Dodaj publikację
Autor
Ewa Marzewska
Data publikacji
2008-02-05
Średnia ocena
0,00
Pobrań
617

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Szkolne eliminacje do konkursu języka angielskiego w szkole podstawowej jako przygotowanie do Konkursu Języka Angielskiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty (klasy IV-VI).
 Pobierz (doc, 589,5 KB)

Komentarze

mtgodek1, 2008-02-07

Bardzo pomocny materiał-thank you

Podgląd treści


SZKOLNE ELIMINACJE KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO
w szkole podstawowej

IMIĘ I NAZWISKO:____________________________ KLASA: __________________
I. Uzupełnij zdania odpowiednim wyrazem zaczynającym się od podanej litery. Ilości liter odpowiada liczba kresek.
1/ Spring and summer are s _ _ _ _ _ _.
2/ I love going out at the w _ _ _ _ _ _.
3/ He fell asleep because the film was so b _ _ _ _ _.
4/ Before you use a c _ _ _ _ _ _ _, you have to load the software.
5/ What’s your j _ _? I’m a doctor.
6/ 60 minutes make an h_ _ _ .
7/ Are you a _ _ _ _ _ of spiders? They are so nice.
8/ A giraffe has got a very long n _ _ _.
9/ Do people in Poland play b _ _ _ _ _ _ _? No, it’s an American sport.
10/ Diana, a B _ _ _ _ _ _ princess, died in 1997.
____/ 10

II. Połącz pasujące do siebie problemy i prośby. Napisz odpowiednią literkę.
_______......../ 8

III. Podkreśl poprawną formę czasownika.
1/ I read/ was reading a book in bed when I heard/ was hearing the phone.
2/ Adrian was did/ was doing homework in his room when I came/ was coming home.
3/ They went/ were going to school this morning when they met/ were meeting Brenda.
4/ He ran/ was running when he fell/ was falling.
5/ I played/ was playing football when I lost/ was losing my keys. ……/10

IV. Odpowiedz krótko na poniższe pytania.
Example: Do you enjoy your new school? Yes, I do.
1 Have they got satellite television? No, ............................ .
2 Can you speak Spanish? Yes, ............................... .
3 Were you both having breakfast when I rang? Yes, ...................................
4 Have you ever visited Japan? Yes, ...................................... .
5/ Do you like jazz? ………………………………….
6/ Is the sun shining now? …………………………….
7/ Did your friend visit you last Saturday? ……………………………
8/ Does your aunt have a baby? ………………………………….
….. / 6
V. Ułóż wyrazy we właściwej kolejności tak, aby utworzyły pytania w wywiadzie ze słynnym piosenkarzem.
• been/ in /you/ music /Have / /interested /always
…………………………………………………………………………?
Yes, I have.
• did/When/ lessons /start /you/ piano
.................................................................................................................................?
When I was about six.
• instrument /you /another/play / Can
………………………………………………………………………………….?
Yes, I can. I can play the guitar.
• you/ the /What /doing /at /are/ moment
……………………………………………………………………………….?
We're getting ready for a big tour in Europe. ....../4
VI ...