Czy OP może zabrać godziny w świetlicy?

Moderatorzy: Basiek70, służby porządkowe

kulka5
Posty: 45
Rejestracja: 2011-07-06, 23:51
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Ekonomia, WOS
Lokalizacja: mazowieckie

Czy OP może zabrać godziny w świetlicy?

Postautor: kulka5 » 2017-03-25, 19:32

Witam i zwracam się o pomoc w imieniu koleżanki. Moja koleżanka pracuje w niewielkiej szkole wiejskiej (niecałe 80 uczniów). Wójt gminy postanowił ostro zacisnąć pasa i zacząć oszczędzać.Koleżanka obawia się, że wójt może jej zabrać godziny świetlicowe, które ma etacie i kazać dyrektorowi żeby dyżury na świetlicy pełnili kolejno nauczyciele w ramach 40 tygodniowego czasu pracy. (Dodam, że wszyscy nauczyciele mają w godzinach pracy świetlicy swoje dodatkowe lekcje z uczniami).Czy wójt może tak zrobić? Proszę o pomoc.

sławka
Posty: 48
Rejestracja: 2009-09-11, 11:02
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Inne
Lokalizacja: zachodniopomorskie

Re: Czy OP może zabrać godziny w świetlicy?

Postautor: sławka » 2017-04-13, 23:18

na jaka część etatu będzie zatrudniony nauczyciel świetlicy faktycznie decyduje OP, ale nie mogą pracować na świetlicy (w ramach godzin pracy świetlicy) inni nauczyciele niż osoba tam zatrudniona. Nie chce mi się szukać wykładni, ale zapisano to zmieniając art. 42a KN. Jednakże praktyka pokazała, że dyrektorzy naginają przepis i zmuszają nauczycieli do pracy w świetlicy, a godziną są pod nazwą - kółka ..... . MEN wie o takich praktykach i jest projekt rozporządzenia mającego wyeliminować tę patologie od 1. 09. 2017 i jasno dopisano, że nie można w świetlicy. To tyle w przepisach, a znając życie Polak potrafi ominąć przepisy.
8) w art. 42:
a) w ust. 2b pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel
jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu odpowiednio: egzaminu ósmoklasisty, egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu
maturalnego – z wyjątkiem części ustnej.”,
b) po ust. 2c dodaje się ust. 2d w brzmieniu:
„2d. W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel nie prowadzi zajęć świetlicowych
oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.”,


Wróć do „Świetlica”