wzory pism

Moderatorzy: Basiek70, służby porządkowe

basienka
Posty: 20
Rejestracja: 2008-04-28, 23:16
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Matematyka
Lokalizacja: łódzkie

wzory pism

Postautor: basienka » 2009-05-09, 19:23

Mam wielką prośbę. Nie wiem czy piszę poprawnie wniosek o przeniesienie służbowe dla koleżanki:
"Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do pracy w................................... na stanowisko nauczyciela ................. zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, z zachowaniem statusu nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania z tytułu przeniesienia z urzędu. (Na podstawie i tu art.18 KN i tak dalej)"
Nie jestem prawnikiem. Czy ktoś mógłby mi doradzic?

edzia
Posty: 4767
Rejestracja: 2008-02-05, 23:02

Re: wzory pism

Postautor: edzia » 2009-05-11, 09:30

Art. 18. 1. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko.

2. Przeniesienie nauczyciela z urzędu, w trybie określonym w ust. 1, do innej miejscowości może nastąpić pod warunkiem:

1) zapewnienia nauczycielowi w nowym miejscu pracy odpowiedniego do jego stanu rodzinnego mieszkania oraz miejsca pracy dla współmałżonka, jeśli jest on nauczycielem.
2) (uchylony).

3. (uchylony).

4. Przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego tę szkołę i za zgodą dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Przeniesienia nauczyciela religii zatrudnionego na podstawie mianowania, który otrzymał na podstawie odrębnych przepisów skierowanie do innej szkoły, dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel otrzymał skierowanie, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, i po zawiadomieniu organów prowadzących te szkoły.


Moim zdaniem nie trzeba tu żadnych pism, sprawę załatwiają między sobą dyrektorzy.

basienka
Posty: 20
Rejestracja: 2008-04-28, 23:16
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Matematyka
Lokalizacja: łódzkie

wzory pism

Postautor: basienka » 2009-05-11, 16:26

Niestety, nauczyciel składa takie podanie do dyrekcji tej szkoły do której chce być przeniesiony. Nie chcę popełnić gafy i wypisać jej zle. Mnie potem też to czeka.


Wróć do „Prawo oświatowe”