Proszę o pomoc - opinia PPP a dostosowanie wymagań

kącik dla rodziców

Moderatorzy: Basiek70, służby porządkowe

Awatar użytkownika
linczerka
Posty: 4507
Rejestracja: 2011-11-04, 19:49
Kto: nauczyciel
Lokalizacja: Polska

Re: Proszę o pomoc - opinia PPP a dostosowanie wymagań

Postautor: linczerka » 2016-10-12, 05:20

Andrzej.musial pisze:Czy po dostarczeniu opinii do szkoły nie powinna być sporządzona "Karta indywidualnych potrzeb ucznia"?

KIPU już nie obowiązuje i to od dłuższego czasu.
Trzeba umieć iść słoneczną stroną życia

Andrzej.musial
Posty: 23
Rejestracja: 2016-10-09, 08:21
Kto: rodzic
Lokalizacja: wielkopolskie

Re: Proszę o pomoc - opinia PPP a dostosowanie wymagań

Postautor: Andrzej.musial » 2016-10-21, 18:53

Mam już opinię. Nie wiem co jest potrzebne abyście mi pomogli zinterpretować. W każdym razie mamy tak

w sprawie : dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia ze względu na zaburzenia i odchylenia rozwojowe, objęcia dziecka pomocą psychologiczno pedagogiczną w szkole.


Później jest opis

A wskazania dla nauczycieli są takie :

1. dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia z uwagi na niższe niż przeciętne możliwości intelektualne (w tym zaburzenia rozwojowe w zakresie funkcji wzrokowo - przestrzennych i słuchowo - językowych), szczególnie niski poziom zdolności arytmetycznego myślenia, wolne tępo pracy.
Podstawa prawna :Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów ........... par3 p.3

W codziennej pracy z dzieckiem w szczególności prosimy o:
-indywidualizowanie oceny prac pisemnych pod względem ortograficznej i graficznej poprawności.
- wydłużenie czasu trwania wszelkiego rodzaju sprawdzianów wiadomości, innych zadań pisemnych na lekcji
- upewnienie się,że dziecko prawidłowo odczytało i zinterpretowało polecenie do zadań, a w przypadku potrzeby dodatkowe ich wyjaśnienie
- w czasie ustnych wypowiedzi zadawanie dodatkowych pytań naprowadzających, udzielenie podpowiedzi, pozytywnych wzmocnień werbalnych i niewerbalnych
- praca raczej na konkretach, unikanie pytań problemowych/przekrojowych
-częste powtarzanie/utrwalanie podstawowych wzorów, schematów działań, tabliczki mnożenia, zasad ortografii
- dostrzeganie mocnych stron dziecka, wkładanego wysiłku, systematycznej pracy w domu
- zachęcanie do rozwijania zainteresowań oraz kompetencji społeczno - emocjonalnych (kształtowanie pozytywnej samooceny dziecka)
- informowanie rodziców o postępach i obserwowanych trudnościach, udzielanie na bieżąco wskazań do pracy z dzieckiem w domu

2. Objęcie ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole w formie :
- zajęć dydaktyczno wyrównawczych celem uzupełnienia istniejących braków w wiadomościach i umiejętnościach programowych
- korekcyjno- kompensacyjnych celem prowadzenia ćwiczeń: funkcji wzrokowo - przestrzennych i słuchowo - językowych, motoryki małej i dużej (w tym grafomotoryki, korekty uchwytu narzędzie pisarskiego, praca z nasadką) integracji tych funkcji oraz w pisaniu (doskonalenie ortograficznego zapisu wyrazów, grafiki pisma) i czytaniu ze zrozumieniem. Nauczycieli dziecka w tym prowadzących wyżej wymienione zajęcia i jego rodziców prosimy o współpracę celem ujednolicenia oddziaływań. Obowiązkiem dziecka jest systematyczne prowadzenie ćwiczeń w domu zgodnie z uzyskanymi wskazaniami terapeuty prowadzącego zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z 30 czerwca 2013 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej ............ par 6 pkt6

Później są wskazania dla rodziców których nie mamy możliwości stosowania się do zaleceń z uwagi na bieżącą naukę, długie odrabianie prac domowych i ćwiczenia zadań, utrwalanie materiału.

