dostosowanie wymagań...

kącik dla rodziców

Moderatorzy: Basiek70, służby porządkowe

Awatar użytkownika
Nosferata
Posty: 257
Rejestracja: 2006-02-23, 19:33
Przedmiot: Inne

dostosowanie wymagań...

Postautor: Nosferata » 2007-09-13, 21:34

ot co ...moderatorka czuje się w temacie zagubiona ...

jak pewnie wiecie , wymaga sie od Nas, dostosowania wymagań z naszego przedmiotu ....dla uczniów z opinia /orzeczeniem z poradni psychologiczno - pedagogicznej

dzisiejsza rada poświęcona była temu problemowi ...mimo obecności "specjalisty' temat dla mnie nadal mglisty ....

mam 14 klas ...blisko 50 uczniów ma stwierdzone : dysleksje, dysgrafie, obniżenie wymagań z wszystkich przedmiotów, obniżenie tempa pracy....

jak to wygląda w praktyce ? pisać nowe programy nauczania dla tych uczniów ?

Kaja
Posty: 13
Rejestracja: 2007-05-21, 21:35

Re: dostosowanie wymagań...

Postautor: Kaja » 2007-09-13, 22:14

Dla uczniow z orzeczeniem trzeba realizować oddzielny program, albo napisać albo skorzystać z gotowych programów szkoły specjalnej
Jeśli chodzi o opinie, to nie trzeba pisać oddzielnych programów, ale dostosowywać pracę z uczniem do jego możliwości- czyli, jednego częściej pytać, zadawać prostsze pytania, innemu liczyć inaczej błędy w pracach pisemnych (dyslektyk itp). Uczniowie z opinią zdają taki sam test na koniec nauki, a z orzeczeniem inny. Więc dla tych z opinią taki sam program jak dla wszystkich, a dla tych z orzeczeniem inny- zgodnie ze stopniem upośledzenia.
Przynajmniej tak jest u nas
Pozdrawiam
Kaja

Awatar użytkownika
malgala
Posty: 8178
Rejestracja: 2007-07-30, 18:50
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Matematyka
Lokalizacja: łódzkie

Re: dostosowanie wymagań...

Postautor: malgala » 2007-09-13, 22:48

Uczniowie z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu lekkim realizują tę samą podstawę programową co pozostali.
Dla tych uczniów przygotowuję osobny plan wynikowy ( w praktyce wygląda to tak, że z normalnego planu wynikowego wybieram zagadnienia na ocenę dopuszczającą i dostateczną i rozpisuję je dla nich na pełną skalę ocen). W przypadku tych uczniów stosuję inne metody i formy pracy. Ponieważ nie mogę zostawić całej klasy a zajmować się w tym czasie jedną lub dwiema osobami, przydzielam im opiekunów spośrod lepszych uczniów. Przygotowuję odrębne zadania, zilustrowane odpowiednimi przykladami. Uczeń siedzi na lekcji ze swoim opiekunem i ten, po wykonaniu własnej pracy (gdy ma na to chwilę czsu) kontroluje pracę podopiecznego i ewentualnie mu pomaga.
A opinie to tak, jak napisała Kaja.

Awatar użytkownika
IAO
Posty: 34
Rejestracja: 2007-09-17, 18:20

Re: dostosowanie wymagań...

Postautor: IAO » 2007-09-18, 00:21

Kaja pisze:Uczniowie z opinią zdają taki sam test na koniec nauki, a z orzeczeniem inny. Więc dla tych z opinią taki sam program jak dla wszystkich, a dla tych z orzeczeniem inny- zgodnie ze stopniem upośledzenia.

Pamiętajmy jednak, że istnieje taka kategoria, jak opinia o dostosowaniu wymagań egzaminacyjnych (np. ze względu na stan zdrowia).

Generalnie sprawa orzeczeń i opinii stwierdzających jest z mojej strony, jako wydającego, bardzo zagmatwana. Przepisy w ww. kwestiach zmieniają się co roku, czasem w absurdalnym kierunku.

miwues ma rację pisząc, że dostosowanie wymagań edukacyjnych to dość ogólna instrukcja. Niekoniecznie jednak jest to wadą. Pamiętajmy, że wymagania dostosowuje się z różnych przyczyn. Często są to niższe możliwości intelektualne, stan zdrowia, również zaniedbanie. W takich sytuacjach przydaje się umiejętność czytania opinii.

Awatar użytkownika
dushka
Posty: 3921
Rejestracja: 2006-08-03, 19:39

Re: dostosowanie wymagań...

