Projekt WELLVET, czyli dobrostan psychofizyczny uczniów

Informacje o ciekawych konkursach i projektach, w których warto wziąć udział

Moderator: służby porządkowe

DPF SAN
Posty: 15
Rejestracja: 2015-07-08, 11:05
Przedmiot: Inne
Lokalizacja: łódzkie

Projekt WELLVET, czyli dobrostan psychofizyczny uczniów

Postautor: DPF SAN » 2019-10-29, 15:31

WELLVET to projekt europejski, którego tematem jest kwestia, czy i w jaki sposób dobry stan zdrowia oraz samopoczucie emocjonalne (dobrostan psychofizyczny) uczniów wpływają na ich wyniki w nauce i rozwój kompetencji społecznych, co warunkuje osiągnięcie sukcesu.
Głównym rezultatem projektu jest szkolenie on-line, które pomoże nauczycielom m.in. wzbogacić ich warsztat zawodowy o umiejętności bycia mentorem, osobą, która udziela swoim uczniom holistycznego wsparcia, aby poprawić ich dobrostan psychofizyczny.
Szkolenie składa się z 10. Unitów
• Aktywność fizyczna koncentruje się na temacie zdrowia i aktywności fizycznej uczniów oraz wpływie tych czynników na ich samopoczucie psycho-emocjonalne, a także na wyniki osiągane przez nich w nauce.
• Dieta odnosi się do wiedzy na temat właściwego odżywiania i tego, w jaki sposób wpływa ono na samopoczucie uczniów i ich postępy w nauce.
• Nawodnienie zawiera wiedzę o tym, jak poziom nawodnienia może wpływać na różne systemy w organizmie (system nerwowy, system mięśniowy itd.), i jaki ma to związek z procesem uczenia się.
• Sen zapewnia podstawową wiedzę o procesach fizjologicznych zachodzących podczas snu i dlaczego jakość snu jest ważna dla dzieci i młodzieży.
• Zdrowie emocjonalne prezentuje kluczowe informacje na temat życia emocjonalnego uczniów w okresie dojrzewania oraz na temat samopoczucia emocjonalnego jako czynnika mającego rzeczywisty wpływ na zachowania uczniów w środowisku rówieśniczym, a także ich niepowodzenia i sukcesy w szkole.
• Zdrowie a umiejętności poznawcze zajmuje się kluczowymi funkcjami poznawczymi uczniów oraz wpływem ich zdrowia, aktywności fizycznej i samopoczucia emocjonalnego na ich sprawność intelektualną i skuteczność procesu uczenia się.
• Rozwój osobisty przedstawia znaczenie rozwoju osobistego i kompetencji interpersonalnych uczniów dla jakości ich funkcjonowania w szkole, w środowisku rówieśniczym, dla ich dobrostanu psychofizycznego, sukcesów w nauce oraz w przyszłym życiu zawodowym.
• Relacje i zdrowie seksualne zapewnia nauczycielom bardzo potrzebne wsparcie, aby potrafili rozmawiać z uczniami na temat relacji z innymi osobami, jak również zdrowia seksualnego.
• Cyber przemoc/ przemoc w sieci opisuje różne formy cyberprzemocy i ich wpływ na uczniów, łącząc je z innymi aspektami ich zdrowia i dobrego samopoczucia, które omówiono w innych unitach (dieta, sen, dobre samopoczucie emocjonalne, zdrowie/umiejętności poznawcze, rozwój osobisty, zdrowie seksualne, uzależnienie).
• Uzależnienie dostarcza podstawowej wiedzy na temat procesów biologicznych, które stanowią podstawę uzależniającego zachowania i możliwych konsekwencji uzależnień dla procesu uczenia się.

Projekt jest skierowany do:
NAUCZYCIELI, szczególnie SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
• aby potrafili być mentorami swoich uczniów i motywowali ich do nauki, dbania o zdrowie i tężyznę fizyczną; potrafili korzystać z nowatorskich, holistycznych technik uczenia zawodu; zdobyli kompetencje na temat wprowadzania edukacji włączającej;
UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH
• aby potrafili pracować nad poprawą swojego dobrostanu psychofizycznego, co przyczyni się do osiągania lepszych wyników w nauce i szans na późniejsze zatrudnienie; potrafili lepiej się motywować się do nauki, praktyk i pracy.

Zdaniem konsorcjum projektu, zdrowi, dobrze czujący się w swoim życiu uczniowie lepiej radzą sobie w szkole, nawiązują poprawne relacje z otoczeniem, znajdują lepszą pracę i są bardziej szczęśliwi.
W projekt zaangażowanych jest sześciu partnerów, wspieranych przez 5 organizacji stowarzyszonych z Wielkiej Brytanii, Polski, Bułgarii, Grecji i Czech.

Mamy nadzieję, że projekt WELLVET przyczyni się do zmian w systemie kształcenia zawodowego tak, aby stał się systemem dbającym o każdego ucznia, bez względu na jego zdolności, aspiracje, pochodzenie społeczne czy etniczne, rozumiejącym znaczenie dobrostanu psychofizycznego, który ma ogromny wpływ na motywację do nauki, pracy i budowania szczęśliwego życia.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu: https://wellvetproject.wordpress.com/ i Facebooku https://www.facebook.com/WELLVETproject/
WELLVET to dwuletni projekt, którego polskim partnerem była Społeczna Akademia Nauk w Łodzi http://www.san.edu.pl

Projekt był realizowany w ramach programu Erasmus+.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Wróć do „Konkursy, projekty, ...”