Jak nauczyciele powinni zastosować się do tych zaleceń PPP? Jak ta opinia ma pomóc dziecku bo jak na razie nic się nie zmieniło, dziecko ma tyle samo pracy co inne dzieci a miało się to zmienić po dostarczeniu opinii.

Awatar użytkownika
linczerka
Posty: 4507
Rejestracja: 2011-11-04, 19:49
Kto: nauczyciel
Lokalizacja: Polska

Re: Proszę o pomoc - opinia PPP a dostosowanie wymagań

Postautor: linczerka » 2016-10-21, 19:54

Andrzej.musial pisze:Później są wskazania dla rodziców których nie mamy możliwości stosowania się do zaleceń z uwagi na bieżącą naukę, długie odrabianie prac domowych i ćwiczenia zadań, utrwalanie materiału.

Problemy w nauce będą się piętrzyły i kumulowały. Dziecko wykazuje dysfunkcje utrudniające opanowanie materiału. Będzie to narastało lawinowo. Im więcej materiału, tym więcej problemów w nauce. Proponuję odwrócić role. Więcej pracy z zaleceniami poradni do pracy w domu. Dopóki dysfunkcje nie zostaną usprawnione, dotąd będą problemy w nauce. Tego się nie da przeskoczyć.
Czy dziecko uczęszcza na zajęcia wskazane w opinii (głównie korekcyjno - kompensacyjne)?
Andrzej.musial pisze:W codziennej pracy z dzieckiem w szczególności prosimy o:
- informowanie rodziców o postępach i obserwowanych trudnościach, udzielanie na bieżąco wskazań do pracy z dzieckiem w domu

Szkoła informuje, udziela wskazówek?
Trzeba umieć iść słoneczną stroną życia

Awatar użytkownika
linczerka
Posty: 4507
Rejestracja: 2011-11-04, 19:49
Kto: nauczyciel
Lokalizacja: Polska

Re: Proszę o pomoc - opinia PPP a dostosowanie wymagań

Postautor: linczerka » 2016-10-21, 20:02

Andrzej.musial pisze:Nauczycieli dziecka w tym prowadzących wyżej wymienione zajęcia i jego rodziców prosimy o współpracę celem ujednolicenia oddziaływań. Obowiązkiem dziecka jest systematyczne prowadzenie ćwiczeń w domu zgodnie z uzyskanymi wskazaniami terapeuty prowadzącego zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Obawiam się, że tu jest "pies pogrzebany". Bez współpracy z domem szkoła niewiele pomoże. Na nic dostosowania. Nauczyciel przedmiotowiec nie będzie zajmował się usprawnianiem dysfunkcji, to nie jego działka.
Porada: Wykonujcie zalecenia poradni. Skoro i tak są problemy w nauce (a będą się pogłębiać), to postawcie na pracę z zaburzeniami. Dziecko więcej skorzysta.
Trzeba umieć iść słoneczną stroną życia

Andrzej.musial
Posty: 23
Rejestracja: 2016-10-09, 08:21
Kto: rodzic
Lokalizacja: wielkopolskie

Re: Proszę o pomoc - opinia PPP a dostosowanie wymagań

Postautor: Andrzej.musial » 2016-10-21, 21:02

Ze szkołą kontaktowaliśmy się jedynie telefonicznie z uwagi na to,że zona urodziła przed czasem i nie mogła z wcześniakiem wychodzić. W szkole nie ma (nie tylko nasze dziecko) zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Dopytujemy jak pomóc dziecku bo wiemy i widzimy ,że są problemy to jedynie słyszymy niech się uczy na bieżąco. Ale niestety dziecko pomimo iż żona dokonuje wszelkich starań niestety nie odzwierciedlają się na lekcji. Tak jak pisałem. Dziś umie obliczyć te zadania, przepytujemy lub zadajemy zadanie matematyczne a ono już zapomniało jak to liczyć lub jak brzmi odpowiedz. To jest największym problemem. Nie wiem co jest powodem. Ale czasem jest tak,że zapamiętuje czego się nauczy. I to nie jest tak,że np lepiej pojmuje z jednego przedmiotu a z drugiego nie! Raz jest lepiej z historią, raz z przyrodą, innym razem nawet z j. polskim.

