dodatek motywacyjny

Moderatorzy: Basiek70, służby porządkowe

Awatar użytkownika
linczerka
Posty: 4531
Rejestracja: 2011-11-04, 19:49
Kto: nauczyciel
Lokalizacja: Polska

Re: dodatek motywacyjny

Postautor: linczerka » 2012-01-11, 18:52

Marzenie.... 30%
Trzeba umieć iść słoneczną stroną życia

Art.3.9.UoSO
Posty: 661
Rejestracja: 2009-09-13, 23:19
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Matematyka
Lokalizacja: mazowieckie

Re: dodatek motywacyjny

Postautor: Art.3.9.UoSO » 2012-01-11, 20:25

I ja bym chciał

Awatar użytkownika
wulina
Posty: 119
Rejestracja: 2008-12-10, 12:21
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Język polski
Lokalizacja: mazowieckie

Re: dodatek motywacyjny

Postautor: wulina » 2012-01-12, 13:10

Ja dostałam 100 zł, ale z tego, co się orientuję, to jeden z niższych dodatków. Przed macierzyńskim miałam 250 zł.

Awatar użytkownika
linczerka
Posty: 4531
Rejestracja: 2011-11-04, 19:49
Kto: nauczyciel
Lokalizacja: Polska

Re: dodatek motywacyjny

Postautor: linczerka » 2012-06-18, 14:25

Czy organ prowadzący może zabrać dodatek motywacyjny?
Trzeba umieć iść słoneczną stroną życia

Awatar użytkownika
malgala
Posty: 8170
Rejestracja: 2007-07-30, 18:50
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Matematyka
Lokalizacja: łódzkie

Re: dodatek motywacyjny

Postautor: malgala » 2012-06-18, 15:54

linczerka pisze:Czy organ prowadzący może zabrać dodatek motywacyjny?

Nauczycielowi?
Nie, ten przyznaje dyrektor.
Jest on natomiast przyznawany na czas określony.

Awatar użytkownika
linczerka
Posty: 4531
Rejestracja: 2011-11-04, 19:49
Kto: nauczyciel
Lokalizacja: Polska

Re: dodatek motywacyjny

Postautor: linczerka » 2012-06-18, 17:27

Organ prowadzący chce znieść dodatek motywacyjny od września. Wszystkim nauczycielom. Może to zrobić w świetle prawa?
Trzeba umieć iść słoneczną stroną życia

Awatar użytkownika
malgala
Posty: 8170
Rejestracja: 2007-07-30, 18:50
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Matematyka
Lokalizacja: łódzkie

Re: dodatek motywacyjny

Postautor: malgala » 2012-06-18, 17:34

KN mówi na ten temat tyle:
6. Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu:
1) wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34,
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3,
3) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach
- w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się ze składników, o których mowa w ust. 1, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w ust. 3.

6a. Regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.


ZZ powinny protestować.

Awatar użytkownika
linczerka
Posty: 4531
Rejestracja: 2011-11-04, 19:49
Kto: nauczyciel
Lokalizacja: Polska

Re: dodatek motywacyjny

Postautor: linczerka » 2012-06-18, 18:31

Dzięki, podsunę pomysł. Nikt się ZZ nie pytał o zdanie. W dodatku nikt oficjalnie nas o tym nie poinformował. Nieoficjalnie wiemy z przekazu radnych.
Trzeba umieć iść słoneczną stroną życia

bozenek
Posty: 9
Rejestracja: 2011-11-14, 22:12
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Zajęcia zintegrowane
Lokalizacja: świętokrzyskie

Dodatek motywacyjny.

Postautor: bozenek » 2012-09-27, 23:23

Na jakiej podstawie naliczany jest w Waszej szkole dodatek motywacyjny? Czy jest do tego jakis regulamin, punktacja?

