Podział na grupy na przedmiotach przyrodniczych

tu dyskutują nauczyciele geografii, przyrody, biologii, fizyki i chemii

Moderatorzy: Basiek70, służby porządkowe

ktoś!
Posty: 5
Rejestracja: 2012-06-22, 19:35
Kto: student
Lokalizacja: mazowieckie

Podział na grupy na przedmiotach przyrodniczych

Postautor: ktoś! » 2012-06-22, 19:49

W liceum i technikum do tej pory w oddziałach liczących ponad 30 osób obowiązywał podział na grupy na mniej niż 50% przedmiotach przyrodniczych tzn. fizyce, chemii oraz biologii. Jak rozumiem nowa podstawa programowa nic w tej kwestii nie zmienia, lecz mam dwa pytania w tym temacie.

1. Czy podział na grupy będzie również na nowym przedmiocie przyroda w liceum (powołując się na to samo rozporządzenie co w przypadku fizyki, chemii i biologii)?
2. Czy jest możliwe, by był podział na grupy np. w gimnazjum na chemii? Znam jedno gimnazjum, gdzie w 1 klasie tak jest. Na jakiej podstawie takie podział na grupy na chemii wprowadzono?

Pozdrawiam serdecznie!

Awatar użytkownika
sharkinator
Posty: 335
Rejestracja: 2011-09-24, 20:06
Kto: nauczyciel
Przedmiot: geografia, przyroda, wychowanie fizyczne
Lokalizacja: Kraków

Re: Podział na grupy na przedmiotach przyrodniczych

Postautor: sharkinator » 2012-06-22, 20:21

Nie jestem pewien czy są na to przepisy. Podział na grupy bardzo często wynika z tego, że nauczycielom brakuje godzin do etatu, więc klasy dzieli się na grupy. Ja w liceum miałem biologię, fizykę i chemię bez podziału na grupy w 1 klasie, a później nas zaczęli dzielić, ale to częściowo z powodów wymienionych przez mnie, a częściowo po prostu z wygody, bo łatwiej jest prowadzić zajęcia o charakterze laboratoryjnym w grupach 15 osobowych niż 30.

ktoś!
Posty: 5
Rejestracja: 2012-06-22, 19:35
Kto: student
Lokalizacja: mazowieckie

Re: Podział na grupy na przedmiotach przyrodniczych

Postautor: ktoś! » 2012-06-23, 10:31

Są na to przepisy, już cytuję je:
§ 6. 1. W klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, trzyletnim liceum profilowanym, czteroletnim technikum, dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletnim technikum uzupełniającym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i szkole policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku podział na grupy jest obowiązkowy:
1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki i technologii informacyjnej - w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, z tym że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej, z zastrzeżeniem ust. 4,
2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, z tym że przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego; zajęcia są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych, liczących od 10 do 24 uczniów, z zastrzeżeniem ust. 4,
3) na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów, z zastrzeżeniem ust. 4,
4) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie lub w profilu kształcenia ogólnozawodowego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów, z zastrzeżeniem ust. 4,
5) w przypadku realizacji w kształceniu zawodowym modułów, zgodnie z wymogami określonymi w modułowym programie nauczania dla zawodu,
6) na zajęciach praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami w sprawie praktycznej nauki zawodu,
7) na zajęciach wychowania do życia w rodzinie, zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.


Zatem jeśli miałeś mniej niż 31 osób w klasie nie mogłeś mieć takowe podziału, chyba że na początku roku miałeś ponad 30, a ktoś odszedł z klasy, wtedy nie można w danym roku odebrać podziału na grupy, albo z jakiś tam godzin dyrektorskich to było robione.

Wracając do mojego pytania, przepis ten mówi, że podział na grupy jerst na przedmiotach o charakterze labolatoryjnym, zatem przyroda takim przedmiotem jest, zatem też na niej będzie podział na grupy w tych ponad 30 - osobowych oddziałach, tak? Dobrze rozumiem ;)? Moze jacyś eksperci tu są w tej sprawie?

ktoś!
Posty: 5
Rejestracja: 2012-06-22, 19:35
Kto: student
Lokalizacja: mazowieckie

Re: Podział na grupy na przedmiotach przyrodniczych

Postautor: ktoś! » 2012-06-23, 10:34

Już nie mogłem edytować to dodaję ciąg dalszy przepisu:
3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 30 uczniów lub nie więcej niż 24 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust. 1, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę, z zastrzeżeniem ust. 4. 4. W szkole specjalnej i w oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej oraz w szkole integracyjnej i w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej na zajęciach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 oraz w ust. 2, podział na grupy jest obowiązkowy, z tym że grupa powinna liczyć nie mniej niż 5 uczniów.
5. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych
5a. W zasadniczej szkole zawodowej, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, trzyletnim liceum profilowanym, czteroletnim technikum, dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletnim technikum uzupełniającym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i szkole policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. W klasach IV-VI szkoły podstawowej i w gimnazjum zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.


Pogrubiony fragment może wyjaśnić te moje pytanie o to gimnazjum i ew. Twoją sytuację. Ale dalej nie wiem co z Przyrodą w liceum i technikum :)

Awatar użytkownika
sharkinator
Posty: 335
Rejestracja: 2011-09-24, 20:06
Kto: nauczyciel
Przedmiot: geografia, przyroda, wychowanie fizyczne
Lokalizacja: Kraków

Re: Podział na grupy na przedmiotach przyrodniczych

Postautor: sharkinator » 2012-06-23, 11:03

No to w mojej szkoli nie stosowali się do tych przepisów:)

Zapoznałeś się z materiałem, który ma być realizowany na przyrodzie? Będzie mu bliżej do geografii niż do chemii czy fizyki, zatem MOIM zdaniem te zajęcia nie będą miały charakteru laboratoryjnego, ale nie zdziwię się jak zrobią grupy, bo w końcu biologom, geografom, fizykom i chemikom mocno da się odczuć reforma w wyniku, której stracą godziny i dyrekcja będzie chciała ratować etaty.

ktoś!
Posty: 5
Rejestracja: 2012-06-22, 19:35
Kto: student
Lokalizacja: mazowieckie

Re: Podział na grupy na przedmiotach przyrodniczych

Postautor: ktoś! » 2012-06-23, 12:19

Przyroda ma to być przedmiot interdyscyplinarny czyli połączenie biologii, chemii, fizyki i geografii. Skoro tym trzem pierwszy przysługuje podział na grupy, no to logika wskazuje, że na przyrodzie też powinien być ;). Każdy z tych przedmitów będzie miał równorzędne znaczenie, bo w założeniu mają być na przyrodzie omawiane pewne zjawisko przekrojowo z punktu widzenia każdej z tych dziedzin nauki.

A co do charakteru labolatoryjnego, to wiesz to i tak na papierku tak jest. Na biologii nigdy nie miałe żadnej lekcji labolatoryjnej ;), a podział na grupy był - i dobrze, nie mówię, że to źle ;).

m.wisnia
Posty: 4
Rejestracja: 2013-04-11, 11:23
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Geografia
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie

Re: Podział na grupy na przedmiotach przyrodniczych

Postautor: m.wisnia » 2013-05-06, 12:05

klasę zawsze można podzielić na grupy, klasy w mojej szkole nie są bardzo liczne, a niektóre zajęcia lepiej nawet prowadzić w całości, uczę dopiero rok, ale nie uważam aby na przyrodzie grupy były konieczne.


Wróć do „Przedmioty przyrodnicze”