Nauczyciele wiedzieli,że przez miesiąc będziemy w kontakcie tylko telefonicznym jednak gdyby nie nasz telefon do szkoły nie mielibyśmy żadnych wiadomości.

Dziecko ma niską samoocenę siebie z uwagi na to,że słyszy uwagi od różnych nauczycieli typu : "a Ty znowu nic nie wiedziałeś/łaś" , "znowu jesteś nienauczona/ny", "kiedy zaczniesz się uczyć?", " będziesz powtarzać klasę", " same błędy". Te informacje nie napływają do nas nie tylko od naszego dziecka ale i dziecka koleżanek i kolegów z klasy.

Co do zaleceń z poradni dla rodziców to my chętnie poświęcimy czas realizując zalecenia ale jak na razie siedzimy nad tym co jest na bieżąco ale niestety i to nie przynosi zamierzonych efektów a proszę mi wierzyć nie oczekujemy wiele ale chociaż pozytywną ocenę.

Teraz zjechałem na urlop, później biorę dwa miesiące bezpłatnego urlopu więc do końca roku 2016 będę miał czas na współpracę ze szkołą i pokonywanie trudności jednak nie wiem czego mogę oczekiwać od szkoły z zaleceniami poradni? I nie mam na myśli zajęć dodatkowych, korekcyjno-kompensacyjnych ale odnoście wskazań punktu 1

Andrzej.musial pisze:wskazania dla nauczycieli są takie :

1. dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia z uwagi na niższe niż przeciętne możliwości intelektualne (w tym zaburzenia rozwojowe w zakresie funkcji wzrokowo - przestrzennych i słuchowo - językowych), szczególnie niski poziom zdolności arytmetycznego myślenia, wolne tępo pracy.
Podstawa prawna :Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów ........... par3 p.3

W codziennej pracy z dzieckiem w szczególności prosimy o:
-indywidualizowanie oceny prac pisemnych pod względem ortograficznej i graficznej poprawności.
- wydłużenie czasu trwania wszelkiego rodzaju sprawdzianów wiadomości, innych zadań pisemnych na lekcji
- upewnienie się,że dziecko prawidłowo odczytało i zinterpretowało polecenie do zadań, a w przypadku potrzeby dodatkowe ich wyjaśnienie
- w czasie ustnych wypowiedzi zadawanie dodatkowych pytań naprowadzających, udzielenie podpowiedzi, pozytywnych wzmocnień werbalnych i niewerbalnych
- praca raczej na konkretach, unikanie pytań problemowych/przekrojowych
-częste powtarzanie/utrwalanie podstawowych wzorów, schematów działań, tabliczki mnożenia, zasad ortografii
- dostrzeganie mocnych stron dziecka, wkładanego wysiłku, systematycznej pracy w domu
- zachęcanie do rozwijania zainteresowań oraz kompetencji społeczno - emocjonalnych (kształtowanie pozytywnej samooceny dziecka)
- informowanie rodziców o postępach i obserwowanych trudnościach, udzielanie na bieżąco wskazań do pracy z dzieckiem w domu


Andrzej.musial
Posty: 23
Rejestracja: 2016-10-09, 08:21
Kto: rodzic
Lokalizacja: wielkopolskie

