Co znaczy da opinia z ppp? Jakie można dostosować wymagania?

tu rozmawiamy o wszystkim czasami poważnie, czasami z przymrużeniem oka

Moderatorzy: Basiek70, służby porządkowe

Dominika5
Posty: 10
Rejestracja: 2019-10-24, 11:36
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Język polski, Język angielski
Lokalizacja: podkarpackie

Co znaczy da opinia z ppp? Jakie można dostosować wymagania?

Postautor: Dominika5 » 2019-10-27, 20:11

Na jedno z moich pytań jakaś osoba odpowiedziła że taka uczennica w jej czasach dawno by była w szkole specjalnej. Jednka poradnia nie dała takowego orzeczenia tylko opinie a więc uczennica nie kwalifikuje się do kształcenia specjalngo. Całość wygląda tak i jest to aktualna opinia Całokształt badań wskazuję na rozwój umysłowy w granicach inteligencji niższej niż przeciętna. Mocną stroną uczennicy jest uczenie się wzrokowo - ruchowe w zakresie motoryki małej w tym grafomotoryki oraz orientacja wyobraźnia i wizualizacjia przestrzenna (wynik przeciętny). Najsłabiej rozwinięte są trwałość pamięci werbalnej rozumienie norm i zasad społecznych zdolności do spostrzegania szczegółów oraz przewidywanie konsekwencji zdarzenia początkowego. Wyżej wymienione zdolności przyjmują wynik bardzo niskie. Podobnie rozwinięte są np. pamięć słuchowa krótkoterminowa synteza danych spostrzeżeniowych (ujmiwanie relacji część całość) oraz rozumowanie arytmetyczne. Rozwój ponizej przeciętnej przyjmuje zdolności językowe (werbalizowanie definiowanie) oraz zdolność do klasyfikowania (abstachowanie uogólnianie porównywanie). Ze względu na powyższe uczennica może mieć problem z zrozumieniem treści złożonych materiału do nauczenia. Ma trudności z zrozumieniem sytuacji w której jest uczestnikiem lub obserwatorem w związku z czym nie właściwie oceniając sytuacjie odczuwa niewspółmierny lęk przejawia spowolnienie psychoruchowe, ograniczoną modulacjię głosu oraz unikanie werbalizacj. Powyższe objawy przejawia w sytuacjiach nowych widać jednak progres w funkcjionowaniu uczennicy lepszy jest kontakt wzrokowy i werbalny z otoczeniem. Uczennica ma problem z zapamiętywaniem nowych informacji i ich werbalnym odtwarzaniem. Karolina czyta w przeciętnym tempie w sposób wyrazowy z nielicznymi błędami typu przekrecanie wyrazów zmiana litery lub brzmienia końcówek wyrazów domysły. Uczennica wykazuje słabe rozumienie czytanego tekstu na głos. Przeciętne rozumienie stwierdza się w sytuacji czytania po cichu. Pisząc ze słuchu zauważa się występowanie błędów o zróżnicowanym charakterze - typowo ortograficzne - typowo osłabiona percepcjia słuchowa i umiejętności fonologiczne (słuch fonemenowy analiza i synteza głoskowa pamięć fonologiczna) - typowo słuchowo - wzrokowo zaburzenie integracji tychże funkcji. Poziom graficzny pisma jest obniżony (litery niekształtne pismo niepłynne) tempo pisania przeciętne. Wypowiedzi pisemne i ustne uczennicy są na niskim poziomie pod względem słownictwa i konstrukcji językowej. Z matematyki obserwuje się barki z lat wcześniejszh dotyczących min :działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych mnożenia i dzielnia pisemnego oraz podstaw geometrii. Objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną w szkole ze względu na deficyty wybiórczych zdolności intelektualnych obniżony rozwój elementarnych funkcji percepcjino - motorycznych umiejętności fonologicznych (słuch fonemenowy analiza i synteza głoskowa) problemy natury emocjonalno - wolicijonalnej oraz braki z matematyki które przyczyniają się do ogólnionych trudności w nauce. Jak już pisałem zlecenia dla nauczycieli są takie np. odpytywać na bieżąco z niewielkich partii materiału, posadzić w pierwszej ławce blisko tablicy i nauczyciela ze względu na wadę wzroku i osłabioną percepcjię słuchową, włączyć do zajęć wyrównawczych z matematyki i polskiego itp. A dla rodziców to między innymi :mobyilizować do nauki, zachęcać do czytelnictwa w celu usprawnienia wypowiedzi ustnych i pisemnych, pomóc nadrobić braki z matematyki itp. Ale jak ma ta pomoc wyglądać w praktyce. Jak mogę dostosować do takiej uczennicy wymagania na języku angielskim?

Wróć do „Pogaduszki”