ocana śródroczna ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim-

Moderatorzy: Basiek70, służby porządkowe

arvenaa
Posty: 19
Rejestracja: 2007-09-12, 21:21

ocana śródroczna ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim-

Postautor: arvenaa » 2008-01-23, 15:02

Czy można wystawić ocenę niedostateczną uczniowi z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim na pórocze - w zasadzie ze wszystkich przedmiotów?
Uczeń jest niechętny do jakiejkolwiek pracy.

Awatar użytkownika
dushka
Posty: 3902
Rejestracja: 2006-08-03, 19:39

Re: ocana śródroczna ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim-

Postautor: dushka » 2008-01-23, 15:29

Można, tylko po co?

Zakładam, że ma dostosowany program dla swojego upośledzenia?

arvenaa
Posty: 19
Rejestracja: 2007-09-12, 21:21

Re: ocana śródroczna ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim-

Postautor: arvenaa » 2008-01-23, 17:20

Ma dostosowany program, jednak nie wykazuje żadnych chęci do realizowania go nawet w minimalnym stopniu.

Awatar użytkownika
dushka
Posty: 3902
Rejestracja: 2006-08-03, 19:39

Re: ocana śródroczna ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim-

Postautor: dushka » 2008-01-23, 17:26

A co rodzice? Psycholog? Pedagog?

arvenaa
Posty: 19
Rejestracja: 2007-09-12, 21:21

Re: ocana śródroczna ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim-

Postautor: arvenaa » 2008-01-23, 18:32

W szkole nie mamy ani psychologa, ani pedagoga. Poradnia w pobliskim miasteczku nie pomaga w takich sytuacjach. A koleżanka, która jest wychowawcą tegoż ucznia własnie ma problem, bo nauczyciele nie wystawili mu ocen z przedmiotów, gdyż ma literalnie same jedynki, a on nie wiedzą co w takiej sytuacji zrobić.

Post na ten temat pisałam na radzie pedagogicznej, bowiem wyniknął ten problem i postanowiłam tu się kogoś poradzić.
Ale skoro nie ma jakichś jednoznacznych odpowiedzi na to pytanie, to trudno.
Koleżanka będzie musiła sobie po prostu przewertować dziś jakieś odnośne akty prawne.

Awatar użytkownika
dushka
Posty: 3902
Rejestracja: 2006-08-03, 19:39

Re: ocana śródroczna ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim-

Postautor: dushka » 2008-01-23, 18:50

Ale ja napisałam w pierwszej odpowiedzi ;)

arvenaa
Posty: 19
Rejestracja: 2007-09-12, 21:21

Re: ocana śródroczna ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim-

Postautor: arvenaa » 2008-01-23, 18:55

TAk, dziękuję, tylko potrzebne byłyby pewnie jakieś "podpórki" prawne - podstawa, na której mozemy się oprzeć :)

Awatar użytkownika
dushka
Posty: 3902
Rejestracja: 2006-08-03, 19:39

Re: ocana śródroczna ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim-

Postautor: dushka » 2008-01-23, 18:59

Ale po co? Jeśli uczeń nie ma pozytywnych ocen na tyle, by śródroczna również pozytywna była?

arvenaa
Posty: 19
Rejestracja: 2007-09-12, 21:21

Re: ocana śródroczna ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim-

Postautor: arvenaa » 2008-01-23, 19:21

Żeby wiedzieć, jakie dokumnety to regulują - jeśli chodzi o takich uczniów ze specjalnymi potrzebami.
Jeśli ktoś zapyta, czy istnieje jakaś podstawa prawna tego, że taki uczeń może miec oceny niedostateczne mimo orzeczenia, to trzeba mu je pokazać. Nie powiemy mu wówczas przecież: "TAk, bo ...tak".
Nie mamy takich zapisów w WSO, trzeba to uzupełnić, a w związku z tym konieczne jest oparcie się na "czymś".

Awatar użytkownika
dushka
Posty: 3902
Rejestracja: 2006-08-03, 19:39

Re: ocana śródroczna ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim-

Postautor: dushka » 2008-01-23, 19:24

A to ejst szkoła integracyjna? My mamy WSO również oddzielne dla uczniów z orzeczeniami.

arvenaa
Posty: 19
Rejestracja: 2007-09-12, 21:21

Re: ocana śródroczna ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim-

Postautor: arvenaa » 2008-01-23, 19:28

Nie, nasza szkoła nie ma statusu szkoły integracyjnej.

Awatar użytkownika
malgala
Posty: 8170
Rejestracja: 2007-07-30, 18:50
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Matematyka
Lokalizacja: łódzkie

Re: ocana śródroczna ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim-

Postautor: malgala » 2008-01-23, 19:44

Uczniowie upośledzeni w stopniu lekkim realizują normalną podstawę programową. Dostosowuje się tylko metody pracy i wymaganie do ich indywidualnych możliwości.
momencie, gdy pojawili się u nas tacy uczniowie (też nie jest to szkoła z klasami integracyjnymi, ale czasami jeden lub nawet kilku uczni ótakie przeczenie otrzymuje), dokonaliśmy zmian w statucie uzupełniając rozdział dotyczący oceniania o następujący zapis:

Wymagania dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim:

CELUJĄCY – 6

1. Wiedza i umiejętności wykraczające:

Wiedza ucznia:
• Opanował w pełni materiał przewidziany programem nauczania.
• Stosuje poznaną wiedzę w sytuacjach typowych.

