NoRadica: przeciw radykalizacji młodzieży – Innowacyjne praktyki edukacyjne wspierające dialog między religiami

Informacje o ciekawych konkursach i projektach, w których warto wziąć udział

Moderator: służby porządkowe

DPF SAN
Posty: 15
Rejestracja: 2015-07-08, 11:05
Przedmiot: Inne
Lokalizacja: łódzkie

NoRadica: przeciw radykalizacji młodzieży – Innowacyjne praktyki edukacyjne wspierające dialog między religiami

Postautor: DPF SAN » 2018-05-24, 14:06

NoRadica to projekt, którego celem nadrzędnym jest walka z radykalizacją zachowań młodzieży wobec przedstawicieli innych religii. Zdaniem konsorcjum projektu, aby zapobiegać temu zjawisku, należy promować dialog między środowiskami odmiennymi religijnie i kulturowo oraz promować ideę wzajemnego poznania i zrozumienia.
Uważamy, że szkoły i uczelnie powinny wziąć na siebie odpowiedzialność za przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w klasach zróżnicowanych kulturowo.
Podczas prac nad projektem zastanowimy się, jakie są czynniki ryzyka wpływające na radykalizację postaw młodych ludzi. Opracujemy, wspólnie ze szkołami i środowiskami religijnymi, eksperymentalne narzędzia edukacyjne poświęcone różnorodności religijnej i sposobom zapobiegania kształtowaniu się postaw ekstremalnych wśród dzieci i młodzieży.
Zachęcimy nauczycieli i uczniów do nawiązywania współpracy z grupami odmiennymi religijnie, co przyczyni się do wzajemnego poznania i co za tym idzie, zrozumienia i zaakceptowania różnic. Pozwoli to uczniom zrozumieć, że różnorodność społeczeństwa Unii Europejskiej jest wartością, a nie barierą w dążeniu do pokojowej koegzystencji.
Nawiązana współpraca może stać się antidotum na wykluczenie i radykalizację wśród młodych, pomoże nauczycielom oraz szkołom wypracować narzędzia i praktyki, które ułatwią promocję dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego w szkole.
Projekt jest adresowany do:
• nauczycieli religii i wiedzy o społeczeństwie;
• nauczycieli przedmiotowych poruszających zagadnienia związane z religią i różnorodnością kulturową;
• uczniów w wieku 12-16 lat, (minimum 6 szkół pilotażowych w każdym kraju partnerskim).
Osoby uczestniczące w projekcie:
• zwiększą świadomość ryzyka radykalizacją w szkołach;
• zdobędę nowe kompetencji i umiejętność postępowania z uczniami zagrożonymi radykalizacją;
Rezultaty projektu:
Zestaw edukacyjnych infografik
Edu-infografiki w kreatywny i czytelny sposób będą przekazywały informacje na temat:
• religii, które można się spotkać w danym miejscu zamieszkania;
• liczbowych i procentowych danych na temat młodzieży zwerbowanej przez organizacje ekstremistyczne;
• wyzwań związanych z różnorodnością religijną, z którymi mogą się spotkać nauczyciele;
• przesłań promujących dialog między różnymi religiami, którymi posługują się lokalni przywódcy religijni
Materiały dla nauczycieli – Interaktywny ebook w formie aplikacji
Interaktywny ebook dla nauczycieli to rodzaj ulepszonej książki, umożliwiający korzystanie z treści, danych i materiałów, oferujący za każdym razem inną ścieżkę eksploracji.
Edukacyjne komiksy (‘NORADICATOONS’) dla uczniów
NORADICA opracuje serię internetowych komiksów (NORADICATOONS) tworzonych przy wykorzystaniu innowacyjnego, łatwo zrozumiałego „języka”, przedstawiające i objaśniające przydatne antyradykalne treści. Będą one pisane z alternatywnej, świeżej perspektywy: doświadczenia szkolnego połączonego z emocjonalnym zaangażowaniem użytkowników. NORADICATOONS mają stanowić antidotum na ideologię mowy nienawiści.
Rekomendacje dla szkół i społeczności lokalnych
Partnerzy przygotują zestaw rekomendacji, skierowany do beneficjentów projektu, poruszający następujące kluczowe zagadnienia:
• jak promować międzykulturowy i międzyreligijny dialog w szkole;
• jak podnosić świadomość pozwalającą przeciwdziałać radykalizacji w grupach religijnych przez aktywne zaangażowanie przywódców religijnych;
• odpowiednie narracje przeciw radykalizacji, tworzone we współpracy z rodzinami; rola społeczności lokalnych w procesie przeciwdziałania radykalizacji.

Więcej informacji na stronie: https://www.noradicalism.eu/

PARTNERZY PROJEKTU:
UNIWERSYTET W KATANII (Włochy) - koordynator
SAN - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi (Polska)
RENASUP (Francja)
P.M.F. Research (Włochy )
INFOREF (Belgia)
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN IASI (Rumunia)


Ten projekt powstał przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla tylko poglądy autora i Komisja nie odpowiada za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Wróć do „Konkursy, projekty, ...”