Stan nieczynny nauczyciela

Moderatorzy: Basiek70, służby porządkowe

sunway
Posty: 1
Rejestracja: 2007-05-10, 08:53

Stan nieczynny

Postautor: sunway » 2007-05-10, 10:46

Witam wszystkich.
Mam pytanie co jest korzystniejsze: przejście w stan nieczynny czy wypowiedzenie i odprawa.

beti
Posty: 2
Rejestracja: 2007-08-26, 00:13

Stan nieczynny i powrót do pracy

Postautor: beti » 2007-08-26, 00:29

Jestem nauczycielem dyplomowanym. W maju 2007 r. dostałam informację o braku mozliwości zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin. Wyraziłam zgodę na zatrudnienie mnie w niepełnym wymiarze godzin lub w przypadku braki takiej mozliwości na przeniesienie w stan nieczynny. Dostałam pismo o przeniesieniu w stan nieczynny od 1.09.2007 r. W nowym roku zaproponowano mi 13/18 a w poprzednim roku sytuacja wygladała podobnie i byłam zatrudnona na 11/18 godzin. Mam możliwość pracy w pełnym wymiarze godzin w innej szkole na zastepstwo. Czy muszę podjąć zatrudnienie w wymiarze 13/18 jeżeli tego nie chcę? Poradźcie jak mam postapić?

Awatar użytkownika
malgala
Posty: 8178
Rejestracja: 2007-07-30, 18:50
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Matematyka
Lokalizacja: łódzkie

Re: Stan nieczynny nauczyciela

Postautor: malgala » 2007-08-26, 10:44

Zanim podejmiesz decyzję przeczytaj uważnie:

Stan nieczynny

To okres niewykonywania pracy przez nauczyciela z przyczyn wymienionych w art. 20 ust.1 pkt 2 KN, w którym nauczyciel zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54 KN. Stan nieczynny wynosi 6 miesięcy, i po upływie tego okresu stosunek pracy wygasa.
W wypadkach podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania w tej samej lub innej szkole lub zapewnienia opieki w placówce opiekuńczo – wychowawczej nauczyciel pozostający w stanie nieczynnym może, na swój wniosek lub wniosek dyrektora szkoły, podjąć pracę zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w niepełnym lub pełnym wymiarze zajęć, jednak na okres nie dłuższy niż okres stanu nieczynnego. Z tytułu wykonywania pracy nauczycielowi przysługuje odpowiednie do wymiaru zajęć wynagrodzenie, niezależnie od pobieranego wygrodzenia z tytułu pozostawania w stanie nieczynnym.
Okres stanu nieczynnego nie jest okresem wykonywania pracy w szczególnym charakterze, ale jest to normalny okres składkowy liczony do emerytury.

Ograniczenie zatrudnienia

Dotyczy tylko nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania. Zatrudnienie na tej podstawie rodzi nie tylko prawo, ale i obowiązek wykonywania pracy w pełnym wymiarze godzin. Dlatego też zasadą jest, że nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania wykonuje pracę w pełnym wymiarze godzin i jest to też jeden z warunków zatrudnienia nauczyciela na tej podstawie (art. 10 ust. 5 pkt 6 Karty Nauczyciela).
Jest w zasadzie tylko jedna możliwość obniżenia nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania wymiaru zajęć. Przesłanki określone zostały w art. 22 ust. 2 Karty, zgodnie z którym zasada ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do wymiaru nie niższego niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia może być – za zgodą nauczyciela – stosowana również w wypadku, gdy z przyczyn, po których mowa w art. 20 ust. 1, nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć oraz nie istnieją warunki do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w innej szkole. W razie braku zgody nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania na ograniczenie wymiaru zatrudnienia i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia, stosuje się przepisy art. 20 (czyli wręcza się wypowiedzenie i albo rozwiązuje się stosunek pracy z prawem do 6-miesięcznej odprawy, albo na wniosek nauczyciela przenosi się go w stan nieczynny).
Zasadą jest, że ograniczenie zatrudnienia następuje na określony czas – na rok szkolny, w którym nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć. W okresie następnego ruchu służbowego, jeżeli z projektu arkusza organizacyjnego wynika, że znowu nie będzie możliwości zatrudnienia nauczyciela zatrudnieniowego na podstawie mianowania w pełnym wymiarze zajęć, procedura się powtarza. Gdyby nauczyciel nie wyraził zgody na kolejne obniżenie wymiaru zajęć, albo gdyby okazało się, że nie można zaproponować co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, dyrektor wręcza nauczycielowi wypowiedzenie stosunku pracy.
Nowelizacji Karty Nauczyciela z 15 lipca 2004 r. wprowadzono nowy zapis art. 22 ust. 2a regulujący ten przypadek. Według tego przepisu, w sytuacji rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy z tych przyczyn lub przeniesienia go w stan nieczynny po uprzednim zastosowaniu ograniczenia zatrudnienia (art. 22 ust. 2 KN), podstawą ustalenia odprawy lub wynagrodzenia w stanie nieczynnym jest wynagrodzenie zasadnicze ustalone odpowiednio do posiadanego przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego i posiadanych kwalifikacji oraz z uwzględnieniem wymiaru zajęć obowiązkowych nauczyciela z miesiąca przypadającego bezpośrednio przed zastosowaniem ograniczenia zatrudnienia.

