Dodaj publikację
Autor
Adam Sarnecki
Data publikacji
2008-01-30
Średnia ocena
4,60
Pobrań
1672

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Test składa się z trzynastu pytań, czas rozwiązywania: 30-45 minut.
 Pobierz (doc, 42,0 KB)

Komentarze

Ellam, 2010-03-02, ocena:

bardzo dobry,można rozszerzyć skalę do oceny celującej

Podgląd treści


CZĘŚCI MOWY

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI DLA KLASY VI
WERSJA A

1.Określ osobę, liczbę, czas, tryb i stronę podanych czasowników.

Napiszę………………………………………………………………………………………

Przyjmował…………………………………………………………………………………..

Uczesz się…………………………………………………………………………………….

Będziemy sprzątały…………………………………………………………………………..

Stoję………………………………………………………………………………………….

Graliśmy……………………………………………………………………………………….

2. Uporządkuj podane czasowniki: pomagać, skrócić, obniżać, pomóc, jeść, skracać, obniżyć, zjeść.

Czasowniki dokonane -………………………………………………………………………..

Czasowniki niedokonane - …………………………………………………………………….

3. Podaj po dwa przykłady czasowników w trybie:

a) orzekającym - ……………………………………………………………………………….

b) rozkazującym - ………………………………………………………………………………

c) przypuszczającym - …………………………………………………………………………..

4. Od podanych czasowników utwórz bezokoliczniki:

Wzięliśmy -……………………….. upiekłam - ………………………………….

Zastąpili - …………………………. Zastrzeżemy - ……………………………….

5. Podane zdania przekształć na zdania z czasownikami w stronie biernej:

Tomek przygotował pokaz akrobatyczny.

…………………………………………………………………………………………………
Żołnierz wystrzelił ostatni pocisk.

………………………………………………………………………………………………….

6. Odnajdź i podkreśl czasowniki przechodnie i utwórz od nich stronę bierną.
Zapisać, leżeć, grać, witać, siedzieć, pytać, uśmiechać się

………………………………………………………………………………………………..

7. Odmień przez przypadki w lp. i mnogiej rzeczownik utwór, wypisz tematy oboczne i oboczności tematu.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Podaj cztery przykłady p[przyimków:
a) dwa – przyimków prostych - ………………………………………………………………

b) dwa – przyimków złożonych - ……………………………………………………………..

9. Dopisz przymiotniki bliskoznaczne:

Mądrala - ……………….. pracuś - ……………….. osiłek - ………………………………

10. Wyrażenia przyimkowe zastąp odpowiednimi przymiotnikami:

Szkatułka ze złota - …………………… sweter z wełny - …………………………………

Legowisko dla niedźwiedzia - ………………………………………………………………

|Stopień równy |Stopień wyższy |Stopień najwyższy |
| | |Najładniej |
| |Gorzej | |
|Wesoły | | |
|Kwaśny | | |
| | | |

11. Do podanych przymiotników i przysłówków dopisz formę brakującego stopnia:

12. Wpisz zaimki w odpowiedniej formie:

Wczoraj przyłapałem (cię, ciebie) ………………… na gorącym uczynku.

Prosiłem (jego, go) …………….., żeby nie rzucał słów na wiatr.

Kazałem (mu, jemu)………………. zasięgnąć języka.

Tylko (cię, ciebie)………………………. lubię.

13. Podane związki frazeologiczne uzupełnij liczebnikami:

Mówisz ni…………….., ni w .........….. . Co …………. głowy, to nie……………… .
Plecie ………….. po ……………. . Wyglądać jak …………………. nieszczęścia.
Brak mu ……………klepki. Pracować na …………….gwizdka.
Jestem w ………………..niebie. Dzielić włos na ………………………… .
Wtrącić swoje ………….. grosze.