Nowa podstawa programowa

Moderatorzy: Basiek70, służby porządkowe

brzoskwinka
Posty: 4
Rejestracja: 2009-09-08, 18:43
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Matematyka
Lokalizacja: pomorskie

Nowa podstawa programowa

Postautor: brzoskwinka » 2009-09-08, 18:50

Co sądzicie o nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego do I klasy gimnazjum. Nam dyrektor kazał pisać programy do wszystkich przedmiotów i korzystać z podręczników do masówek, a u Was?

anmar
Posty: 178
Rejestracja: 2007-08-20, 23:54

Re: Nowa podstawa programowa

Postautor: anmar » 2009-09-08, 21:32

Jakieś nowe podręczniki dla lekko ponoć się ukazqały. Jednak w szkołach masowych nie m ożna z nich korzystać. Uczeń z uu musi, zgodnie z zaleceniem Ministerstwa pracować na tych samych podręcznikach i programach. Gdzieś miałam wyjaśnienie p. Minister. Jak znajdę to wkleję albo podam link
Leges ab omnibus intellegi debant

Awatar użytkownika
dushka
Posty: 3940
Rejestracja: 2006-08-03, 19:39

Re: Nowa podstawa programowa

Postautor: dushka » 2009-09-08, 22:00

Ale programy należy modyfikować, co też czynię ;) I - wiecie, da się z podręcznikami kombinować - moi rodzice kupili inne, a oficjalnie - na zajęcia wyrównawcze (czego NIKT nie może ani im, ani mnie zabronić).

anmar
Posty: 178
Rejestracja: 2007-08-20, 23:54

Re: Nowa podstawa programowa

Postautor: anmar » 2009-09-08, 22:16

Ten link jest tak długi, że nie chce mi się wkleić. Dlatego kopiuję cały tekst

Interpelacja nr 380 minister edukacji narodowej
10-01-2008
Interpelacja w sprawie interpretacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz ni
W związku z wątpliwościami, jakie rodzą się przy interpretacji rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z dnia 1 lutego 2005 r.), proszę Panią Minister o właściwą wykładnię art. 5 pkt 2 lit. b powyższego rozporządzenia w brzmieniu: [nauczyciele] opracowują dla każdego ucznia i realizują indywidualne programy edukacyjne, uwzględniając dostosowanie realizacji (...) programów nauczania (...) do indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży.

W szczególności proszę o odpowiedź na pytania:

1. Czy rozporządzenie to dotyczy przygotowywania indywidualnych programów nauczania również dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim?

2. Czy według tego rozporządzenia nauczyciele przedmiotowi uczący w klasach dla dzieci z lekkim stopniem upośledzenia umysłowego zobowiązani są do pisania indywidualnych programów nauczania ze swoich przedmiotów dla każdego ucznia w klasie, co daje średnio 50-70 programów z jednego przedmiotu?

W związku z niejasną i niekorzystną dla jakości pracy nauczycieli stosowaną wykładnią przez właściwe kuratoria proszę Panią Minister o pilną odpowiedź na powyższe pytania.

Z wyrazami szacunku

Poseł Zbigniew Girzyński

Warszawa-Toruń, dnia 17 grudnia 2007 r.

Katarzyna Hall - minister edukacji narodowej
Interpelacja w sprawie interpretacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz ni
Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację Pana Posła Zbigniewa Girzyńskiego (SPS-023-380/08) w sprawie interpretacji przepisów rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 19, poz. 167), uprzejmie informuję.

Przepisy cyt. rozporządzenia dotyczą uczniów niepełnosprawnych wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy, uczęszczających do specjalnych placówek i specjalnych szkół wszystkich typów, zatem dotyczą również uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

W świetle tego rozporządzenia warunki organizowania kształcenia oraz formy i sposoby realizowania procesu nauczania poszczególnym uczniom, nawet posiadającym tę samą niepełnosprawność, mogą być bardzo zróżnicowane, zależą bowiem od ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, określonych przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, które posiada każdy uczeń szkoły specjalnej.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia szkoły i placówki, w których organizowane jest kształcenie specjalne, oprócz realizowania zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i zapewnienia odpowiednich warunków do nauki oraz sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, zobowiązane są do prowadzenia zajęć dydaktycznych według treści podstawy programowej kształcenia ogólnego przewidzianej dla danego ucznia wzbogaconych o zajęcia rewalidacyjne, dodatkowo prowadzone przez specjalistów.