Postautor: dushka » 2007-10-14, 13:44

Program dla dzieci integracyjnych pisze w danej klasie wychowawca - pedagog wspomagający. Musi zawrzeć w nim metody pracy z danym dzieckiem, dostosowanie wymagań - jak to ma wyglądać itd.

Natomiast to dostosowanie/obnizenie - to 2 różne pojęcia. Zdrowe intelektualnie dziecko,. które nie ma orzeczenia o upośledzeniu umysłowym, nie może iść programem szkoły specjalnej.

[ Dodano: 14 Listopad 2007, 17:42 ]
Kaja pisze:Dla uczniów z orzeczeniem trzeba realizować oddzielny program, albo napisać albo skorzystać z gotowych programów szkoły specjalnej


Nie zgadzam sie. Programem szkoły specjalnej idą wyłącznie uczniowie z upośledzeniem umysłowym (inny program jest dla UU lekkiego, inny dla umiarkowanego/znacznego/głębokiego). Poza tym nawet uczeń z UU lekkim nie musi iść programem szkoły specjalnej, często wystarczy sama modyfikacja programu używanego dla danej klasy!

Kaja pisze:Uczniowie z opinią zdają taki sam test na koniec nauki, a z orzeczeniem inny.


Kolejna bzdura. Wszyscy uczniowie zdają taki sam test, natomiast wyjątki podam poniżej: Tekst pochodzi ze strony www.oke.krakow.pl)

Dostosowanie warunków

1. Zróżnicowane w formie zestawy egzaminacyjne dla zdających stosownie do ich potrzeb (np. arkusze oznaczone symbolem: A4, A5, A6, A7, A8).Uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim (praca z arkuszem dostosowanym o symbolu - A8)

1. Możliwość wydłużenia czasu pracy lecz nie więcej niż o 50% czasu regulaminowego, zgodznie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu PPP (osobna sala).

2. Możliwość pomocy nauczyciela wspomagającego, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu PPP (osobna sala).


Uczniowie niewidomi (praca z arkuszem dostosowanym w piśmie Braille'a, o symbolu - A6)

1. Uczeń ma prawo do dodatkowego wyposażenia, zgodnie z zaleceniami poradni i potrzebami zdających np.: maszyny do pisania Braille’a lub specjalnie dostosowanego komputera lub/i kubarytmy oraz folie z przyborami do rysowania.

2. Możliwość wydłużenia czasu pracy lecz nie więcej niż o 50% czasu regulaminowego, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu PPP (osobna sala).

3. Możliwość zapewnienia pomocy nauczyciela wspomagającego w czytaniu i pisaniu np. dla uczenia, który nie opanował jeszcze pisma Braille’a. Przebieg sprawdzianu z udziałem nauczyciela wspomagającego w pisaniu powinien być zarejestrowany w formie nagrania audio.


Uczniowie słabo widzący (praca z arkuszem dostosowanym o symbolach: A4 z czcionką 16 pkt. lub A5 z czcionką 24 pkt.)

1. Uczeń ma prawo do dodatkowego wyposażenia, zgodnie z zaleceniami poradni i potrzebami zdających np.: przybory optyczne, z których uczeń korzysta na co dzień oraz dodatkowe oświetlenie.

2. Możliwość wydłużenia czasu pracy lecz nie więcej niż o 50% czasu regulaminowego, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu PPP (osobna sala).

3. Możliwość pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu (osobna sala+nagranie audio) lub/i czytaniu (osobna sala).


Uczniowie słabo słyszący i niesłyszący (praca z arkuszem dostosowanym o symbolu - A7)

1. Uczeń może korzystać z pomocy nauczyciela wspomagającego, który jeden raz przekazuje treść informacji z pierwszej strony zestawu egzaminacyjnego najlepszymi dla ucznia metodami (fonogesty, język migowy)

2. Możliwość wydłużenia czasu pracy lecz nie więcej niż o 50% czasu regulaminowego, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu PPP (osobna sala).


Uczniowie niepełnosprawni ruchowo - w tym z dziecięcym porażeniem mózgowym (praca z arkuszem standardowym o symbolu - A1)

1. Dostosowanie warunków organizacyjnych, w tym przystosowanie stanowiska pracy oraz zapisywanie odpowiedzi za pomocą komputera odłączonego od wewnętrznej i zewnętrznej sieci, z którego usunięto programy korekty językowej

2. Uczeń może skorzystać z pomocy nauczyciela wspomagającego przy odczytywaniu poleceń i zapisywaniu odpowiedzi (warunki dostosowania nie powinny odbiegać od tych, do których uczeń został wdrożony w toku edukacji szkolnej) (osobna sala + nagranie audio)

3. Możliwość wydłużenia czasu pracy lecz nie więcej niż o 50% czasu regulaminowego, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu PPP (osobna sala).


