Dobrostan psychofizyczny uczniów - projekt Wellvet

Informacje o ciekawych konkursach i projektach, w których warto wziąć udział

Moderator: służby porządkowe

DPF SAN
Posty: 15
Rejestracja: 2015-07-08, 11:05
Przedmiot: Inne
Lokalizacja: łódzkie

Dobrostan psychofizyczny uczniów - projekt Wellvet

Postautor: DPF SAN » 2019-04-29, 09:42

WELLVET to projekt europejski, którego tematem jest kwestia, czy i w jaki sposób dobry stan zdrowia i samopoczucie emocjonalne (dobrostan psychofizyczny) uczniów wpływają na ich wyniki w nauce i rozwój kompetencji społecznych, co warunkuje osiągnięcie sukcesu.
Zdaniem konsorcjum projektu, zdrowi, dobrze czujący się w swoim życiu uczniowie lepiej radzą sobie w szkole, nawiązują poprawne relacje z otoczeniem, znajdują lepszą pracę i są bardziej szczęśliwi.
Projekt Wellvet:
• wyposaży nauczycieli przedmiotów zawodowych w innowacyjną wiedzę i kompetencje, które pomogą im pracować z uczniami nad ich motywacją do nauki i wykorzystywaniem zdobytych wiadomości w praktyce;
• przyczyni się osiągania lepszych wyników w nauce uczniów szkół zawodowych;
• wesprze instytucje kształcenia zawodowego i decydentów w procesie uznawania korelacji pomiędzy dobrostanem psychofizycznym uczniów a ich sukcesami w nauce, co zwiększa ich szanse na znalezienie dobrego zatrudnienia;
Projekt Wellvet promuje prawdziwie włączającą edukację i szkolenia odpowiadające na realną potrzebę pielęgnowania dobrostanu psychofizycznego uczniów i kadry dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup defaworyzowanych.
W projekt zaangażowanych jest sześciu partnerów, wspieranych przez 5 organizacji stowarzyszonych z Wielkiej Brytanii, Polski, Bułgarii, Grecji i Czech.
Głównym rezultatem projektu będzie szkolenie on-line, które pomoże nauczycielom m.in. wzbogacić ich warsztat zawodowy o umiejętności bycia mentorem, osobą, która udziela swoim uczniom holistycznego wsparcia, aby poprawić ich dobrostan psychofizyczny.
Projekt jest skierowany do:
NAUCZYCIELI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
• aby potrafili być mentorami swoich uczniów i motywowali ich do nauki, dbania o zdrowie i tężyznę fizyczną; potrafili korzystać z nowatorskich, holistycznych technik uczenia zawodu; zdobyli kompetencje na temat wprowadzania edukacji włączającej;
UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH
• aby potrafili pracować nad poprawą swojego dobrostanu psychofizycznego, co przyczyni się do osiągania lepszych wyników w nauce i szans na późniejsze zatrudnienie; potrafili lepiej się motywować się do nauki, praktyk i pracy.
Mamy nadzieję, że projekt WELLVET przyczyni się do zmian w systemie kształcenia zawodowego tak, aby stał się systemem dbającym o każdego ucznia, bez względu na jego zdolności, aspiracje, pochodzenie społeczne czy etniczne, rozumiejącym znaczenie dobrostanu psychofizycznego, który ma ogromny wpływ na motywację do nauki, pracy i budowania szczęśliwego życia.
Więcej informacji na stronie internetowej projektu: https://wellvetproject.wordpress.com/ i Facebooku https://www.facebook.com/WELLVETproject/
WELLVET to dwuletni projekt, którego polskim partnerem jest Społeczna Akademia Nauk w Łodzi.
Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus+.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Wróć do „Konkursy, projekty, ...”