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, spełniając obowiązek szkolny i obowiązek nauki, na różnych etapach edukacyjnych realizują odpowiednio tę samą, co uczniowie pełnosprawni, podstawę programową wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego, a także kształcenia w poszczególnych profilach i w poszczególnych zawodach i podlegają tym samym zasadom oceniania, klasyfikowania i promowania oraz zewnętrznemu systemowi oceniania na sprawdzianach i egzaminach.

Nie stosując wobec tej grupy uczniów obniżenia wymagań edukacyjnych i chcąc zapewnić im możliwość uzyskania powodzenia szkolnego w procesie nauczania, w kształceniu tych uczniów wprowadza się specjalną organizację nauki, tj. odpowiednie dostosowanie warunków organizacyjnych i metod pracy dydaktycznej.

W celu uzyskania jak najlepszych efektów kształcenia w procesie nauczania każdego ucznia niepełnosprawnego przepisy rozporządzenia zobowiązują pracujących z nim nauczycieli i specjalistów do dokonywania przynajmniej raz w roku wielospecjalistycznej oceny poziomu jego funkcjonowania.

Podejmowane na tej podstawie wspólne ustalenia nauczycieli i specjalistów dotyczące dalszej pracy z dzieckiem w zakresie działań podejmowanych przez nauczyciela w realizacji programu nauczania oraz planowania przez specjalistów zakresu i rodzaju zajęć rewalidacyjnych stanowią indywidualny program edukacyjny dla danego dziecka.

Biorąc pod uwagę, że wspólne ustalenia nauczycieli i specjalistów mają odnosić się do potrzeb edukacyjnych i psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, a wobec uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim zakres działania specjalistów w szkole bywa niekiedy okazjonalny, ustalany w szkole indywidualny program edukacyjny w odniesieniu do tej grupy uczniów może mieć formę wspólnie ustalanego harmonogramu zajęć prowadzonych z uczniem. W żadnym wypadku nie można go zatem utożsamiać z indywidualnym programem nauczania z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w piśmie.

Szanowny Panie Marszałku! Wyrażam nadzieję, że udzielona Panu Posłowi odpowiedź, zawierająca uogólnioną informację na temat warunków organizowania kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, pozwoli na skorygowanie mylnej interpretacji dokonywanej przez niektórych pracowników kuratoriów oświaty.

Minister

Katarzyna Hall

Warszawa, dnia 18 stycznia 2008 r.
Leges ab omnibus intellegi debant

brzoskwinka
Posty: 4
Rejestracja: 2009-09-08, 18:43
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Matematyka
Lokalizacja: pomorskie

Re: Nowa podstawa programowa

Postautor: brzoskwinka » 2009-09-09, 16:49

Przepraszam to po co te nowe podręczniki, skoro musimy realizować program i podręczniki z masówek

Awatar użytkownika
dushka
Posty: 3940
Rejestracja: 2006-08-03, 19:39

Re: Nowa podstawa programowa

Postautor: dushka » 2009-09-09, 17:24

A jednocześnie realizacja pełna podstawy programowej, oparta WYŁĄCZNIE na dostosowaniu form pracy - jest NIEMOŻLIWA. Tak to jest, jak laicy w temacie biorą się do roboty.

basia.k
Posty: 3
Rejestracja: 2008-09-10, 17:47
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Matematyka
Lokalizacja: podkarpackie

