ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Moderatorzy: Basiek70, służby porządkowe

CENTRUM DOSKONALENIA STIMULUS
Posty: 4
Rejestracja: 2016-05-20, 14:40
Lokalizacja: mazowieckie

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Postautor: CENTRUM DOSKONALENIA STIMULUS » 2019-06-11, 13:44

Data: 23 sierpnia 2019r, 9:00-14:00
Miejsce: Warszawa

ADRESACI:
dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele

CELE :
1. Zaprezentowanie aktualnych przepisów prawa oświatowego.
2. Dostarczenie informacji na temat zadań koniecznych do wykonania w celu właściwego i zgodnego z prawem zaprojektowania pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020.

PROGRAM
uczestnicy:
1. Przeanalizują obowiązujące przepisy prawa oświatowego.
2. Zaplanują zgodnie z obowiązującymi przepisami:
• „Kalendarz szkoły”,
• Plan pracy szkoły,
• Plany pracy organów szkoły,
• Organizację tygodnia i dnia szkolnego,
• Organizację systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
• Szkolny zestaw programów nauczania,
• Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020,
• Przydział czynności dla nauczycieli,
• Ewentualną nowelizację statutu, oraz szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
3. Wskażą zadania organizacyjne konieczne do wykonania przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego:
• Kontrola obiektów należących do szkoły lub placówki pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z nich,
• Sprawdzenie czy wyposażenie nabyte przez szkołę posiada odpowiednie atesty i certyfikaty,
• Sprawdzenie aktualności i komunikatów, które pojawiły się na stronach internetowych: MEN, KO, organu prowadzącego, CKE, OKE,
• Opracowanie i przekazanie organowi prowadzącemu zmiany do arkusza organizacji szkoły,
• Załatwienie spraw kadrowych,
• Sprawdzenie czy szkołą posiada druki szkolne zgodne z Rozporządzeniem MEN w odpowiedniej ilości,
4. Zaplanują zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli.
5. Zaplanują zebranie rady pedagogicznej poświęconego organizacji nowego roku szkolnego, uchwałę w sprawie wykorzystania wniosków z nadzoru za rok szkolny 2018/2019, opracują porządek zebrania.

OPIS MATERIAŁÓW, KTÓRE OTRZYMAJĄ UCZESTNICY SZKOLENIA
1. Prezentację ze szkolenia w formacie pdf
2. Przykład uchwały w sprawie wykorzystania wniosków z nadzoru, przykład planu pracy szkoły, przykład planu nadzoru dyrektora i arkusza obserwacji lekcji pod kątem wybranej kompetencji kluczowej.
3. Scenariusz rady pedagogicznej, zarys prezentacji.

Koszt szkolenia: 319zł netto (przy finansowaniu ze środków publicznych stawka VAT wynosi 0zł)
W koszt szkolenia wliczone są: materiały w formie papierowej, elektronicznej, zaświadczenia na drukach zgodnych z wymogami MEN, lunch oraz serwis kawowy

Ilość miejsc ograniczona!

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo
kontaktując się:
Centrum Doskonalenia Stimulus
Anna Busz- Lis
Kierownik Biura
tel. 504 291 990
fax. 22 350 66 84
a.buszlis@centrumstimulus.pl...

Wróć do „Szkolenia i konferencje”