Uczniowie z przewlekłymi chorobami somatycznymi (A1)

1. Dostosowanie warunków organizacyjnych zgodnie z zaleceniami lekarza

2. Możliwość wydłużenia czasu pracy lecz nie więcej niż o 50% czasu regulaminowego, zgodnie z zaleceniami zawartymi na zaświadczeniu lekarskim (osobna sala).Uczniowie z autyzmem (praca z arkuszem standardowym, o symbolu A1)

1. Możliwość wydłużenia czasu pracy lecz nie więcej niż o 50% czasu regulaminowego, zgodznie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu PPP (osobna sala).

2. Uczeń może otrzymać wsparcie nauczyciela, który ukierunkowuje jego uwagę na wykonaniu zadań (osobna sala)

Uczniowie ze zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się tj.: dysleksja, dysortografia, dysgrafia (dysleksja rozwojowa). (praca z arkuszem standardowym, o symbolu A1)

( Instrukcja uzupełniająca do Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2006/2007 dotycząca uczniów z dysleksją korzystających z pomocy nauczyciela wspomagającego w czytaniu.)


1. Problemy z czytaniem i rozumieniem czytanego tekstu (dysleksja właściwa): Pisanie sprawdzianu w oddzielnej sali, w której członek komisji egzaminacyjnej na początku jeden raz głośno odczyta instrukcję oraz treść zadań, a uczniowie będą mogli równocześnie śledzić wzrokiem tekst zapisany w arkuszu. Możliwość wydłużenia czasu pracy, lecz nie więcej niż o 50% czasu regulaminowego. Czasu przeznaczonego na odczytanie treści arkusza nie wlicza się do czasu trwania sprawdzianu.

2. Niski poziom graficzny pisma (dysgrafia): pisanie samodzielnie formułowanych odpowiedzi do zadań drukowanymi literami, co zwiększa czytelność pisma. Jeżeli pismo jest nieczytelne, możliwe jest zapisywanie odpowiedzi za pomocą komputera z usuniętymi programami korekty językowej odłączonego od sieci wewnętrznej i zewnętrznej. Możliwość wydłużenia czasu pracy o 50% lecz nie więcej niż o 50% czasu regulaminowego, zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii PPP.

3. Problemy ze stosowaniem zasad ortografii i interpunkcji, z uwzględnianiem struktury różnych form wypowiedzi, z prawidłowością graficzną zapisu obliczeń i z zachowaniem orientacji przestrzennej (dysortografia): samodzielnie formułowane przez uczniów wypowiedzi za zdania otwarte są punktowane z zastosowaniem kryteriów dostosowanych do dysfunkcji uczniów. Możliwość wydłużenia czasu pracy lecz nie więcej niż o 50% czasu regulaminowego, zgodnie z zaleceniami zawartymi w opini PPP.

*** W każdym przypadku wydłużenia czasu trwania sprawdzianu/egzaminu, należy zapewnić uczniom odrębną salę egzaminacyjną. ***


Kaja pisze:Więc dla tych z opinią taki sam program jak dla wszystkich, a dla tych z orzeczeniem inny- zgodnie ze stopniem upośledzenia.Orzeczenia wydawane są nie tylko dla uczniów z upośledzeniem umysłowym.

anmar
Posty: 178
Rejestracja: 2007-08-20, 23:54

Dostosowanie dla lekko

Postautor: anmar » 2009-08-31, 02:13

Siedzę i robię dostosowanie programu dla uczniów z lekką niepełnosprawnością w szkole masowej. Poradźcie, czy taki układ może być:
Blok tematyczny
Temat
Działania edukacyjne
Wymagania: podstawowe / ponadpodstawowe
Leges ab omnibus intellegi debant

orifielka
Posty: 9
Rejestracja: 2009-05-17, 18:56
Kto: nauczyciel
Lokalizacja: warmińsko-mazurskie

Re: dostosowanie wymagań...

Postautor: orifielka » 2009-09-06, 11:16

U nas robi się to w ten sposób, ze na planie wynikowym zaznacza sie wymagania konieczne, które uczeń powinien osiagnać. Piszę z perspektywy polonisty-piszemy dość szczegółowe plany, więc nie ma potrzeby pisać uczniom z orzeczeniem o upośl. w st. lekkim odrębnego. Może też tak dasz radę. Szkoda czasu i papieru :)

basia.k
Posty: 3
Rejestracja: 2008-09-10, 17:47
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Matematyka
Lokalizacja: podkarpackie

Re: dostosowanie wymagań...

