Dodaj publikację
Autor
Renata Wojnicz
Data publikacji
2008-02-11
Średnia ocena
0,00
Pobrań
224

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej w kl.VI - Dlaczego nie należy wierzyć reklamie telewizyjnej?
 Pobierz (doc, 64,0 KB)

Podgląd treści


SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z ZAKRESU EDUKACJI CZYTELNICZEJ I MEDIALNEJ W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

„Dlaczego nie należy wierzyć reklamie telewizyjnej?”

CELE OGÓLNE:

1. Przygotowanie do:
- samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji,
- świadomego korzystania z mass mediów,
- określenia celów reklamy;
2. Kształtowanie postawy krytycznego odbioru reklam;

CELE OPERACYJNE:

Po zajęciach uczeń potrafi:
- określić cele przekazów reklamowych,
- dostrzec zagrożenia wynikające z uproszczeń stosowanych w reklamach,
- krytycznie odbierać przekazy reklamowe,
- czytać ze zrozumieniem materiał źródłowy,
- wyszukiwać w materiale źródłowym potrzebne informacje,
- posługiwać się odtwarzaczem kaset wideo.

FORMY PRACY: zespołowa, grupowa, indywidualna.

METODY PRACY (wg W. Okonia):
1) Asymilacji wiedzy:
- pogadanka,
- praca z książką;
2) Samodzielnego dochodzenia do wiedzy:
- gry dydaktyczne,
- giełda pomysłów;
3) Waloryzacyjne:
- ekspresyjne (inscenizacja);
4) Praktyczne:
- ćwiczenia.

CZAS ZAJĘĆ: 3 x 45 min.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: telewizor, odtwarzacz kaset wideo, kasety wideo z nagranymi reklamami telewizyjnymi, zestaw materiałów potrzebnych do wykonania ćwiczenia (karta pracy, karta z ćwiczeniami słownikowymi), słowniki i encyklopedie, ankieta.

PROWADZĄCY: polonista, nauczyciel techniki, bibliotekarz.

AUTORKA SCENARIUSZA: Renata Wojnicz

TEMAT 1. CZĘŚCI ZAJĘĆ (45 min): Dlaczego lubimy oglądać reklamy?

| | | |
|ETAPY |PRZEBIEG ZAJĘĆ |CZAS |
| |Pogadanka, podczas której uczniowie wyrażają | |
|1. Zaangażowanie |swoje zdanie o reklamie. Przedstawienie celów|5 min |
| |lekcji. | |
| |Ćwiczenia słownikowe – wypełnianie przez | |
|2. Badanie |uczniów kart ćwiczeń (praca indywidualna) – | |
| |załącznik nr 1, sprawdzenie ćwiczeń. |10 min |
| |Podział klasy na grupy i redakcja notatki – | |
| |załącznik nr 2 (dla każdej grupy to samo | |
|3. Przekształcanie |zadanie), podział funkcji w grupie (wybór | |
| |lidera, sekretarza, sprawozdawcy). |10 min |
| |Zebranie wad i zalet reklamy – zapis na | |
|4. Prezentacja |tablicy, grupy uzupełniają swoje wypowiedzi. |10 min |
| |Wyciągnięcie wniosków z prezentacji, | |
| |sformułowanie i zapisanie tematu lekcji. | |
| |Praca domowa: Rozdanie uczniom kart pracy – | |
|5. Refleksja |załącznik nr 3 (uczniowie pracują w takich |10 min |
| |samych zespołach jak na lekcji). | |

ZAŁĄCZNIK NR 1

KARTA PRACY UCZNIA

1. Wyjaśnij znaczenie słowa reklama, z jakiego słownika skorzystasz?
a) ortograficznego
b) wyrazów bliskoznacznych
c) wyrazów obcych
d) poprawnej polszczyzny
REKLAMA...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Uzupełnij zdanie:
Reklama (łac. „reclamo” – wołać, krzyczeć). Skrót łac. oznacza, że wyraz reklama wywodzi się z ..................................................................................... .
3. Reklama to krzyk, ponieważ autor pragnie:
a) zwrócić uwagę na swój towar
b) sprzedać swój towar koniecznie
c) wyeliminować innych sprzedających
d) wszystkie elementy są prawdziwe.
4. Wskaż komunikat, który nie jest reklamą, a informacją:
a) Witamina C – Twoje zdrowie we mnie;
b) Snickers – najsmaczniejszy baton na świecie;
c) Uwaga! Najtańsze komórki!
d) Chcesz mieć akcje, kup obligacje.
5. Utwórz rodzinę wyrazu reklama.
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
..........................................................

UWAGA: Na wykonanie zadań macie 10 minut.

ZAŁĄCZNIK NR 2

KARTA PRACY UCZNIA ...