Re: Proszę o pomoc - opinia PPP a dostosowanie wymagań

Postautor: Andrzej.musial » 2016-10-21, 21:05

W internecie wyszukałem

1. Uczniowie o inteligencji niższej niż przeciętna


Uczniowie z inteligencją niższą niż przeciętna ( 70-84 w skalach Wechslera ) stanowią 14% populacji szkolnej. Uzyskują oni słabe wyniki w nauce, pomimo dużego własnego nakładu pracy a niekiedy nawet, mimo intensywnej stymulacji rozwoju.
Największe trudności mają w rozumowaniu i logicznym myśleniu we wszystkich jego formach i przejawach. Poziom ich rozwoju słowno-pojęciowego odpowiada wcześniejszej fazie rozwojowej.
W szczególności uczniowie ci mają problemy z :
wewnętrzną organizacją nowo nabytej wiedzy i integrowaniem jej z już posiadaną ( stąd wolne tempo uczenia się )
generalizowaniem wiedzy oraz wykorzystywaniem jej w różnych dziedzinach
opanowaniem materiału o charakterze abstrakcyjnym ( ze względu na bardzo słabą pamięć krótkotrwałą dzieci te zdecydowanie łatwiej pracują i uczą się na materiale konkretnym )
umiejętnością myślenia przyczynowo-skutkowego
dokonywaniem porównań między zbiorami ( różnicowanie i szukanie podobieństw )
umiejętnością odróżniania cech istotnych od nieistotnych
dokonywaniem uogólnień, szczególnie o charakterze werbalnym
Myślenie tych dzieci charakteryzuje: konkretyzm i mała samodzielność. Często uczą się „na pamięć” bez zrozumienia treści.
Ich trudności nasilają się wraz z pokonywaniem kolejnych poziomów edukacji. Wykształcenie wyższe jest dla nich w zasadzie nieosiągalne ( tzn. było nieosiągalne dopóki nie powstało tak wiele prywatnych szkół wyższych ).
W przypadku tych dzieci konieczne jest dostosowanie zarówno w zakresie formy, jak i treści wymagań. Nie kwalifikują się do szkoły specjalnej dla upośledzonych umysłowo, a program szkoły ogólnodostępnej jest dla nich trudny, a przede wszystkim zbyt szybko realizowany. W zasadzie tylko w tej grupie uczniów możemy mówić o obniżeniu wymagań pamiętając jednak, że obniżenie kryteriów jakościowych nie może zejść poniżej podstawy programowej.

Ogólne wymagania co do formy :
omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności
pozostawianie więcej czasu na jego utrwalenie
podawanie poleceń w prostszej formie
unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć
częste odwoływanie się do konkretu, przykładu
unikanie pytań problemowych, przekrojowych
wolniejsze tempo pracy
szerokie stosowanie zasady poglądowości
odrębne instruowanie dzieci
zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie.

JĘZYK POLSKI

Symptomy trudności
słabe oceny pomimo starań i wysiłków ucznia
trudności w czytaniu i pisaniu ( trudności z kojarzeniem określonych dźwięków - głosek, z odpowiadającymi im symbolami - literami
trudności w rozumieniu czytanych treści
trudności w samodzielnym wypowiadaniu się, formułowaniu wniosków i sądów, w uogólnianiu, myśleniu symbolicznym ( abstrakcyjnym )
niski poziom rozwoju słowno - pojęciowego ( odpowiada wcześniejszej fazie rozwoju )
ubogie słownictwo, wadliwa struktura gramatyczna wypowiedzi ustnych i pisemnych
słabsza sprawność manualna ( rysunki, pismo mają niski poziom graficzny )
słaba umiejętność stosowania konwencjonalnych sposobów zapamiętywania
duże problemy z przywoływaniem z pamięci odległych partii materiału ( słaba pamięć długotrwała, operacyjna )
trudności z selekcją i wychwyceniem myśli przewodniej w długich tekstach
wolne tempo procesów umysłowych i działania
Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych
zmniejszanie ilości, stopnia trudności i obszerności zadań
dzielenie materiału na mniejsze partie, wyznaczanie czasu na ich opanowanie i odpytywanie
wydłużanie czasu na odpowiedź, przeczytanie lektury
wprowadzanie dodatkowych środków dydaktycznych np. ilustracje, ruchomy alfabet
odwoływanie się do znanych sytuacji z życia codziennego
formułowanie pytań w formie zdań o prostej konstrukcji powołujących się na ilustrujące przykłady
częste podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy w celu udzielania dodatkowej pomocy, wyjaśnień
zajęcia w ramach zespołu dydaktyczno-wyrównawczego, gdzie szczególnie u młodszych dzieci należy oprócz wyjaśniania bieżących zagadnień programowych usprawniać funkcje poznawcze ( procesy intelektualne i percepcyjne ), ( zajęcia dodatkowe są niezbędne, bowiem dziecko z inteligencją niższą niż przeciętna nie jest w stanie opanować tych umiejętności tylko dzięki pracy na lekcji i samodzielnej nauce własnej w domu )
należy zezwolić na dokończenie w domu niektórych prac wykonywanych na lekcjach
dyktanda przeprowadzać indywidualnie w wolniejszym tempie, gdyż dzieci te często nie nadążają za klasą
potrzeba większej ilości czasu i powtórzeń na opanowanie materiału.