Umiejętności ucznia:
• Potrafi samodzielnie korzystać ze źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela.
• Wyszukuje samodzielnie materiały na dany temat.
• Odróżnia rzeczywistość realną od fikcji.
• Odnosi sukcesy w konkursach artystycznych lub sportowych.
• Podejmuje próby samodzielnego formułowania własnych sądów i opinii na określony temat.

BARDZO DOBRY – 5

2. Wiedza i umiejętności dopełniające:

Wiedza ucznia:
• Opanował zdecydowaną większość materiału programowego.
• Zna podstawowe definicje, fakty, pojęcia, reguły.

Umiejętności ucznia:
• Potrafi samodzielnie korzystać z poznanych w trakcie lekcji źródeł informacji.
• Umie samodzielnie wykonać typowe zadania, a trudniejsze przy pomocy nauczyciela.
• Próbuje samodzielnie wykonywać dodatkowe zadania.
• Samodzielnie czyta i rozumie polecenia.

DOBRY – 4

3. Wiedza i umiejętności rozszerzające:

Wiedza ucznia:
• Opanował podstawowe treści programu nauczania przewidziane dla danej klasy.
• Zna większość definicji, pojęć, faktów i reguł.

Umiejętności ucznia:
• Umie korzystać ze źródeł pozapodręcznikowych przy pomocy nauczyciela.
• Potrafi częściowo zastosować znane reguły i zasady w praktyce.
• Bez pomocy nauczyciela wykonuje proste zadania i polecenia.

DOSTATECZNY – 3

4. Wiedza i umiejętności podstawowe:

Wiedza ucznia:
• Opanował większość podstawowych treści programu nauczania.

Umiejętności ucznia:
• Potrafi przy pomocy nauczyciela wykorzystać w praktyce poznane reguły i zasady.
• Wykonuje samodzielnie zadania po przeczytaniu polecenia przez nauczyciela.

DOPUSZCZAJĄCY – 2

5. Wiedza i umiejętności konieczne:

Wiedza ucznia:
• W minimalnym stopniu opanował podstawowe treści programowe.

Umiejętności ucznia:
• Wykonuje typowe zadania tylko przy pomocy nauczyciela.
• Nie zna języka przedmiotu.
• Nie odróżnia fikcji od rzeczywistości.

NIEDOSTATECZNY – 1

6. Wiedza i umiejętności wymagające poprawy:

Wiedza ucznia:
• Nie opanował treści programowych.
• Nie jest w stanie uzupełnić braków nawet przy pomocy nauczyciela.

Umiejętności ucznia:
• Nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać bardzo prostych zadań.
• Braki uniemożliwiają edukację na następnym poziomie nauki.

Może wam się to przyda. Nie musicie natychmiast wprowadzać tego do statutu. Wystarczy, że każdy uczący w tej klasie uwzględni kryteria oceniania w swoim dostosowaniu i to już można uznać za podstawę wystawienia konkretnej oceny.

Awatar użytkownika
dushka
Posty: 3902
Rejestracja: 2006-08-03, 19:39

Re: ocana śródroczna ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim-

Postautor: dushka » 2008-01-23, 19:50

Pomocne są bardzo programy do nauczania specjalnego w stopniu lekkim, za darmo do ściągnięcia \ze strony WSiPu.

arvenaa
Posty: 19
Rejestracja: 2007-09-12, 21:21

Re: ocana śródroczna ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim-

Postautor: arvenaa » 2008-01-23, 19:55

Dziękuję bardzo za odpowiedzi - programy w szkole są, i sądzę, że nauczyciele się na nich opierają ucząć owego Misia (ja problemowego ucznia nie uczę).

amik2007
Posty: 40
Rejestracja: 2007-12-09, 17:58

Re: ocana śródroczna ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim-

Postautor: amik2007 » 2008-02-01, 16:20

Witam! Od kilku lat pracuję jako oligofrenopedagog, prowadzę zajęcia rewalidacyjne i nauczanie indywidualne, ponadto normalnie uczę - również języka polskiego. Z uczniami, którzy mają orzeczenie o upośledzeniu w stopniu lekkim radzę sobie na lekcjach w ten sposób, że najpierw bardzo wnikliwie obserwuję dziecko, żeby stwierdzić, jakie ma predyspozycje. Potem maksymalnie dostosowuję działania dydaktyczne do możliwości dziecka. To wymaga wysiłku i ogromnej cierpliwości, zwłaszcza gdy nie ma nauczyciela wspomagającego - specjalnie dostosowane sprawdziany - najprostsze z możliwych układane specjalnie dla tego, a nie innego dziecka itp.
Rozporządzenie z 2007 r. w sprawie oceniania i klasyfikowania, a dokładnie paragraf 6, reguluje te sprawy. Nie ma sensu stawiać dziecku upośledzonemu oceny ndst - niczego to nie zmieni, poza tym, że dodatkowo poniży i sfrustruje ucznia. Zwłaszcza, że skoro uczeń wcale nie wykazuje chęci i inicjatywy, to można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że do upośledzenia dochodzą czynniki środowiskowe (rodzina niewydolna lub patologiczna). Zalecenia na orzeczeniu z poradni są nauczycielom na rękę, bo umożliwiają postawienie oceny dopuszczającej tam, gdzie "wychodzi" ndst.
Krótko mówiąc ja uważam, że dziecko upośledzone zostało już wystarczająco skrzywdzone przez los - nie dokładajmy mu problemów, z którymi i tak sobie nie poradzi...


Wróć do „Kształcenie specjalne i klasy integracyjne”