Dodaj publikację
Autor
Sebastian Kierzka
Data publikacji
2008-01-30
Średnia ocena
5,00
Pobrań
527

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Materiał (zadania) na 3-4 lekcje z tabulatorami w programie Word. Opisane są jak powinnu wyglądać przykładowe lekcje z tymi ćwiczeniami. Celem ćwiczenia jest zapoznanie uczniów z:Ø        prawidłowymi sposobami układania tekstu z zastosowaniem tabulatorów i uzmysłowienie uczniom korzyści płynących z ich zastosowania, Ø        różnymi sposobami zmiany rozmiaru tekstu, Ø        różnymi sposobami formatowania czcionki,Ø        Ustawianiem odstępów pomiędzy akapitami,Ø        Ustawieniem interlinii.
 Pobierz (doc, 142,5 KB)

Podgląd treści


Temat: Tabulatory, Akapit, interlinia,
formatowanie czcionki i akapitu

Celem ćwiczenia jest zapoznanie uczniów z:

➢ prawidłowymi sposobami układania tekstu z zastosowaniem tabulatorów i uzmysłowienie uczniom korzyści płynących z ich zastosowania,

➢ różnymi sposobami zmiany rozmiaru tekstu (uczniowie często mają problem z zmianą rozmiaru czcionki na taki, jakiego nie ma na rozwijanej liście – Np. rozmiar 15),

➢ różnymi sposobami formatowania czcionki (kapitaliki, wersaliki, kontur),

➢ Ustawianiem odstępów pomiędzy akapitami (zamiast zwiększania odstępów za pomocą „eterów”),

➢ Ustawieniem interlinii.

Proponowany sposób prowadzenia lekcji:

1. SAMODZIELNA PRACA (1 lekcja):

a) Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z „Zadanie (załącznik 1)” i wydaje polecenie przepisania jak najwierniej oddanego tekstu do edytora tekstu „Word”. Nauczyciel zwraca uwagę na takie elementy ćwiczenia jak:

▪ Data oraz numery stron ze spisu treści mają być przysunięte równo do prawego marginesu kartki (16 cm);
▪ W części, gdzie są podane ceny towarów wszystkie przecinki powinny znajdować się na 10 cm kartki, równo pod sobą;
▪ Poniżej, w części, gdzie znajduje się wyśrodkowany tekst, oś jego wyśrodkowania powinna znajdować się na 5 cm kartki;
▪ Napis „Efekt formatowania czcionki” powinien być jak największy, a jednocześnie mieścić się w jednej linii tekstu.

b) W tej części uczniowie bez większej pomocy nauczyciela muszą sobie poradzić: jak przenosić tekst na drugą stronę kartki jak przenosić tekst niżej itp. (uczniowie nie znający formatowania tabulatorów będą to robić prawdopodobnie tylko klawiszami „spacja”, „enter” oraz „tab” ).

c) Nauczyciel ocenia pracę ucznia pod biorąc pod uwagę wierność odwzorowanego dokumentu oraz zaangażowanie ucznia.

d) Nauczyciel wydaje uczniom polecenie zaznaczenia całego tekstu w stworzonym przez nich dokumencie (kombinacja klawiszy CTRL + A) i zmniejszenia rozmiaru czcionki do 8 a następnie powiększenie do rozmiaru 18. Uczniowie obserwują na monitorze co się stało i starają się odpowiedzieć na pytanie dlaczego tak się dzieje.

2. PRACA Z KARTĄ ĆWICZEŃ (2 lekcje):

a) Nauczyciel rozdaje uczniom „kartę ćwiczeń (załącznik 3)” oraz „zadanie oznaczone (załącznik2)”.

b) Nauczyciel omawia ćwiczenie, mówi jaką wiedzę uczniowie posiądą po wykonaniu tego ćwiczenia i wydaje polecenie rozpoczęcia pracy.

c) W razie potrzeby nauczyciel pomaga uczniom i odpowiada na ich pytania.

d) Nauczyciel sprawdza wykonane już ćwiczenia (tą lekcję także może ocenić).

e) Nauczyciel wydaje uczniom polecenie zaznaczenia całego tekstu w stworzonym przez nich dokumencie (kombinacja klawiszy CTRL + A) i zmniejszenia rozmiaru czcionki do 8 a następnie powiększenie do rozmiaru 18. Uczniowie obserwują na monitorze co tym razem się stało a nauczyciel wyjaśnia dlaczego tak się dzieje.

3. SPRAWDZENIE UCZNIA (1 lekcja):

a) Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z „Zadanie (załącznik 1)” i ...