Dodaj publikację
Autor
edyta domagalska
Data publikacji
2008-02-07
Średnia ocena
5,00
Pobrań
141

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Uczniowie na zajęciach dwugodzinnych ze sztuki opracowują pieśń, ale także zapoznają się z zabytkami architektury sakralnej i świeckiej, poznają stroje i zespoły ludowe, słuchają utworów inspirowanych folklorem. Wykonują w grupach stroje ludowe techniką collage. Zajęcia wzbogacone są zabawami rytmicznymi.
 Pobierz (doc, 53,0 KB)

Podgląd treści


SCENARIUSZ ZAJĘCIA

PROWADZĄCA : Edyta Domagalska
KLASA : I gimnazjum

PRZEDMIOT : Sztuka

CZAS : dwie godziny lekcyjne
TEMAT : Opracowanie pieśni pt. „ Oj , chmielu , chmielu”
(metrum ¾ ) – projektowanie kobiecego stroju ludowego.

Zadania edukacyjne :

• umiejętność współpracy w grupie podczas wykonywania zabawy tanecznej „Na krakowską nutę”
• zapoznanie z treścią i melodią pieśni „Oj , chmielu , chmielu”
• zwrócenie uwagi na metrum ¾
• poznanie historii pieśni
• zapoznanie z niektórymi staropolskimi słowami występującymi w pieśni
• umiejętność śpiewania indywidualnego , grupowego i zbiorowego
• zwrócenie uwagi na archaiczną budowę pieśni
• cechy muzyki ludowej : bogactwo melodyki i rytmiki
• poznanie najbliższego środowiska i specyfiki regionu
• pogłębienie więzi ze swoim środowiskiem i regionem
• wpływ dziedzictwa kultury muzycznej regionu na muzykę narodową
• rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej
• zróżnicowanie regionalne strojów ludowych
• funkcja znakowa ubiorów ludowych
• zapoznanie ze strojami ludowymi z okolic Szczekocin ( omówienie najważniejszych elementów strojów )
• zapoznanie z fragmentem powieści „Chłopi” W.S. Reymonta opisującego weselny strój kobiecy
• zapoznanie z muzyką zespołów folklorystycznych działających na terenie M i G Szczekociny oraz omówienie elementów strojów ludowych danego zespołu
• zapoznanie z tańcami ludowymi okolic Opoczna i Cieszyna
• powtórzenie dawno poznanego kanonu „Kookabura”
• przypomnienie niedawno poznanej piosenki pt. ”Wesoła piosenka”
• wyrabianie wrażliwości , wyobraźni i umiejętności patrzenia na strój ludowy ( jego odrębność i funkcję )
• umiejętność posługiwania się techniką „collage”
• próba nadania pracy indywidualnego charakteru z zachowaniem najważniejszych elementów wybranego stroju ( świętokrzyskiego , kieleckiego , częstochowskiego , włoszczowskiego )
• rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową
• estetyczne wykonanie pracy

Formy :

- indywidualna
- grupowa
- zbiorowa
- śpiew
- ruch przy muzyce
- percepcja
- tworzenie

Metody :

- problemowo – odtwórcza
- analityczno – percepcyjna
- problemowo – twórcza
- pogadanka
- pokaz – ćwiczenia praktyczne
- mini wykład
- rozmowa kierowana

Materiały i narzędzia :

- brystol A2
- ścinki tekstylne
- wełna
- kolorowe ozdoby
- klej

Technika plastyczna :
- collage

Ewaluacja celów :

Uczeń wie :
- co znaczy metrum ¾
- jaka była historia pieśni „ Oj , chmielu , chmielu”
- jaka była funkcja znakowa ubiorów ludowych
- jaka jest historia regionu z którego pochodzi
Uczeń umie :
- współpracować w grupie
- wymienić najważniejsze zabytki , zespoły ludowe i stroje ludowe okolic Szczekocin
- dawno poznany kanon oraz niedawno poznaną piosenkę pt. „Wesoła piosenka”
- posługiwać się techniką „collage”
Uczeń potrafi :
- dobrać materiał plastyczny dla uzyskania zamierzonego wyrazu
- śpiewać pieśń „Oj , chmielu , chmielu” indywidualnie i grupowo
- rozróżnić cechy muzyki ludowej

Środki dydaktyczne :

- filmy wideo
- kasety magnetofonowe i płyty CD
- zdjęcia
- reprodukcje
- kartki z nutami i słowami piosenek
- powieść pt. „Chłopi” W.S. Reymonta

PLAN

I. Część wstępna :

a) ustawienie ławek w podkówkę
b) przygotowanie materiałów plastycznych
c) wprowadzenie do tematu lekcji

II. Część zasadnicza :

a) zabawa rytmiczna „Na krakowską nutę”
b) omówienie ...