NEUROANDRAGOGIKA PRZECIW WYKLUCZENIU

Informacje o ciekawych konkursach i projektach, w których warto wziąć udział

Moderator: służby porządkowe

DPF SAN
Posty: 15
Rejestracja: 2015-07-08, 11:05
Przedmiot: Inne
Lokalizacja: łódzkie

NEUROANDRAGOGIKA PRZECIW WYKLUCZENIU

Postautor: DPF SAN » 2018-10-12, 11:59

Obrazek
NEUROANDRAGOGIKA PRZECIW WYKLUCZENIU to projekt koordynowany przez Społeczną Akademię Nauk w partnerstwie z organizacjami z Austrii, Czech, Grecji, Wielkiej Brytanii i Węgier.
Projekt promuje ideę wykorzystania najnowszej wiedzy na temat neurodydaktyki w kształceniu osób dorosłych z grup defaworyzowanych (m.in. bezrobotni, nieaktywni zawodowo, osoby 50+, niepełnosprawni, imigranci, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z obszarów nisko zurbanizowanych itp.).
Osoby te wykazują często deficyty związane z kompetencjami warunkującymi skuteczne uczestniczenie w życiu społecznym i zawodowym, takie jak: pozyskiwanie i przetwarzanie informacji, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, automotywacja, analiza własnych doświadczeń, kreatywność. Często brak im wewnętrznego przekonania, że z wiekiem uczenie się nowych rzeczy jest możliwe i satysfakcjonujące. W związku z tym w tej grupie często występuje bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie społeczne i kulturalne.
Beneficjenci projektu:
• osoby z grup defaworyzowanych, zagrożone lub dotknięte wykluczeniem społecznym;
• nauczyciele, edukatorzy, trenerzy współpracujący ze szkołami dla dorosłych oraz instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu;
• instytucje zajmujące się szeroko pojętą edukacją dorosłych.
Główne rezultaty projektu to m.in. :
• Program szkolenia dla nauczycieli i edukatorów osób dorosłych: „Neuroandragogika w kształceniu dorosłych zagrożonych wykluczeniem”
• Materiały dydaktyczne dla nauczycieli i edukatorów „Neuroandragogika w kształceniu dorosłych zagrożonych wykluczeniem”
• Materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów – dorosłych uczących się z grup defaworyzowanych
• Platforma edukacyjna "Neuroandragogika przeciw wykluczeniu”
Wszystkie rezultaty projektowe zostaną przetestowane przez główne grupy docelowe – nauczycieli i dorosłych z grup defaworyzowanych – w czasie szkoleń pilotażowych.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA PILOTAŻOWE PROJEKTU NEUROANDRAGOGIKA JUŻ WKRÓTCE!
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O SZKOLENIACH PILOTAŻOWYCH BĘDĄ DOSTĘPNE NA STRONIE http://www.dpm.san.edu.pl/
Informacji na temat projektu udzielają pracownicy DZIAŁU WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Tel: 42/632 04 80
jszczecinska@san.edu.pl
mkurzawa@san.edu.pl
Strona internetowa projektu: http://www.neuroandragogy.eu/index.php/pl/projectpl/
Partnerzy projektu:
SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK w Łodzi (POLSKA) – koordynator https://san.edu.pl/
LEBENSHILFE Soziale Dienste GmbH (AUSTRIA) https://www.lebenshilfen-sd.at/
EDUcentrum (CZECHY) http://www.educentrum.eu/
KALAMATA SECOND CHANCE SCHOOL (GRECJA) http://sde-kalam.mes.sch.gr/
YOUTH AND LIFELONG LEARNING FOUNDATION (GRECJA) https://www.inedivim.gr/en
BRIDGES TO THE FUTURE (WIELKA BRYTANIA) http://www.bridgingtothefuture.co.uk/
LATERNA MAGICA (WĘGRY) http://www.laterna.hu/

ObrazekTen projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną

Wróć do „Konkursy, projekty, ...”

cron