Awatar użytkownika
iluka
Posty: 3015
Rejestracja: 2012-07-25, 12:23
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Język polski
Lokalizacja: małopolskie

Re: dodatek motywacyjny

Postautor: iluka » 2012-09-27, 23:26

EEEEEEEEEEE, NIE SŁYSZAŁAM... uznaniowo może?
W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca. Paulo Coelho

bozenek
Posty: 9
Rejestracja: 2011-11-14, 22:12
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Zajęcia zintegrowane
Lokalizacja: świętokrzyskie

Re: dodatek motywacyjny

Postautor: bozenek » 2012-09-28, 00:48

Czy wysokość dodatku motywacyjnego powinna znaleźć się w umowie o pracę? W mojej szkole dodatek ten został przydzielony w oparciu o regulamin stworzony w szkole (punktowo) każdemu nauczycielowi przyznano określoną liczbę punktów i tym samym % dodatku. Czy to są prawidłowe procedury?

Rysiu
Posty: 66
Rejestracja: 2012-09-04, 15:56
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Historia, Informatyka
Lokalizacja: mazowieckie

Re: dodatek motywacyjny

Postautor: Rysiu » 2012-09-28, 04:00

U nas trzeba było co trzy miesiące pisać samochwałkę, od której zależał dodatek na najbliższy kwartał - dyrektor decydował, przyznając dodatek (0-4% -wiem, grosze) w zależności od zasług.

A w tym roku szkolnym gmina tak umiejętnie pocięła budżet, że wyręczyła dyrektora z tej niewdzięcznej roboty i pogodziła grono zabierając dodatek wszystkim.

Awatar użytkownika
iluka
Posty: 3015
Rejestracja: 2012-07-25, 12:23
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Język polski
Lokalizacja: małopolskie

Re: dodatek motywacyjny

Postautor: iluka » 2012-09-28, 23:42

Dodatek motywacyjny jest składnikiem wynagrodzenia nauczyciela, którego wysokość nie została uregulowana w przepisach powszechnie obowiązujących. Warunki przyznawania dodatku oraz wysokość stawek określa regulamin wynagradzania nauczycieli ustanawiany przez organy prowadzące będące jednostkami samorządu terytorialnego.
Rozporządzenie płacowe z dnia 31 stycznia 2005 r. w § 6 określa jedynie ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, do których należą:
- osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym,
- osiągnięcia wychowawczo – opiekuńcze,
- wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania,
- zaangażowanie w realizację czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,
- szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem,
- realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.
Szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego oraz wysokość stawek tego dodatku określać ma regulamin wynagradzania nauczycieli ustanawiany przez organy prowadzące będące jednostkami samorządu terytorialnego (art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela).
Realizując ten ustawowy obowiązek organy prowadzące wprowadzają różnorodne metody określania wysokości i kryteriów przyznawania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli. Bardzo często spotykane jest określenie wysokości przedmiotowego dodatku w wartościach procentowych w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego. Określenie kwotowej wysokości dodatku motywacyjnego jest również dopuszczalne. Częstym błędem organów prowadzących jest przekazanie kompetencji do ustalania indywidualnej wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli dyrektorom szkół. Takie unormowanie przedmiotowej sprawy w regulaminie wynagradzania nauczycieli jest niedopuszczalne w świetle art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, który przyznaje kompetencję w zakresie ustalenia wysokości stawki dodatku motywacyjnego i kryteriów jego przyznawania jedynie organom prowadzącym szkoły. Na podstawie art. 91d pkt 1 Karty Nauczyciela kompetencje organu prowadzącego pełni w tym zakresie rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa.
W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca. Paulo Coelho

niutek
Posty: 71
Rejestracja: 2010-09-30, 14:44
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Zajęcia zintegrowane, Inne
Lokalizacja: mazowieckie

Re: dodatek motywacyjny

Postautor: niutek » 2012-10-02, 18:17

A u mnie w szkole dodatek motywacyjny ma każdy, kryterium stanowi staż zawodowy.
Muszę jednak wspomnieć, że tak jest teraz w mojej nowej pracy, gdzie dostałam go już od pierwszego miesiąca pracy! :lol:

Wcześniej o dodatku mogłam tylko pomarzyć...

yoda79
Posty: 111
Rejestracja: 2008-03-04, 13:17

Re: dodatek motywacyjny

Postautor: yoda79 » 2012-10-03, 18:08

U mnie to samo, nowa szkoła i dodatek z miejsca 300.


Wróć do „Prawo oświatowe”