Dodaj publikację
Autor
Agnieszka Niemczyk
Data publikacji
2008-02-05
Średnia ocena
4,00
Pobrań
287

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Proste ćwiczenia podsumowujące czas Present Simple na poziomie podstawowym. Teoria i praktyka w jednym.
 Pobierz (doc, 33,5 KB)

Podgląd treści


1. Zaznacz właściwe odpowiedzi:
Czas Present Simple używany jest do:
 czynności powtarzających się
 czynności dziejących się w chwili mówienia
 hobby i zwyczajów
 planów na przyszłość
 praw naukowych i prawd ogólnych
 rzeczy ustalonych, wynikających z rozkładu
 obietnic
 czynności zakończonych w przeszłości

2. Uzupełnij
Końcówkę ‘s’ dodajemy tylko do ............osoby czasu Present Simple.
Pozostałe czasowniki pozostają w formie ..........................
Do czasowników kończących się na SS, SH, CH, X, O dodajemy w 3 osobie końcówkę .......................
I go – he ........................... I watch – he.................. I finish – he.......................
We box – she ................... I kiss – he .................... I do – he ......................
Jeśli czasownik kończy się na spółgłoskę + y to końcówka 3 os zmienia się na ………………………
I try – he .................... we cry – she ........................ ALE ! You play – he ........................ They buy – he .....................

3. Dopasuj określenia czasu:
never
usually
always
sometimes
often
everyday
every month
co miesiąc
często
zwykle
czasami
nigdy
zawsze
codziennie

4. Ułóż pytanie i przeczenie:
I go to school She goes to school
.......................................................................................... ..................................................................................
.......................................................................................... ..................................................................................
You watch TV..........................................................................................................................................................
She reads books........................................................................................................................................................
They eat lunch .........................................................................................................................................................
My mum cooks well.................................................................................................................................................
He loves his wife......................................................................................................................................................

5. Podaj czasownik w 3 osobie liczby pojedynczej
go - .................... make - ...................... watch - ......................... cook - ....................... do - ..........................
take - .................. wash - ..................... play - ............................ box - .......................... get - .........................

6. Wstaw podany czasownik w odpowiedniej formie w pary zdań.

GO I........................to school everyday. She.............................to school everyday.

SWIM We.............................every Sunday. She.............................every Friday.

WATCH They .........................................TV. He .............................TV

EAT Our dogs ..............................Chappi. Burek..........................Pedigree Pall.

7. Czasowniki w nawiasie wstaw w odpowiednie formie.

I am Jenny. I .......................(live) in Boston and this is Tom. He .............................. (live)in London. Everyday he ..........................(get up) at 7, he ......................(wash) but he ............................(not eat) breakfast. He ...........................(go) to work by bus. He .............................(work) in a bank. He ………………….(not like) his job. I ..........................................
(not work), I am a student. I ………………….(study) Greek at a university. I ……………….…………..(love) my studies

8. Przepisz historię Sherry w 3 osobie liczby pojedynczej.
Sherry Carter:
“ I always get up at 7. I don’t take a shower and I don’t make breakfast. I usually go to work by taxi. I start work at 8 and I finish at 4. I come back home and I make lunch for me and my husband. After lunch I relax and sometimes I sleep. In the evening, I read books but I don’t watch TV because I don’t like it. I take a shower at 9, after the film and I go to bed.“

Sherry always gets up………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..