Dodaj publikację
Autor
Małgorzata Danilewicz
Data publikacji
2008-01-30
Średnia ocena
0,00
Pobrań
146

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

"Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na zajęciach ruchowych organizowanych przez szkołę oraz inne organizacje i instytucje należy do kluczowych zagadnień metodyki wychowania fizycznego."
 Pobierz (doc, 35,5 KB)

Podgląd treści


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW PODCZAS ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na zajęciach ruchowych organizowanych przez szkołę oraz inne organizacje i instytucje należy do kluczowych zagadnień metodyki wychowania fizycznego. Od zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczeń ruchowych zależy w dużym stopniu szybkość uczenia się i trwałość nabywania nowych umiejętności. Istnieje ścisły związek pomiędzy poczuciem bezpieczeństwa ćwiczącego a efektami jego wysiłków wychowaniu fizycznym i sporcie.

Do najczęściej spotykanych przyczyn zagrożenia bezpieczeństwa podczas zajęć wychowania fizycznego można zaliczyć:
▪ przyczyny powstałe z winy nauczyciela;
▪ przyczyny wypadków z winy ucznia;
▪ zagrożenie bezpieczeństwa ćwiczących z przyczyn technicznych.

Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za wszystko, co na zajęciach ma miejsce, także za ewentualne skutki negatywne. Do najczęściej popełnianych błędów przez prowadzącego zajęcia z punktu widzenia bezpieczeństwa ćwiczących należy:

I. PRZYCZYNY POWSTAŁE Z WINY NAUCZYCIELA.

1. Słaba organizacja zajęć.

- rozgardiasz podczas zajęć;
- zbyt spontaniczne zachowanie się ćwiczących na początku zajęć;
- nie zorganizowane korzystanie z przyborów, sprzętu i przyrządów;

Ważne jest, aby szczegółowo, omówić zachowania się ćwiczącego, po przyjściu na miejsce ćwiczeń, a także w sytuacjach, w których z różnych przyczyn nie ma prowadzącego na miejscu ćwiczeń.
Należy ustalić zasady organizacji rozdawania i zbierania sprzętu i przyborów oraz przenoszenia, ustawiania i odnoszenia przyrządów. Podstawowym obowiązkiem prowadzącego zajęcia jest omówienie i pokazanie ćwiczącym miejsc i sytuacji grożących niebezpieczeństwem, zaś ćwiczący muszą mieć świadomość, że jeśli nie dostosują się do ustaleń i wskazówek, to sami ponoszą ryzyko i odpowiedzialność za powstałą niebezpieczną sytuację lub wypadek.

2. Nie przestrzeganie obowiązujących przepisów lub ich nieznajomość.

Do przepisów należy zaliczyć: ustalenia dotyczące organizacji i przebiegu zajęć, udziału w nich ćwiczących oraz norm odnoszących się do sprzętu, obiektów i urządzeń sportowych, a także zasady korzystania z obiektów i urządzeń przestrzennych. Za przykład może posłużyć regulamin sali gimnastycznej oraz przepisy i ustalenia organizacyjne polskich związków sportowych, których dyscypliny sportu wchodzą w zakres programu wychowania fizycznego, a także przestrzeganie treści i wymogów programu nauczania.

3. Słaba znajomość uczniów.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ćwiczącym, należy poznać ćwiczących w zakresie rozwoju somatycznego i motorycznego, predyspozycji i upodobań, a także mechanizmów zachowań, sposobów reakcji, progów lęku, ryzyka i odwagi.

4. Brak świadomej dyscypliny.

Jedną z częstych przyczyn powstawania wypadków na zajęciach wychowania fizycznego jest chaos, rozgardiasz i brak jakiejkolwiek dyscypliny. Dyscyplinę na zajęciach ruchowych należy rozumieć zarówno w kategoriach określonych postaw wobec prowadzącego i ucznia, jak również w formie ustalonych przez prowadzącego sposobów wykonania ćwiczeń.
Klucz do zapewnienia bezpieczeństwa ćwiczącym jest w ręku nauczyciela, i od jego doświadczeni, doskonałości warsztatowej ...