Dodaj publikację
Autor
ANNA MICHALAK
Data publikacji
2008-02-18
Średnia ocena
5,00
Pobrań
125

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

JAK ZWIĘKSZYĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI I SAMOŚWIADOMOŚĆ - NAUCZYCIEL JAKO OSOBA ZNACZĄCA Nauczyciel jest dla ucznia osobą znaczącą, czyli taką, która odgrywa w rozwoju jego osobowości szczególna rolę i pozostawia w psychice trwałe ślady. Tymczasem okazuje się, że nauczyciele mogą mieć obniżone poczucie własnej wartości, co znacznie utrudnia kontakt z kolegami z pracy, a przede wszystkim z uczniami, zwłaszcza tymi, którzy stwarzają problemy wychowawcze. Nauczyciel powinien zatem dostrzec swoje mocne strony i rozpoznawać ewentualne przyczyny trudności w kontaktach interpersonalnych, zwłaszcza w kontaktowaniu się z młodzieżą.
 Pobierz (doc, 48,5 KB)

Podgląd treści


Pomysł i opracowanie na potrzeby WDN:
mgr Anna Michalak
nauczyciel Gimnazjum nr 4
w Dąbrowie Górniczej

JAK ZWIĘKSZYĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI I SAMOŚWIADOMOŚĆ
- NAUCZYCIEL JAKO OSOBA ZNACZĄCA -

Nauczyciel jest dla ucznia osobą znaczącą, czyli taką, która odgrywa w rozwoju jego osobowości szczególna rolę i pozostawia w psychice trwałe ślady. Dzieje się tak dlatego, że:
1) nauczyciel ma po rodzicach ucznia największą nad nim władzę;
2) przebywa z nim codziennie przez dłuższy czas (na lekcji, na przerwie,
na zajęciach pozalekcyjnych, na wycieczkach itp.);
3) ma wpływ na postępowanie ucznia przez kształtowanie w nim np.
ocen, nastawień, różnych umiejętności;
4) budzi w uczniu różnego rodzaju emocje swoim postępowaniem: miłość
i oddanie (w klasach młodszych), podziw, przywiązanie i szacunek
(w klasach starszych), ale również lęk, niechęć, pogardę, lekceważenie.

Jako osoba znacząca w życiu uczniów nauczyciel powinien być stanowczy, konsekwentny, wymagający, ale i przyjacielski, sympatyczny, miły i, co ważne, pewny siebie. Tymczasem okazuje się jednak, że nauczyciele mogą mieć obniżone poczucie własnej wartości, co znacznie utrudnia kontakt z kolegami z pracy, a przede wszystkim z uczniami, zwłaszcza tymi, którzy stwarzają problemy wychowawcze. Nauczyciel powinien zatem dostrzec swoje mocne strony i rozpoznawać ewentualne przyczyny trudności w kontaktach interpersonalnych, zwłaszcza w kontaktowaniu się z młodzieżą.

Każdy człowiek posiada cechy – dobre i złe – których u siebie nie widzi, których istnienie neguje. Cechy te określone są jako CIEŃ. Ciemny cień to wyparte złe strony naszej osobowości. Na utrzymanie cienia tracimy mnóstwo energii, a ponieważ są to cechy , których nie akceptujemy u siebie, ze zdwojoną siłą dostrzegamy i zwalczamy je u innych. Możemy wypierać różne cechy:

✓ AMBICJĘ, bo nauczono nas, że należy być skromnym,
✓ SIŁĘ, bo „mocarnej baby” nikt nie pokocha,
✓ AGRESJĘ, bo kulturalny człowiek się nie złości,
✓ EGOIZM, bo egoistów nikt nie lubi.

Żeby ukryć ciemny cień zakładamy maski:

✓ jeśli tłumimy agresję – udajemy miłość do ludzi,
✓ jeśli tłumimy słabość – udajemy silnych,
✓ negując egoizm – odgrywamy altruistów,
✓ zaprzeczając ambicji – zachowujemy się przesadnie skromnie itd.

Stąd tendencja do przesady i udawania świętego, stąd skłonność do tępienia własnego cienia u innych poprzez osądzanie, krytykowanie, piętnowanie. Poszukajmy zatem u siebie JASNEGO cienia. Są to na ogół cechy, które kochamy i podziwiamy u innych. Zastanów się, jakie cechy innych ludzi cię przyciągają, co cenisz u innych. Jeżeli to zauważasz, to znaczy, że to masz. Dodaj te cechy koniecznie do listy mocnych stron swojej osobowości.

Każdego dnia warto myśleć o sobie pozytywnie. Nasza samoocena bowiem ma wpływ na to, jak się zachowujemy, jakich wyborów dokonujemy ...