Postautor: basia.k » 2009-09-06, 19:35

z jakich podręczników korzystacie i jak poradziliście sobie z napisaniem rozkładów z matematyki w gimnazjum dla lekko up. w szkole specjalnej? Do tej pory korzystałam z programów H.Siwek, ale nijak się to ma do wymagań w nowej podstawie.

brzoskwinka
Posty: 4
Rejestracja: 2009-09-08, 18:43
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Matematyka
Lokalizacja: pomorskie

Re: dostosowanie wymagań...

Postautor: brzoskwinka » 2009-09-08, 19:00

Też się nad tym mocno zastanawiam. Dotyczy to nie tylko matematyki, ale wszystkich pozostałych przedmiotów w klasie I. Ktoś w ministerstwie upadł mocno na głowę i stwierdził chyba, że dość szkolnictwa specjalnego. Za 3 lata egzamin taki sam dla wszystkich uczniów.

synapsa
Posty: 227
Rejestracja: 2009-03-31, 22:15
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Przyroda
Lokalizacja: śląskie

Re: dostosowanie wymagań...

Postautor: synapsa » 2009-10-27, 15:01

Mam pytanie w tym temacie. Czy dostosowanie arkusza egzaminacyjnego (S -A8) i warunków sprawdzianu po klasie szóstej dla ucznia z upośledzeniem lekkim następuje na podstawie opinii czy orzeczenia? a może i jednego i drugiego?

Awatar użytkownika
dushka
Posty: 3921
Rejestracja: 2006-08-03, 19:39

Re: dostosowanie wymagań...

Postautor: dushka » 2009-10-27, 16:12

Nie istnieje opinia o upośledzeniu. Decyduje wyłącznie o tym orzeczenie, mało tego - nie wiem, czy to tylko wymysł naszej szkoły, czy przepis ogólny, ale by uczeń mógł pisać dostosowany arkusz rodzic musi złożyć pisemną prośbę - mimo posiadania orzeczenia.

synapsa
Posty: 227
Rejestracja: 2009-03-31, 22:15
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Przyroda
Lokalizacja: śląskie

Re: dostosowanie wymagań...

Postautor: synapsa » 2009-10-27, 16:20

dushka pisze:by uczeń mógł pisać dostosowany arkusz rodzic musi złożyć pisemną prośbę - mimo posiadania orzeczenia
to nie wymysł, to procedury OKE. Pytam, bo u nas różne pomysły niektórym przychodzą do głowy :) dobrze, że można się na forum upewnić :) A więc dobrze rozumuję, że upośledzenie lekkie jest rodzajem niepełnosprawności o której orzeka zespół orzeczników w PPP?

Awatar użytkownika
dushka
Posty: 3921
Rejestracja: 2006-08-03, 19:39

Re: dostosowanie wymagań...

Postautor: dushka » 2009-10-27, 19:53

Dokładnie :) opinia tak naprawdę nic nie znaczy, ja takich opinii piszę na pęczki i jest to przecież tylko swojego rodzaju ocena ucznia, natomiast orzeczenie to już jakiś dokument prawny, prawda? Opinią to tak naprawdę można sobie pupcię podetrzeć ;)

mojeem
Posty: 5
Rejestracja: 2015-08-31, 01:06
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Zajęcia zintegrowane
Lokalizacja: małopolskie

Re: dostosowanie wymagań...

Postautor: mojeem » 2018-05-29, 19:29

Witam serdecznie
Mam wielką prośbę. Potrzebuję pilnie sprawdzianu po 1 klasie sp dla dziecka z lekkim upośledzeniem. Proszę o wysłanie jeśli tylko ktoś mógłby na maila mojeem@o2.pl

Awatar użytkownika
linczerka
Posty: 4499
Rejestracja: 2011-11-04, 19:49
Kto: nauczyciel
Lokalizacja: Polska

Re: dostosowanie wymagań...

Postautor: linczerka » 2018-05-29, 20:53

Pisałaś IPET? Sprawdzian musisz mieć dostosowany do tego właśnie dziecka, a nie ściągnięty od kogoś.
Obyś nie miała problemów w razie jakiejś kontroli.
Adres mailowy a RODO - warto poczytać.
Trzeba umieć iść słoneczną stroną życia


Wróć do „Rodzice”