejestracja: 2020-12-11, 14:12
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Język niemiecki
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie

Re: Kwalifikacje nauczanie j.angielskiego w przedszkolu i kl.1-3 SP

Postautor: Deutschanka » 2021-02-01, 23:11

W rozporządzeniu z 2017 jest informacja o uprawnieniach po studiach magisterskich lingwistyka stosowana w zakresie języka angielskiego, ukończyłam mgr 2 stopnia lingwistyka stosowana niemiecki- angielski, i ja po przeczytaniu owego rozporządzenia jestem zdania, że posiadam uprawnienia do nauczania w przedszkolu i 1-3. Chciałam potwierdzenia w kuratorium, ale pani "wydaje się", że tak, a to dla mnie mało wiarygodne potwierdzenie. Przepisów dotyczących kwalifikacji i zawodu nauczyciela jest naprawdę dużo, więc byłoby miło, żeby jeśli nauczyciel już je przewertuje, móģl znaleźć potwierdzenie lub nie w KO.

Michalll_95
Posty: 151
Rejestracja: 2018-03-18, 01:05
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Technika, Plastyka
Lokalizacja: mazowieckie

Re: Kwalifikacje nauczanie j.angielskiego w przedszkolu i kl.1-3 SP

Postautor: Michalll_95 » 2021-02-03, 19:24

Deutschanka pisze:Jestem nauczycielką j.niemieckiego, ukończyłam NKJO, studia licencjackie specjalność nauczanie języka angielskiego, potem studia magisterskie uzupełniające lingwistyka stosowana j.niemiecki z j.angielskim. Czy ktoś orientuje się, czy daje mi to uprawnienia do nauczania j.angielskiego w przedszkolu i kl.1-3 SP?


Tak uprawnia. Zgodnie z Rozporządzeniem:

12. 1. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach, szkołach, kolegiach pracowników służb spo-
łecznych i placówkach, o których mowa w § 3 ust. 1, § 4 i § 10, posiada osoba, która ukończyła:
1) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego
lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

[...]

2. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i szkołach podstawowych posiada również osoba, która:
1) ukończyła studia pierwszego stopnia:
a) na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b) w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego oraz posiada
przygotowanie pedagogiczne, lub

Jak widać do nauczania w przedszkolu, szkolnym oddziale przedszkolnym oraz klasach I - III szkoły podstawowej, wystarczający jest sam licencjat. U Pani jest również tytuł magistra z zakresu j.angielskiego.

Przygotowanie pedagogiczne zasadniczo nie musi wyróżniać przygotowania do tych grup wiekowych, co wynika też z innego rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół:

W przypadku powierzenia prowadzenia zajęć z zakresu edukacji plastycznej, edukacji informatycznej,
edukacji muzycznej, wychowania fizycznego lub edukacji językowej – języka obcego nowożytnego
nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz.
967 i 2245), innym niż nauczyciel, któremu powierzono prowadzenie edukacji wczesnoszkolnej,
tygodniowy wymiar godzin tych zajęć wynosi dla:
1) edukacji plastycznej, edukacji informatycznej i edukacji muzycznej – po 1 godzinie w każdej
klasie;
2) wychowania fizycznego – po 3 godziny w każdej klasie;
3) edukacji językowej – języka obcego nowożytnego – po 2 godziny w każdej klasie.

Mówiąc prościej. Nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego ma uprawnienia do uczenia wszystkich obszarów, ale w razie potrzeby część przedmiotów można wydzielić i przekazać nauczycielowi przedmiotowemu. Nauczyciel, który uczy jezyka obcego w klasach IV - VIII na tej samej zasadzie uczy w młodszych.


Wróć do „Prawo oświatowe”

cron