Zatrudnienie na podstawie mianowania

Moderatorzy: Basiek70, służby porządkowe

Awatar użytkownika
dora8201
Posty: 129
Rejestracja: 2012-07-25, 13:50
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Inne
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie

Re: Zatrudnienie na podstawie mianowania

Postautor: dora8201 » 2012-07-29, 11:48

widzę, że wywołałam dyskusje, która zaś zrodziła niepokój niektórych z nas - mam nadzieję, że wyjaśni się wszystko :)

natomiast mi bardziej chodziło o rozwianie wątpliwości wywołanych tymi słowami
wrotkap pisze:Nauczyciel mianowany to nie to samo, co nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania.

Może być nauczyciel mianowany zatrudniony na podstawie umowy o pracęmyślałam, że nauczyciel mianowany jest zatrudniany własnie na podstawie mianowania - bo własnie mianowanie zmienia status prawny nauczyciela a co za tym idzie i rodzaj stosunku o pracę. A tu widzę, że mianowany może być zatrudniony też na podstawie umowy o pracę?

Awatar użytkownika
malgala
Posty: 8170
Rejestracja: 2007-07-30, 18:50
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Matematyka
Lokalizacja: łódzkie

Re: Zatrudnienie na podstawie mianowania

Postautor: malgala » 2012-07-29, 12:22

dora8201 pisze: A tu widzę, że mianowany może być zatrudniony też na podstawie umowy o pracę?

Może, a nawet jest, jeżeli nie ma całego etatu.

Awatar użytkownika
wrotkap
Posty: 131
Rejestracja: 2007-10-20, 00:34

Re: Zatrudnienie na podstawie mianowania

Postautor: wrotkap » 2012-07-29, 17:01

iluka pisze:wrotkap, jeżeli n-l ma stopień awansu n-la mianowanego lub dyplomowanego i jest zatrudniony w pełnym wymiarze, jego stosunek pracy staje się z mocy prawa zatrudnieniem przez mianowanie :D


zgadza się. doczytałem w KN
Żyj tak, abyś nie musiał się czerwienić, zwłaszcza przez samym sobą.

Yoka
Posty: 1026
Rejestracja: 2008-04-28, 12:24
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Język angielski
Lokalizacja: dolnośląskie

Re: Zatrudnienie na podstawie mianowania

Postautor: Yoka » 2012-07-29, 17:04

nawet jak nie dostanie się takiego cuda-pisma?

Awatar użytkownika
dora8201
Posty: 129
Rejestracja: 2012-07-25, 13:50
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Inne
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie

Re: Zatrudnienie na podstawie mianowania

Postautor: dora8201 » 2012-07-31, 11:16

malgala pisze:
dora8201 pisze: A tu widzę, że mianowany może być zatrudniony też na podstawie umowy o pracę?

Może, a nawet jest, jeżeli nie ma całego etatu.


ok dziękuję :) to wiedziałam, myślałam, że jest jeszcze jakaś inna furtka :)

ain
Posty: 7
Rejestracja: 2009-12-07, 13:17
Kto: nauczyciel
Lokalizacja: dolnośląskie

Re: Zatrudnienie na podstawie mianowania

Postautor: ain » 2012-08-01, 10:54

Czytam z zainteresowaniem, bo ja też nie dostałam żadnego pisemka, a mianowana jestem kilka lat i cały etat mam co roku.
To ja też już nie wiem czy powinnam się martwić?
A nawet jeśli, to byłaby to moja wina czy niedopatrzenie dyrektora? W końcu to on powinien wiedzieć co ma zrobić. Eh, już się zdenerwowałam.

Yoka
Posty: 1026
Rejestracja: 2008-04-28, 12:24
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Język angielski
Lokalizacja: dolnośląskie

Re: Zatrudnienie na podstawie mianowania

Postautor: Yoka » 2012-08-01, 11:27

widocznie na Dolnym Śląsku inaczej dyrektorzy postępują:-)

Awatar użytkownika
iluka
Posty: 3015
Rejestracja: 2012-07-25, 12:23
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Język polski
Lokalizacja: małopolskie

Re: Zatrudnienie na podstawie mianowania

Postautor: iluka » 2012-08-01, 12:15

Nie denerwuj się, tylko zadziałaj po wakacjach Niech dyrektor naprawi niedopatrzenie swe.
W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca. Paulo Coelho

Awatar użytkownika
linczerka
Posty: 4531
Rejestracja: 2011-11-04, 19:49
Kto: nauczyciel
Lokalizacja: Polska

Re: Zatrudnienie na podstawie mianowania

Postautor: linczerka » 2012-08-01, 20:11

Byłam dziś z wizytą w szkole (sekretariat - przesyłki) i dopytałam. U nas wszyscy, których to dotyczy, mają takie pisemka.
Trzeba umieć iść słoneczną stroną życia

Awatar użytkownika
iluka
Posty: 3015
Rejestracja: 2012-07-25, 12:23
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Język polski
Lokalizacja: małopolskie

Re: Zatrudnienie na podstawie mianowania

Postautor: iluka » 2012-08-01, 21:00

Nauczyciel uzyskał stopień awansu zawodowego - nauczyciel mianowany, czy należy zmienić formę zatrudnienia przez zatrudnienie na podstawie mianowania? Jakie obowiązki ciążą w tym przypadku na pracodawcy? Czy pracodawca musi wystąpić do Krajowego Rejestru Karnego, jeśli nauczyciel jest już zatrudniony.

Karta Nauczyciela:
Art. 10. 1. Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole, a w przypadku powołania zespołu szkół jako odrębnej jednostki organizacyjnej - w zespole szkół na podstawie umowy o pracę lub mianowania, z zastrzeżeniem ust. 8.
5. Stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
3) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
4) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;
5) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska;
6) istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony.
5a. Stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym:
1) nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, o ile spełnione są warunki określone w ust. 5;
2) w przypadku nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w czasie trwania umowy o pracę zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 5.
5b.Przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy, o którym mowa w ust. 5a, potwierdza na piśmie dyrektor szkoły.
6. W przypadku braku warunków do zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w ust. 5 pkt 6, stosunek pracy z nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze, z zastrzeżeniem ust. 7.
8. Nie można nawiązać stosunku pracy z nauczycielem, który nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 5 pkt 2-5, z zastrzeżeniem ust. 9.
8a. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego.

Sposób zatrudnienia należy przekształcić pod warunkiem zaistnienia wszystkich przesłanek art. 10 ust. 5. Jeżeli np. nie ma możliwości dalszego zatrudniania nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony, wówczas nie przekształca się stosunku pracy.

Obowiązkiem nauczyciela (art.10 ust.8) jest przedstawienie informacji z Krajowego Rejestru Karnego przy zatrudnianiu. Dyrektor nie występuje do KRK, tylko nauczyciel. Jeżeli jednak nauczyciel bez przerw w zatrudnieniu wykonuje pracę na stanowisku nauczyciela w danej szkole, można odstąpić od tego obowiązku.
W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca. Paulo Coelho

Yoka
Posty: 1026
Rejestracja: 2008-04-28, 12:24
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Język angielski
Lokalizacja: dolnośląskie

Re: Zatrudnienie na podstawie mianowania

Postautor: Yoka » 2012-08-03, 09:01

dlatego ja uważam, że nawet jak dyrektor nic nie dał, to w sumie jego problem, bo z automatu umowa się przekształca.


Wróć do „Prawo oświatowe”