JĘZYKI OBCE

Symptomy trudności
trudności z prawidłową wymową
trudności w zapamiętywaniu i/lub odtwarzaniu treści, słówek, zdań
trudności w swobodnym wypowiadaniu się na określony temat
trudności w poprawnym czytaniu i pisaniu
problemy z gramatyką
Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych
zmniejszanie ilości słówek do zapamiętania
pozostawianie większej ilości czasu na ich przyswojenie
odpytywanie po uprzedzeniu, kiedy i z czego dokładnie uczeń będzie pytany
wymagania w wypowiadaniu się na określony temat ograniczyć do kilku krótkich, prostych zdań.

MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA

Symptomy trudności
trudności z wykonywaniem bardziej złożonych działań
trudność z pamięciowym przyswajaniem i/lub odtwarzaniem z pamięci wyuczonych treści ( np. tabliczka mnożenia, skomplikowane wzory, układy równań )
problem z rozumieniem treści zadań
potrzeba większej ilości czasu na zrozumienie i wykonanie zadania
Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych
częste odwoływanie się do konkretu ( np. graficzne przedstawianie treści zadań ), szerokie stosowanie zasady poglądowości
omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopni trudności ( pamiętając, że obniżenie wymagań nie może zejść poniżej podstawy programowej )
podawanie poleceń w prostszej formie ( dzielenie złożonych treści na proste, bardziej zrozumiałe części )
wydłużanie czasu na wykonanie zadania
podchodzenie do dziecka w trakcie samodzielnej pracy w razie potrzeby udzielenie pomocy, wyjaśnień, mobilizowanie do wysiłku i ukończenia zadania
zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie samodzielnie wykonać
potrzeba większej ilości czasu i powtórzeń dla przyswojenia danej partii materiału.

GEOGRAFIA, BIOLOGIA, HISTORIA

Symptomy trudności
trudność w selekcji i wybraniu najważniejszych treści ( tendencja do pamięciowego uczenia się wszystkiego po kolei )
problem z zapamiętywaniem dat, nazwisk, nazw, miejscowości
nieumiejętność przekrojowego wiązania faktów i informacji
Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych
w związku z dużym problemem w selekcji i wyborze najważniejszych informacji z danego tematu można wypisać kilka podstawowych pytań, na które uczeń powinien znaleźć odpowiedź czytając dany materiał ( przy odpytywaniu prosić o udzielenie na nie odpowiedzi ). Podobnie postępować przy powtórkach
pozostawianie większej ilości czasu na przygotowanie się z danego materiału ( dzielenie go na małe części, wyznaczanie czasu na jego zapamiętanie i odpytywanie ).
MUZYKA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, PLASTYKA, TECHNIKA

Symptomy trudności
niezborność ruchowa i trudności w wykonywaniu niektórych ćwiczeń ( potrzeba dłuższego treningu, aby opanować dane ćwiczenie, rzucanie do celu itp. )
trudności w zrozumieniu zasad i reguł różnych gier
obniżony poziom prac plastycznych i technicznych ( słabsza własna inwencja twórcza, wyobraźnia )
trudność w zapisywaniu i odczytywaniu nut
Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych
zapewnienie większej ilości ćwiczeń, aby uczeń opanował daną sprawność ( w razie potrzeby zwolnienie z wykonania ćwiczeń przerastających możliwości ruchowe ucznia )
wielokrotne tłumaczenie i wyjaśnianie zasad i reguł gier sportowych
podpowiadanie tematu pracy plastycznej czy technicznej, częste podchodzenie do ucznia, ukierunkowywanie w działaniu
pozwalanie na korzystanie ze śpiewników, wzorów, zapisów nutowych
liberalne ocenianie wytworów artystycznych ucznia
w ocenianiu zwracanie większej uwagi na wysiłek włożony w wykonanie zadania, niż ostateczny efekt pracy.


Jak to się przekłada na pracę z uczniem?!

