Dodaj publikację
Autor
Agnieszka Andrzejewska
Data publikacji
2008-02-19
Średnia ocena
4,50
Pobrań
554

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan pracy zespołu matematyczno-przyrodniczego w szkole podstawowej.
 Pobierz (doc, 58,5 KB)

Podgląd treści

Plan pracy zespołu przedmiotowego

matematyczno - przyrodniczego
w roku szkolnym 2003/2004
w Szkole Podstawowej w Udaninie
Skład zespołu:
• Agnieszka Andrzejewska – przewodniczący
• Grażyna Dorobek
• Halina Mikła
• Zofia Rudnik
• Tadeusz Pichowicz

|Lp. |Zadania |Termin |Odpowiedzialni |Uwagi |
|1. |Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy zespołu. |Do końca |Przewodniczący zespołu, | |
| | |09.2003r | | |
|2. |Dokształcanie i doskonalenie pracy nauczycieli | | | |
| |Udział członków zespołu w konferencjach metodycznych | | | |
| |Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wg. indywidualnych | |członkowie zespołu | |
| |planów |na bieżąco | | |
| |Udział w kursach na egzaminatorów OKE | |członkowie zespołu | |
| |Przeprowadzenie próbnego sprawdzianu dla uczniów klas V |na bieżąco | | |
| |Bieżące przekazywanie najistotniejszych wiadomości i | |A.Andrzejewska | |
| |umiejętności na Radach Pedagogicznych oraz spotkaniach zespołu| |A.Andrzejewska | |
| |przedmiotowo-metodycznego | |T.Pichowicz | |
| |Dokumentowanie działalności zespołu | | | |
| | |styczeń |Przewodniczący zespołu, | |
| | | |członkowie zespołu | |
| | |na bieżąco | | |
| | | |Przewodniczący zespołu | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |na bieżąco | | |
|3. |Samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy w ramach | | | |
| |zespołu przedmiotowego | | | |
| |Korelacja treści programowych w ramach różnych przedmiotów | | | |
| |(opracowanie ścieżek przedmiotowych) | |członkowie zespołu | |
| |Prowadzenie otwartych zajęć dla chętnych nauczycieli |na bieżąco |G. Dorobek | |
| |Wykorzystanie pracowni komputerowej do komunikacji z | | | |
| |nauczycielami na forum np. www.edusek.edu.pl | | | |
| |Wykorzystanie pracowni internetowej do prowadzenia zajęć w | |G. Dorobek | |
| |ramach „technologii informacyjnej” | | | |
| | | |członkowie zespołu | |
| | |na bieżąco | | |
| | | |członkowie zespołu, | |
| | | |Z.Rudnik | |
| | | | | |
| | |wg. potrzeb | | |
| | | | | |
|4. |Współpraca nauczycieli z biblioteką w zakresie wzbogacania |na bieżąco |członkowie zespołu | |
| |literatury fachowej oraz wideoteki | | | |
|5. |Udział w posiedzeniach szkoleniowych RP |wg. planu |członkowie zespołu | |
|6. |Przeprowadzenie konkursów na szczeblu szkolnym | | | |
| |Konkurs matematyczny | | | |
| |Konkurs matematyczno -plastyczny „Matematyka na wesoło” |Luty |A.Andrzejewska | |
| |Konkurs przyrodniczy „Witaminy dla chłopca i Dziewczyny” | | | |
| |Konkurs plastyczny „Wpływ alkoholu na organizm ludzki” | |A.Andrzejewska | |
| |Mistrz klawiatury | |. | |
| |„Dbajmy o czystość wokół nas” – plakat ekologiczny wykonany |Grudzień |H. Mikła | |
| |techniką komputerową | | | |
| | |Styczeń |H. Mikła | |
| | | |T. Pichowicz | |
| | | |Z. Rudnik | |
| | | | | |
| | |wrzesień |Z. Rudnik | |
|7. |Przygotowanie uczniów do konkursów i zawodów przedmiotowych – |na bieżąco |członkowie zespołu | |
| |praca z uczniem zdolnym | | | |
|8. |Przygotowanie uczestników do udziału w konkursach i turniejach| | | |
| |na szczeblu gminnym, powiatowym i ogólnopolskim np.: | | | |
| |Konkurs matematyczny „Alfik matematyczny” | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |listopad |A.Andrzejewska G. Dorobek | |
|9. |Działania na rzecz EKOLOGII | | | |
| |I ZDROWIA | | | |
| |Sprzątanie świata |IX 2003r. |Członkowie zespołu | |
| | | | | |
| |Dzień Ziemi |Wrzesień |nauczyciele przyrody | |
| |Światowy Dzień Zwierząt |3 X 2003 | | |
| |Dni Ochrony Przyrody |1-31 X 2003 | | |
| |Światowy Dzień Meteorologii |23 III 2004 | | |
| |Światowy Dzień Ochrony Środowiska | | | |
| |Tydzień Czystości Wód |5 VI 2004 | | |
| |Obchody Dnia AIDS |1-7 VI 2004 | | |
|10. |Wzbogacanie warsztatu nauczyciela | | | |
| |Dbałość i wzbogacanie o środki dydaktyczne pracowni |na bieżąco |Członkowie zespołu | |
|11. |Monitorowanie działalności zespołu przedmiotowego | | | |
| |Analiza efektów pracy dydaktycznej | | | |
| |Ewaluacja osiągnięć uczniów | | | |
| |( kontrola bieżąca sprawdzianów kompetencji ucznia) |Maj - czerwiec |członkowie ...