Re: Nowa podstawa programowa

Postautor: basia.k » 2009-09-09, 18:30

Jestem delikatnie rzecz ujmując zaniepokojona podejściem do nauczania w szkole specjalnej w oparciu o ostatnie zarządzenia. Podpisuje się pod opinią Dushki ( miałam dopisać dwiema rękami, ale źle mi się to skojarzyło z głosowaniem w sejmie :wink: )
Przecież głównym powodem skierowania do poradni dziecka jest niemożność opanowania właśnie podstawy programowej pomimo stosowania przeróżnych metod, które mają dziecku pomóc. I skoro poradnia wystawia opinię o potrzebie kształcenia specjalnego motywując to obniżonym poziomem intelektualnym, opóźnionym myśleniem logicznym, zaburzeniami w koncentracji uwagi, mała pojemnością pamięci, wolnym tempem pracy i szeregiem innych symptomów charakteryzujących upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim to znaczy, ze pewne rzeczy są dla tych dzieci nie do przeskoczenia. Uczę matematyki w szkole specjalnej i wiem, że w gimnazjum osoby te nie osiągaja myślenia formalnego. W związku z tym bazuje się tu na matematyce elementarnej i użytecznej i to wyrażonej prostym językiem, bo ten typowo matematyczny jest dla nich niedostępny ( to tak a propos wykorzystywania podręczników z masówki). Nie oszukujmy się - przeciętny gimnazjalista ma kłopoty z liczeniem w pamięci , opanowaniem tabliczki mnożenia, a działania na ułamkach i obliczenia procentowe to niejednokrotnie dla nich czarna magia. Co ja będę im wykładać o konstrukcjach geometrycznych, jak oni do końca mylą pojęcia pola i obwodu prostokąta A tak jeszcze z innej strony: jak można wprowadzić obowiązek realizowania nowej podstawy z dziećmi , które ukończyły klasę szóstą na programie dostosowanym do ich możliwości? Przecież zrobiła nam się tutaj spora luka!
Jak nie dostosuję programu do możliwości uczniów, to myślę, że niewiele ich przejdzie do następnej klasy......, albo mnie zwolnią , bo się nie wyrobiłam z materiałem.
Przepraszam za taki długi wywód, ale komu mam sie wyżalić?...

Awatar użytkownika
dushka
Posty: 3940
Rejestracja: 2006-08-03, 19:39

Re: Nowa podstawa programowa

Postautor: dushka » 2009-09-09, 18:43

Wiecie co, a ja podchodzę spokojnie. Przecież - "góra" jest daleko i tak naprawdę - guzik ich te dzieci obchodzą. Byłam przed wakacjami na bardzo fajnym szkoleniu, z panią metodyczką od upośledzeń właśnie. Otóż owa pani była na spotkaniu jakimś w ministerstwie (bo ta pani to w ogóle jakaś szycha jest) i powiedziano tam jej, po wielkich naradach, że - zmiany będą na pewno, na naszą i dzieci korzyść, ale dopiero w 2011/12 roku (zmiany wyłącznie dotyczące szkolnictwa specjalnego). A na razie ok, realizować podstawę, ale pisząc: uczeń wykonuje pierwiastkowanie wg podanych przykładów z pomocą nauczyciela. Uczeń zapisuje zdania w czasie Past Continuous wg przykładów. Uczeń zapisuje zdania w czasie tym i tym budując je z rozsypanki wyrazowej. Uczeń zaznacza na mapie świata wszystkie stolice wzorując się na mapie świata. I tak dalej. Realizacja podstawy jest? Jest. Dostosowanie form pracy jest? Jest. *** też jest, ale to inna bajka ;)

kulka5
Posty: 45
Rejestracja: 2011-07-06, 23:51
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Ekonomia, WOS
Lokalizacja: mazowieckie

Nowa podstawa programowa- pytanie?

Postautor: kulka5 » 2012-03-30, 10:22

Witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie podstawy programowej. Czy to prawda, że historia w szkole podstawowej też będzie "okrojona"? W rozporządzeniu jest napisane, że będzie 130 godz dla 3letniego cyklu kształcenia. Czyli jeśli dobrze obliczyłam (bo rok szk. jest troszkę dłuższy- 38 tyg) będzie po jednej godzinie tygodniowo? Bardzo proszę o odpowiedź. :D

Awatar użytkownika
ann
Posty: 848
Rejestracja: 2008-01-21, 21:18
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Historia, Informatyka
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie

Re: Nowa podstawa programowa

Postautor: ann » 2012-03-30, 17:49

Z tego, co wiem, w SP mają być 4 godziny w cyklu.
Prywatnie żyję tak, jak każdy:
Jem, piję, sypiam, patrzę w gwiazdy


Wróć do „Prawo oświatowe”