Andrzej.musial
Posty: 23
Rejestracja: 2016-10-09, 08:21
Kto: rodzic
Lokalizacja: wielkopolskie

Re: Proszę o pomoc - opinia PPP a dostosowanie wymagań

Postautor: Andrzej.musial » 2016-10-21, 21:24

Przepraszam przepisałem tylko wskazania a nie przepisałem "Stanowisko w opiniowanej sprawie oraz jego szczegółowe uzasadnienie"

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza się,że przyczynami zgłaszanych trudności dziecka w nauce, w tym w pisaniu i czytaniu są: aktualnie niższe niż przeciętne ogólne możliwości intelektualne, w tym zaburzenia rozwojowe, w zakresie funkcji wzrokowo-przestrzennych i słuchowo - językowych, szczególnie niski poziom zdolności arytmetycznego myślenia, a także wolne tempo pracy. W związku z tym należy pracować z dzieckiem w szkole i w domu zgodnie ze wskazaniami.

Awatar użytkownika
linczerka
Posty: 4507
Rejestracja: 2011-11-04, 19:49
Kto: nauczyciel
Lokalizacja: Polska

Re: Proszę o pomoc - opinia PPP a dostosowanie wymagań

Postautor: linczerka » 2016-10-22, 06:14

Proponuję:
1. Umówić się z nauczycielem/nauczycielami i porozmawiać na temat pomocy. Zapytać, jak wygląda realizacja zaleceń. Powiedzieć, jak wygląda nauka w domu i jakie są efekty.
2. Napisać pisemko do dyrekcji w sprawie organizacji zajęć korekcyjno - kompensacyjnych. W tym momencie szkoła nie realizuje zaleceń.
3. Nie ma co interweniować w kuratorium, dopóki nie popracujesz w domu z zaleceniami dla rodziców. Załóż jakiś zeszyt, który będzie świadczył o pracy w domu.
Obiektywnie patrząc, wymagasz od nauczycieli realizacji zaleceń, ale sam w domu nic nie robisz poza pomocą w nauce.
Trzeba umieć iść słoneczną stroną życia

Andrzej.musial
Posty: 23
Rejestracja: 2016-10-09, 08:21
Kto: rodzic
Lokalizacja: wielkopolskie

Re: Proszę o pomoc - opinia PPP a dostosowanie wymagań

Postautor: Andrzej.musial » 2016-10-22, 09:43

Tak jak pisałem byliśmy w kontakcie telefonicznym i mówiliśmy jak dziecko pracuje w domu,że po powrocie ze szkoły ma czas na posiłki i toaleta a tak cały czas się uczy z bieżącego materiału. Zakupiliśmy zaleconą przez PPP książkę ale na razie zrobiony jest jeden temat. Gdyby były stosowane zalecenia a co za tym idzie miałoby zadawany konkretny materiał do przyswojenia to wtedy byłoby więcej czasu na zabawę z książką zaleconą w której ćwiczy nie tylko pismo.

Andrzej.musial
Posty: 23
Rejestracja: 2016-10-09, 08:21
Kto: rodzic
Lokalizacja: wielkopolskie

Re: Proszę o pomoc - opinia PPP a dostosowanie wymagań

Postautor: Andrzej.musial » 2016-10-28, 08:41

Jesteśmy po rozmowach. Dziecko od tego tygodnia ma zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Również rozmawialiśmy z nauczycielem matematyki który stwierdził,że dziecko nie musi mieć 5 i dla niego nie ma deficytów a czas na sprawdzianach przedłuża całej klasie co nie jest adekwatne do wydanej opinii ponieważ dzieci z prawidłowym intelektem w tym czasie nie tylko rozwiążą zadania ale również je sprawdzą i jeśli zachodzi potrzeba sprawdzą a moje dziecko w tym czasie zdąży jedynie napisać. . Można rzec,że podważa kompetencja PPP i wydaną opinię. Oceny dziecka w tym półroczy są straszna pomimo iż w domu umie rozwiązywać zadania (oceny: 2,1,1,1,2,1,3,1). Jest sprawdzian za sprawdzianem stąd tyle ocen. W opinii jest zapis "upewnić się,że dziecko prawidłowo odczytało i zinterpretowało polecenia do zadań, a w przypadku potrzeby dodatkowe ich wyjaśnienie". Niestety nie ma takiej pomocy nie tylko od nauczyciele matematyki ale od żadnego z innych przedmiotów. Proszę wobec tego w jakim celu jest ta opinia skoro nauczyciele i tak się nie stosują zapisu z niej i wydanych zaleceń?! Przecież w ten sposób pomagali by uczniowi z problemami. Nie wspomnę już,że nie jest w żaden sposób dostrzegany wysiłek dziecka itd.