beti
Posty: 2
Rejestracja: 2007-08-26, 00:13

Re: Stan nieczynny nauczyciela

Postautor: beti » 2007-08-26, 11:21

Dziękuję bardzo za informacje, ale w dalszym ciągu nie wiem czy mogę nie przyjąć proponowanych mi przez moją szkołę warunków pracy. Stan nieczynny mnie nie urządza bo nie mogłabym pracować w nowej szkole przez cały rok tylko 6 miesięcy. praca tam by mi bardziej odpowiadała bo jest to bardzo dobra szkoła. Zastanawiam się czy gdybym napisała podanie o rozwiązanie stosunku pracy z dniem 1.09.2007 ze względu na powtarzający sie brak pełnego etatu to czy dostanę odprawę?

Jethro Tull
Posty: 894
Rejestracja: 2007-08-07, 23:08

Re: Stan nieczynny nauczyciela

Postautor: Jethro Tull » 2007-08-26, 13:39

ale nie możesz dostać dłuższej umowy niż na okres stanu nieczynnego ani w tej ani w innej szkole. Z drugiej strony nic nie stoi na przeszkodzie by po zakończeniu stanu nieczynnego oraz zakończeniu tej umowy od dnia nastepnego podpisac kolejną umowe do końca roku o ile dyrektor będzie taką chciał nawiazać. Ale co zrobi w środku roku/? bedzie szukał nowego nauczyciela i zmieniał go w trakcie roku skoro Ty jesteś..

patryk
Posty: 3
Rejestracja: 2008-05-21, 19:57
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Zajęcia zintegrowane
Lokalizacja: mazowieckie

REDUKCJA ETATU A STAN NIECZYNNY NAUCZYCIELA...

Postautor: patryk » 2008-05-21, 20:26

Witam. Potrzebuję pomocy: dostałam dzisiaj wypowiedzenie (ale nie podpisałam) w związku z redukcją etatu. Jestem nauczycielem mianowanym z 20- letnim stażem, zatrudnionym na czas nieokreślony i chcę w związku z tym przejść w stan nieczynny (6m).
1. Czy mam najpierw podpisać wypowiedzenie a później napisać wniosek o przejście w stan nieczynny?- tak "radzi" p. dyrektor. Czy odwrotnie?
2.Czy gdy podejmę pracę np. w XI 2008 będąc w stanie nieczynnym od IX 2008, mam ciągłość pracy?
3. Czy dyrektor może nie podpisać wniosku o przejście w stan nieczynny nauczyciela?
Proszę, pomóżcie :( [/b]

Jethro Tull
Posty: 894
Rejestracja: 2007-08-07, 23:08

Re: REDUKCJA ETATU A STAN NIECZYNNY NAUCZYCIELA...

Postautor: Jethro Tull » 2008-05-21, 20:41

nie przyjęcie wypowiedzenia niczego nie zmienia bo skoro zostałeś z nim zaznajomoiny to tak jakbyś je odebrał.

ad 1. Od dziś masz 30 dni na złożenie wniosku o stan nieczynny.
ad 2. tak. a ponadto stan nieczynny też jest formą zatrudnienia.
ad 3. Nie.. stan nieczynny jest uprawnieniem nauczyciela i może z niego skorzystać a dyrektor nie ma prawa w to ingerować

fruzia
Posty: 216
Rejestracja: 2007-12-14, 22:29

Re: REDUKCJA ETATU A STAN NIECZYNNY NAUCZYCIELA...

