Dodaj publikację
Autor
ks. Wojciech Piotrowski
Data publikacji
2008-02-04
Średnia ocena
5,00
Pobrań
59

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

"Każdy prawie człowiek, który zetknął się bliżej ze Świadkami widział ich broszurę pt. „Czy wierzyć w Trójcę?”. Publikacja ta ma uchodzić za opracowanie naukowe i ma na celu wykazać, że nauka o Trójcy Świętej to jeden wielki fałsz. Niestety Towarzystwo Strażnica poprzez wydanie i treść tej gazetki samo się kompromituje i wystawia na pośmiewisko."
 Pobierz (doc, 41,0 KB)

Podgląd treści


Ks. mgr Wojciech Piotrowski
Świadkowie Jehowy interpretują Tertuliana
na temat Trójcy Świętej w sposób wypaczony

Każdy prawie człowiek, który zetknął się bliżej ze Świadkami widział ich broszurę pt. „Czy wierzyć w Trójcę?”. Publikacja ta ma uchodzić za opracowanie naukowe i ma na celu wykazać, że nauka o Trójcy Świętej to jeden wielki fałsz. Niestety Towarzystwo Strażnica poprzez wydanie i treść tej gazetki samo się kompromituje i wystawia na pośmiewisko.
Już na pierwszej stronie okładki tejże gazetki ukazują rzeźbę trzech osób Trójcy Świętej. Artysta z XIV wieku tak skomponował to dzieło, że nogi siedzącego Boga Ojca zostały przysłonięte przez szaty spoczywających po bokach pozostałych Osób. Strażnica tak tę rzeźbę oceniła: „Zauważamy trzy osoby ale tylko cztery nogi”. Natomiast dwie strony dalej autorzy broszury podają, że nawet wielki teolog katolicki Karl Rahner mówił, że „Trójca Święta jest tajemnicą ...”. Na końcu swojej publikacji nie mają już co napisać na ten temat i uczą zupełnie czegoś innego. Twierdzą, że „Doktryna o Trójcy służy także interesom kleru, który chce zachować władzę nad ludźmi, stwarzając pozory jakoby mogli ją zrozumieć tylko teolodzy”. Wyraźnie widać, że Strażnica jest dwulicowa!
Przyjrzyjmy się Tretulianowi, którego publikacja z Brooklynu przywołuje jako swojego zwolennika, przeczącego nauce Trójcy Świętej. Pozytywnie ukazali fałsz Strażnicy księża T. Lankiewicz i W. Hanc w książce pt. „Świadkowie Jehowy, apostołowie czy intruzi”. W swoich pismach Jehowy przedstawiają fragmenty pochodzące rzekomo z pism Ojców Kościoła, ale należy zauważyć, że nie podają na jakie dzieła się powołują ani nie cytują całych wierszy, lecz jakieś urywki zdań.
W różny sposób szatan zwalczał prawdę, a teraz chciał jej zaszkodzić występując w jej obronie. Jego teoria uwidacznia się w sekcie Świadków Jehowy. Głoszą oni zacięcie, że istnieje tylko jeden Pan, Wielki i Stwórca świata.
Jest to bardzo ważny problem, ponieważ od uznania lub nie uznania Trójjedynego Boga: Ojca, Syna i Duch Św. zależy „być albo nie być chrześcijaninem”. Prawdę wiary o Bogu jedynym w Trójcy Osób należy postawić na szczycie hierarchii wszelkich prawd.
Oni natomiast odrzucają dogmat Przenajświętrzej Trójcy, gdyż uważają go za sprzeczny i nie posiadający swego uzasadnienia w Nowym Testamencie.
Inaczej prawdę dotyczącą Boga w Trzech Osobach widział Tertulian (urodzony ok. 155 r.) w jednym ze swoich dzieł pt. „Adversus Preksean” . Sam bowiem stawał w obronie Trójcy Świętej. Twierdził, że należy wierzyć w Jedynego, lecz z uwzględnieniem ekonomii, rozkładając ową jedność na trójcę: Ojca, Syna, Duch; trzech jednak nie co do stanu, ale co do stopnia, nie pod względem substancji ...