Jak możemy pomóc naszemu dziecku?

Awatar użytkownika
linczerka
Posty: 4507
Rejestracja: 2011-11-04, 19:49
Kto: nauczyciel
Lokalizacja: Polska

Re: Proszę o pomoc - opinia PPP a dostosowanie wymagań

Postautor: linczerka » 2016-10-28, 14:17

Andrzej.musial pisze:Jak możemy pomóc naszemu dziecku?

Spróbujcie odwrócić role - niech dziecko dopytuje się, gdy czegoś nie rozumie.
Nie wiem, jak jeszcze możesz pomóc.
Trzeba umieć iść słoneczną stroną życia

Andrzej.musial
Posty: 23
Rejestracja: 2016-10-09, 08:21
Kto: rodzic
Lokalizacja: wielkopolskie

Re: Proszę o pomoc - opinia PPP a dostosowanie wymagań

Postautor: Andrzej.musial » 2016-11-04, 08:21

Odwróciliśmy role choć ciężko było namówić dziecko z uwagi na to,że w szkole jest zamknięte w sobie, nieśmiałe i bojące się nauczycieli aby podczas kartkówek (które są co skończony temat czytaj co 2 lekcję) jeśli czegoś nie rozumie pytało Pana czy mógłby pomóc w interpretacji zadania i dziecko otrzymało odpowiedz,że ono miało się nauczyć i nie przeszkadzać innym w sprawdzianie.

Awatar użytkownika
linczerka
Posty: 4507
Rejestracja: 2011-11-04, 19:49
Kto: nauczyciel
Lokalizacja: Polska

Re: Proszę o pomoc - opinia PPP a dostosowanie wymagań

Postautor: linczerka » 2016-11-04, 19:12

Nie mogę tego zrozumieć. To coś dziwnego.
Trzeba umieć iść słoneczną stroną życia

katter
Posty: 1
Rejestracja: 2016-12-03, 21:23
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Język angielski, Informatyka
Lokalizacja: podkarpackie

Re: Proszę o pomoc - opinia PPP a dostosowanie wymagań

Postautor: katter » 2016-12-03, 22:23

Bardzo dziwi mnie podejście nauczycieli i dyrektora do Państwa problemu. W naszej szkole każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznania się (za podpisem) z treścią opinii wydanych przez PPP i sporządzenia tzw. dostosowania wymagań dla każdego ucznia wraz ze sposobem prezentacji materiału oraz oceniania. Proszę poprosić o przedstawienie takiego dokumentu. U mnie wygląda to w następujący sposób:

Dostosowanie wymagań edukacyjnych
z języka angielskiego

Diagnoza

Specyficzne trudności w uczeniu się: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, upośledzenie w stopniu lekkim, niedostosowanie społeczne, ADHD, niedosłuch