Postautor: fruzia » 2008-05-21, 22:39

Jethro Tull pisze:ad 3. Nie.. stan nieczynny jest uprawnieniem nauczyciela i może z niego skorzystać a dyrektor nie ma prawa w to ingerować


u mnie w szkole dyrekcja nie wyraziła zgody na przeniesienie w stan nieczynny, skończyło się na interwencji związków.

Jethro Tull
Posty: 894
Rejestracja: 2007-08-07, 23:08

Re: REDUKCJA ETATU A STAN NIECZYNNY NAUCZYCIELA...

Postautor: Jethro Tull » 2008-05-21, 22:50

fruzia pisze:u mnie w szkole dyrekcja nie wyraziła zgody na przeniesienie w stan nieczynny, skończyło się na interwencji związków.

teoretycznie to dyrektor może się nie zgodzić by nauczyciel oddychał tyle, że nie ma jakby na to wpływu podobnie jak ze stanem nieczynnym jełśi nauczyciel do niego jest uprawniony

patryk
Posty: 3
Rejestracja: 2008-05-21, 19:57
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Zajęcia zintegrowane
Lokalizacja: mazowieckie

Re: Stan nieczynny nauczyciela

Postautor: patryk » 2008-05-23, 15:19

Pozdrawiam wszystkich i bardzo dziękuję za odpowiedź. A jeszcze jedno pytanie: Czy będąc w stanie nieczynnym, mogę pracować w innej szkole na cały lub cześć etat? :?

koma
Posty: 2523
Rejestracja: 2007-11-17, 00:26

Re: Stan nieczynny nauczyciela

Postautor: koma » 2008-05-23, 17:58

:shock:

Jethro Tull
Posty: 894
Rejestracja: 2007-08-07, 23:08

Re: Stan nieczynny nauczyciela

Postautor: Jethro Tull » 2008-05-23, 20:24

patryk pisze:Pozdrawiam wszystkich i bardzo dziękuję za odpowiedź. A jeszcze jedno pytanie: Czy będąc w stanie nieczynnym, mogę pracować w innej szkole na cały lub cześć etat? :?

Możesz
art 20 ust. 8 KN
W wypadkach podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania w tej samej lub w innej szkole lub zapewnienia opieki w placówce opiekuńczo-wychowawczej nauczyciel pozostający w stanie nieczynnym może, na swój wniosek lub na wniosek dyrektora szkoły, podjąć pracę zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w niepełnym lub w pełnym wymiarze zajęć, jednak na okres nie dłuższy niż okres stanu nieczynnego. Z tytułu wykonywania pracy nauczycielowi przysługuje odpowiednie do wymiaru zajęć wynagrodzenie, niezależnie od pobieranego wynagrodzenia z tytułu pozostawania w stanie nieczynnym.

poźniej umowa może byc przedłużona

patryk
Posty: 3
Rejestracja: 2008-05-21, 19:57
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Zajęcia zintegrowane
Lokalizacja: mazowieckie

Re: Stan nieczynny nauczyciela

Postautor: patryk » 2008-05-24, 16:09

Czy są gotowe wzory wniosku o przejście w stan nieczynny? Jak mam go napisać?Dzięki za pomoc. :*

Jethro Tull
Posty: 894
Rejestracja: 2007-08-07, 23:08

Re: Stan nieczynny nauczyciela

Postautor: Jethro Tull » 2008-05-25, 15:01

patryk pisze:Czy są gotowe wzory wniosku o przejście w stan nieczynny? Jak mam go napisać?Dzięki za pomoc. :*

nie ma wzoru..a napisać normalnie "prosze o przeniesienie mnie w stan nieczynny na podstawie art. 20 ust. 5c KN

aga787878
Posty: 20
Rejestracja: 2008-04-04, 21:24
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Inne
Lokalizacja: łódzkie

stan nieczynny

Postautor: aga787878 » 2008-05-25, 16:09

czy w stan nieczynny może przejść nauczyciel kontraktowy z umową na czas nieokreślony, czy musi to byc nauczyciel mianowany?


Wróć do „Prawo oświatowe”

cron