Dodaj publikację
Autor
Agnieszka Danuta Stasiak
Data publikacji
2008-04-14
Średnia ocena
3,67
Pobrań
549

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt lekcji języka polskiego z działu "Kształcenie literackie i kulturowe" pt. "Jak powstał teatr". Podręcznik "Świat w słowach i obrazach" Maria Nagajowa, Warszawa 1999, wyd.2).
 Pobierz (doc, 137,5 KB)

Podgląd treści


Agnieszka D. Stasiak
nauczyciel języka polskiego
w Publicznym Gimnazjum w Obrazowie

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie pierwszej gimnazjum
(z wykorzystaniem podręcznika: M. Nagajowa „Świat w słowach i obrazach”)

Temat lekcji: Jak powstał teatr?

Czas: jedna godzina.

Cele lekcji:

• poznanie pojęcia znaku teatru oraz rodzajów znaków teatralnych
• zrozumienie „naturalności” wykształcenia się widowisk teatralnych, jako dziedziny ludzkiej działalności
• poznanie genezy, wyglądu i funkcji teatru greckiego,
• kształtowanie świadomości naszej przynależności do kultury europejskiej, zwanej też śródziemnomorską,
• wdrażanie do uważnego słuchania i notowania wykładu.

Metody: metoda podająca i oglądowa (wykład wzbogacony prezentacją).

Formy organizacyjne lekcji: wykład, praca jednostkowa.

Środki dydaktyczne: komputer, projektor multimedialny, ćwiczenie z wykorzystaniem umiejętności korzystanie z edytora tekstu, zdjęcie posągu boga Dionizosa, trójwymiarowa rekonstrukcja teatru greckiego, zdjęcia zachowanych ruin teatrów greckich (za: www.pl. wikipedia.org), podręcznik.

Przebieg lekcji:

1. Poinformowanie uczniów o celach i organizacji pracy na lekcji. Zapowiedz wykładu nauczyciela wzbogaconego o prezentację i inne środki poglądowe oraz ćwiczenia-notatki.
2. Przypomnienie treści tekstu, który uczniowie mieli przeczytać w domu (Leopold Grzegorek „Dlaczego ludzie stworzyli teatr”[w:] M. Nagajowa „Świat w słowach i obrazach” Warszawa 1999)
3. Uzupełnienie tekstu podanego na kartach pracy – w celu odtworzenia głównych myśli artykułu (zał. 1)
4. Prezentacja uzupełnionego tekstu.
5. Nawiązanie do tekstu – uświadomienie przynależności do kultury śródziemnomorskiej oraz uświadomienie, że teatr europejski wywodzi się ze starożytnej Grecji, pomimo tego, że widowiska teatralne były częścią kultów bogów w każdej kulturze.
6. Zapisanie tematu lekcji: Jak powstał teatr?
7. Wykład nauczyciela na temat genezy teatru –wzbogacony rysunkami, zdjęciami, w czasie którego uczniowie uzupełniają teksty z lukami (zał. 2). [wykład o kulcie Dionizosa, drogi od chóru do widowisk teatralnych]
8. Odczytanie uzupełnionych podczas prezentacji tekstów.
9. Budowa teatru reckiego – zapoznanie z terminami: orchestra, skene, proskenion oraz funkcjami jakie pełniły.
10. Oglądanie zdjęć z greckimi teatrami antycznymi – wskazywanie elementów budowy teatru.
11. Ćwiczenie podsumowujące – na rozdanych uczniom schematach teatru greckiego uczniowie zamieszczają podpisy elementów budowy teatru – to samo wykonuje przy komputerze uczeń - z wykorzystaniem przesuwania podpisów w odpowiednie miejsce na schemacie (zał. 3) – wszyscy uczniowie oglądają pracę ucznia na ekranie, porównując ze swoim schematem.
12. Zakończenie – w ramach posumowania i poszerzenia wiedzy odczytanie fragmentu ksiązki „Mitologia” J. Parandowskiego, w którym przedstawione jest, jak przebiegały święta dionizyjskie.
13. Wklejenie notatek i schematu pod tematem w zeszytach uczniów.
14. Zadanie pracy domowej – przeczytanie tekstu z podręcznika pt. Bogactwo i różnorodność sztuki teatru” H. Witalewska (str. 160 podręcznik j.w.)

Załącznik nr 1

Uzupełnij zdania:

Ludzie przekazują sobie informacje ...