Dodaj publikację
Autor
Mariusz Cybulko
Data publikacji
2008-01-30
Średnia ocena
1,00
Pobrań
660

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Sprawdzian z fonetyki (części mowy) w klasie I gimnazjum.
 Pobierz (doc, 254,5 KB)

Komentarze

kazimiera72, 2009-11-07

Jej, czy to zwykła pomyłka? Sprawdzian z części mowy, CZYLI z fonetyki?...

basia77, 2010-05-25

fonetyka zamiast fleksji (pomyliły się panu nazwy?

Podgląd treści


SPRAWDZIAN – CZĘŚCI MOWY
rząd I
....................................................................
imię i nazwisko, klasa
1. Podane wyrazy wpisz w odpowiednie rubryki w tabelce.
nie, halo, dwoje, dużym, źle, zza, oraz, ćwierćwiecze, być, zły, to, gdzie, puk, bo, idę, dla, spomiędzy, nic, pijący, spanie, zło, no, ile, gorąco, lepszy, i, miłość, tylko, co, pędem, w, najkrótszy, kupiono, a, dwójka, ach, trzy, kilka, chyba, bardzo, spostrzegłszy, ani, też, wiele, uf, orzechowy, plusk, piąta, ponad, dzisiaj
|RZECZOWNIK |CZASOWNIK |PRZYMIOTNIK |LICZEBNIK |ZAIMEK |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|PRZYSŁÓWEK |PRZYIMEK |SPÓJNIK |WYKRZYKNIK |PARTYKUŁA |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

2. Wśród podanych części mowy podkreśl te, które są nieodmienne.
rzeczownik, partykuła, przyimek, przysłówek, przymiotnik, liczebnik, spójnik, zaimek, wykrzyknik

3. Z podanego zdania kolejno wypisz części mowy i nazwij je. Określ ich formę gramatyczną (jeżeli są nieodmienne to postaw kreskę).
Za rogiem zobaczyłem dwie zielone żaby, które bardzo głośno kumkały.

.............................. − .................................; ...............................................................................................
.............................. − .................................; ...............................................................................................
.............................. − .................................; ...............................................................................................
................................................................................................
.............................. − .................................; ...............................................................................................
.............................. − .................................; ...............................................................................................
.............................. − .................................; ...............................................................................................
.............................. − .................................; ...............................................................................................
.............................. − .................................; ...............................................................................................
.............................. − .................................; ...............................................................................................
.............................. − .................................; ...............................................................................................
................................................................................................
4. W której grupie znajdują się wszystkie czasowniki niemające strony biernej?
a. iść, znaleźć, spać
b. iść, żartować, spać
c. iść, żartować, wykonać
5. Od podanych bezokoliczników utwórz odpowiednie imiesłowy (jeżeli nie można danego imiesłowu utworzyć to postaw kreskę):
pić, płynąć, napisać

|imiesłów przymiotnikowy |imiesłów przysłówkowy |
|czynny |bierny |współczesny |uprzedni |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

6. Pogrupuj poniższe czasowniki.
idę, pijąc, pijący, zabity, brać, kupiłybyście, płakało, kupiono, fruwające,
płaczemy, wypiwszy, zapisane
|formy osobowe czasownika |formy nieosobowe czasownika |
| |nieodmienne |odmienne |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

7. Dokonaj stopniowania przymiotników, od stopnia równego utwórz przysłówki.
|stopień równy |stopień wyższy |stopień najwyższy |przysłówek |
|gorzki | | | |
|ciekawy | | | |
|duży | | | |

8. Podane liczby zastąp odpowiednimi liczebnikami.
Od (1/2) ......................... roku chodzę do gimnazjum. W klasie jest nas (40) ........................................, w tym (16) .................................. chłopaków. Większość klasy zna się już od (3) .......................... lat. W tym roku doszło (5) ..................... osób: (3) ............................. dziewczyny i bliźniacy, Marek i Michał. Dziewczyny są w porządku. Basia ma w domu (3) .............................. małych kociąt, (2) ........................ chomiki i żółwia. Mama Basi urodziła się w roku (1961) ..................................................................................................... .
9. Uzupełnij zdania właściwą formą podanego wyrazu.
a. Czytałem interesującą książkę o (hrabia) .........................., który mieszkał w Dalmacji.
b. Cytując słowa Jana Kochanowskiego, umieściłem je w (cudzysłów) ......................................... .
c. Potrzebowałam pięciu (agrafka) ..........................., by przypiąć falbankę do sukni.
d. Nie zamawiałem (kakao) .............................. , tylko czekoladę.
e. Proszę (pani) ............. o filiżankę herbaty. Proszę (pani) ................., czy to świeży twaróg?
f. Nie powinieneś tracić (nadzieja) ............................. .
g. Chwycili za oba (ucho) ........................ dzbana. Mieli tego powyżej (ucho) ........................... .
h. Nie wierzyli własnym (oko) .................. . W zupie pływały (oko) ........................... .
i. Z (płot) ....................... spoglądał na nich kot.
j. Ze znudzenia przyglądał się (mucha) ............................... łażącej po szybie.
10. Popraw błędy (w każdym zdaniu występuje jeden błąd).
a. Daj spokój, oni nic nie rozumią.
b. Gdy by wyschły morza ...