Dodaj publikację
Autor
Agnieszka Stachowiak
Data publikacji
2008-01-30
Średnia ocena
3,75
Pobrań
446

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Sprawdziany grupy A i B. Składają się z 22 pytań. Pierwsze 9 pytań jest testowych, kolejne 9 wymaga własnej odpowiedzi ucznia. Na końcu sprawdziany zostały umieszczone po 3 pytania na ocenę celującą.
 Pobierz (doc, 69,5 KB)

Komentarze

kacha, 2008-01-12, ocena:

Jest super , podział na grupy też !

Podgląd treści


Sprawdzian z Biblii – kl. VI

.................................................................imię i nazwisko, klasa grupa A

1.Nazwa ,,Biblia” znaczy:
a) księga
b) księgozbiór
c) biblioteka

2.Początkowe księgi Pisma Świętego:
a) od razu zapisano
b) przekazywano ustnie z pokolenia na pokolenie
c) drukowano

3.Ostatnie księgi ,,Biblii” powstały w :
a) VIII wieku p.n.e.
b) V wieku p.n.e.
c) I wieku p.n.e.
d) I wieku n.e.

4.,,Biblia” została napisana w językach:
a) greckim, łacińskim i hebrajskim
b) greckim, hebrajskim i aramejskim
c) hebrajskim, łacińskim i aramejskim
d) hebrajskim, prasłowiańskim i greckim

5.Patriarchowie to:
a) bohaterowie mitologiczni
b) pierwsi ludzie – Adam i Ewa
c) apostołowie
d) protoplaści rodu, bohaterowie wiary

6.Ziemia Obiecana to:
a) Kanaan (Palestyna)
b) Eden
c) Egipt
d) Babilon

7.Bohaterem Nowego Testamentu jest:
a) Mojżesz
b) Jezus z Nazaretu
c) Abraham
d) św. Franciszek

8.Nowy Testament oprócz Ewangelii zawiera:
a) zbiór mitów różnych narodów
b) listy apostolskie i Dzieje Apostolskie
c) opowieści o prorokach
d) Księgę Rodzaju
9.Ewangelie napisali apostołowie:
a)Michał, Marek, Łukasz, Jan
b) Mateusz, Marek, Łukasz, Jan
c) Mateusz, Marek, Paweł, Jan
d) Mateusz, Marek, Łukasz,Paweł

10.Wymień cztery gatunki literackie najczęściej spotykane w ,,Biblii”.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
11.Ile dni Bóg stwarzał świat? Wymień, co stwarzał i w którym dniu.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
12.Dlaczego Bóg stworzył Ewę?
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
13.Jak doszło do zerwania zakazanego owocu?
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
14.Jak Bóg ukarał Kaina i za co?
.......................................................................................................................................................
15.Dlaczego Bóg zesłał na ludzi potop?
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
16.Kto zbudował arkę, dlaczego i kogo na nią zabrał?
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
17.Dlaczego ludzie budowali wieżę Babel?
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
18.Wytłumacz, co oznaczają podane związki frazeologiczne?
a) kraj mlekiem i miodem płynący -..................................................................................................
b) Sodoma i Gomora -.......................................................................................................................
c) salomonowy wyrok -.....................................................................................................................
d) lata tłuste i lata chude -..................................................................................................................

19.Opowiedz , o czym jest przypowieść o synu marnotrawnym i czego nas uczy.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Pytania dodatkowe na ocenę celującą:

20.Ile plag zesłał Bóg na Egipcjan, którzy nie chcieli uwolnić Izraelitów z niewoli? Wymień przynajmniej pięć plag egipskich.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
21.Czym była Arka Przymierza i co zawierała?
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
22.Gdzie i komu Bóg przekazał dziesięcioro bożych przykazań?
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

opracowała Agnieszka Stachowiak

Sprawdzian z Biblii – kl. VI

...................................................................... imię i nazwisko, klasa grupa B

1.Najstarsza część ,,Biblii” to:
a) gadosz
b) Stary Testament
c) Święta Księga

2.Najstarsze fragmenty Starego Testamentu datują się na:
a) XI wiek p.n.e.
b) XV wiek p.n.e.
c) XII wiek p.n.e.
d) I wiek p.n.e.

3.Nowy Testament powstał w języku ...