Dodaj publikację
Autor
Marcin Gorgol - Chmielewski
Data publikacji
2008-01-31
Średnia ocena
5,00
Pobrań
257

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt przygotowany do realizacji w klasie III gimnazjum.
 Pobierz (doc, 32,5 KB)

Podgląd treści

Scenariusz zajęć edukacyjnych z języka polskiego
w klasie III gimnazjum.

Temat lekcji: Miłość, pieśń i śmierć. Historia Orfeusza.

• Cele lekcji.

Cele ogólne długoterminowe:
- Zainteresowanie uczniów literaturą.
- Wzbogacanie wiedzy na temat postaci mitologicznych.

Cele ogólne krótkoterminowe:
- Czytanie fragmentów mitu ze zrozumieniem.
- Wskazanie na wartości przedstawione w utworze.
- Wskazanie uniwersalnego sensu opowieści o Orfeuszu.
- Wyjaśnienie związków frazeologicznych: Syzyfowa praca, męki Tantala, beczka Danaid.

Cele szczegółowe operacyjne:
- Uczeń rozumie przeczytany tekst.
- Uczeń umie wyszukać w tekście potrzebne informacje.
- Uczeń umie opowiedzieć zdarzenia z tekstu.
- Uczeń dostrzega uniwersalne przesłanie utworu.
.

• Środki dydaktyczne.

- A. Kowalczykowa, K. Mrowcewicz, Kto czyta, nie błądzi. Literatura i kultura., Warszawa 2001.

• Metody i techniki kształcenia.

- Metoda heurystyczna.
- Metoda dyskusyjna.
- Praca z tekstem.

• Organizacyjne formy pracy.

- Praca zbiorowa.
- Praca w grupach.

• Opracowanie szczegółowe (tok lekcji).

Przewidywany czas realizacji – 45 minut.
Czynności organizacyjne.

Zapisanie i wyjaśnienie tematu.

Co to jest mit?
Legenda ujmująca zbiorowe wyobrażenia i doświadczenia w postaci opowieści o przeszłości, lub o przyszłości.

Proszę opowiedzieć, o czym jest tekst?

Proszę napisać plan wydarzeń. (W dwuosobowych grupach.)

1. Śmierć Eurydyki.
2. Zejście Orfeusza do Hadesu, podziemnego świata martwych.
3. Pieśń błagalna Orfeusza.
4. Reakcja mieszkańców Hadesu.
5. Uwolnienie Eurydyki.
6. Przestroga dla Orfeusza.
7. Złamanie warunku przez Orfeusza.
8. Powtórna strata Eurydyki.
9. Daremne błagania poety.
10. Powrót Orfeusza w Rodopy.

Dlaczego Orfeusz zszedł do podziemnej krainy?
Zszedł tam, aby odzyskać swoją żonę, Eurydykę.

Wypisz argumenty, których użył Orfeusz w swojej pieśni.
- Nie mógł wytrzymać bólu po stracie ukochanej.
- Siła miłości jest wszystkim znana.
- I tak kiedyś wszyscy znajdą się w podziemnej krainie.
- Jeżeli bogowie nie oddadzą żony Orfeuszowi, to on także zostanie w Hadesie.

W jaki sposób Owidiusz przedstawił oddziaływanie pieśni Orfeusza na słuchaczy?
„Tak przemawiał Orfeusz....”
Pieśń Orfeusza wywołała wzruszenie u mieszkańców podziemnego świata.
Wszyscy przestali wykonywać swoje czynności.

Dlaczego Orfeusz obejrzał się za siebie?
Tęsknił, był spragniony widoku Eurydyki. Nie mógł uwierzyć, że odzyskał żonę, bał się, że ją utraci.

Jaki jest uniwersalny sens opowieści o zejściu Orfeusza do podziemia?
Orfeusz był poetą i śpiewakiem, jego twórczość była na tyle piękna, że przekonała bóstwo podziemia do oddania Eurydyki.
Mąż był gotowy zrobić wszystko, aby odzyskać żonę. Odważył się zejść do Hadesu.
Miłość nie zna granic.

Wyjaśnij wyrażenia: Syzyfowa praca, męki Tantala, beczka Danaid.

Syzyfowa praca – Syzyf został skazany na wieczne wtaczanie głazu pod górę. Była to kara za wyjawienie boskich tajemnic i uwięzienie boga śmierci Tanathosa.

Męki Tantala – bogowie skazali Tantala na wieczne męki głodu i pragnienia za ...