Zasady prezentacji materiału

stosowanie nauczania polisensorycznego angażującego jednocześnie zmysł słuchu, wzroku i kinestezji
wprowadzanie licznych powtórzeń, zobrazowań, egzemplifikacji (przykładów z własnego doświadczenia)
wydłużanie czasu na zrozumienie prezentowanych treści materiału, przekazywanie treści za pomocą konkretów
mobilizowanie uczniów do przygotowywania tablic z prostymi lub bardziej złożonymi zasadami ortografii i gramatyki języka angielskiego w celu utrwalania materiału,
wyrabianie nawyku korzystania ze słowników
rozłożenie obowiązującego materiału na mniejsze partie
objaśnianie nowych słówek za pomocą polskiego odpowiednika, w formie opisowej, podania synonimu, antonimu, obrazka, tworzenia związku z nowym wyrazem
zestawianie zjawisk gramatycznych języka polskiego ze zjawiskami gramatycznymi charakterystycznymi dla języka angielskiego
pozwolenie na korzystanie z dyktafonu podczas lekcji
fazie prezentacji leksyki zwolnić tempo wypowiadanych słów i zwrotów, a nawet wypowiadać je przesadnie poprawnie
nowe wyrazy objaśniać za pomocą polskiego odpowiednika, w formie opisowej, podania synonimu, antonimu, obrazka, tworzenia związku z nowym wyrazem
w zapamiętywaniu pisowni stosować wyobrażanie wyrazu, literowanie, pisanie palcem na ławce, pisanie ze zróżnicowaniem kolorystycznym liter
przy odczytywaniu tekstu przez nauczyciela pozwalać na korzystanie z podręcznika
w nauczaniu gramatyki można stosować algorytmy w postaci graficznej wykresów, tabeli, rysunków
podczas prezentacji materiału zestawiać zjawiska gramatyczne języka polskiego ze zjawiskami gramatycznymi charakterystycznymi dla języka obcego
prowadzić rozmówki na tematy dotyczące uczniów
zadbać o dobre oświetlenie klasy, ciszę i spokój
podczas mówienia stać w pobliżu dziecka, twarzą do niego
sprawdzać, czy uczeń usłyszał/zrozumiał polecenie

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz kryteria oceniania
dawać łatwiejsze zadania
nie wyrywać do natychmiastowej odpowiedzi,
dawać więcej czasu na zastanowienie się i przypomnienie słówek, zwrotów
dawać więcej czasu na opanowanie określonego zestawu słówek
dawać więcej czasu na wypowiedzi ustne i prace pisemne
liberalnie oceniać poprawność ortograficzną i graficzną pisma
oceniać za wiedzę i wysiłek włożony w opanowanie języka, kłaść większy nacisk na wypowiedzi ustne
nie krytykować, nie oceniać negatywnie wobec klasy
umożliwić pisanie sprawdzianów i kartkówek na komputerze

Przygotowuję zazwyczaj dwie wersje testów i kartkówek, jedną standardową, drugą dostosowaną dla dzieci z dysfunkcjami. W tej drugiej sposób sprawdzania wiedzy jest inny: np zamiast wpisywania odpowiedzi dziecko wybiera jedną z 3 możliwości, lub dopasowuje słówka do obrazków. Wszystko się da, jeżeli się tylko chce... Ponadto przy sprawdzaniu testów i kartkówek ZAWSZE biorę pod uwagę deficyty ucznia i nie odejmuję punktów za np. błędy w pisowni, jeżeli widzę, że dziecko wiedziało o jakie słówko chodzi, tylko nie umiało go zapisać. Czasami zamiast pisania kartkówki proponuję wykonanie plakatu lub prezentacji multimedialnej z obrazkami i słówkami. I rzecz dla mnie najważniejsza: musimy pamiętać, że dziecko z opinią z PPP, jak każdy człowiek, POTRZEBUJE do prawidłowego rozwoju emocjonalnego poczucia SUKCESU i dobry nauczyciel powinien zawsze dążyć do tego, aby to dziecku umożliwić. Przecież to nie jest wina dziecka, że nie jest w stanie się czegoś nauczyć. Takie dzieci zazwyczaj pracują o wiele więcej i dają z siebie bardzo dużo, dlaczego nie można po prostu tego docenić? Przed chwilą sprawdzałam maile z zadaniami na temat tradycji bożonarodzeniowych w Wielkiej Brytanii i wstawiłam jednej uczennicy z opinią 5- za pracę z masą błędów językowych, bo zrealizowała temat w 100%. I co z tego, że były błędy, przecież wiem ile pracy w to włożyła i jak bardzo się starała.

weronika567
Posty: 1
Rejestracja: 2016-12-07, 10:02
Kto: uczeń
Przedmiot: Matematyka, Biologia, Język polski
Lokalizacja: małopolskie

Re: Proszę o pomoc - opinia PPP a dostosowanie wymagań

Postautor: weronika567 » 2016-12-07, 10:03

Napewno nie warto tak postępowasz


Wróć do „Rodzice”