Dodaj publikację
Autor
Dorota Żebrowska
Data publikacji
2008-04-21
Średnia ocena
3,00
Pobrań
619

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Sprawdzian przeznaczony jest dla uczniów klasy III gimnazjum jako powtórka przed egzaminem. Obejmuje podstawowe wiadomości o renesansie oraz twórczości Jana Kochanowskiego.
 Pobierz (doc, 57,0 KB)

Podgląd treści


JAN KOCHANOWSKI I JEGO EPOKA
SPRAWDZIAN DLA KLASY III GRUPA I

I Uzupełnij zdania:

Renesans to nazwa epoki w dziejach kultury. Narodził się ...................................
...................................w ............................. wieku. Twórcy tego okresu szukali inspiracji w dziedzictwie kulturowym ....................................................................
Głównym ośrodkiem zainteresowania stał się ......................................................,
jego ........................................................... i ............................................................
Twórcom odrodzenia przyświecało hasło pochodzące od Terencjusza: „..............
..........................................................................................................................”
Ideałem epoki stał się człowiek wszechstronny. Za takiego geniusza uważano w Europie ............................................................................................ .

II Z jakimi faktami z życia J. Kochanowskiego kojarzysz nazwy?
1) Sycyno koło Radomia .................................................................................
2) Akademia Krakowska .................................................................................
3) Dorota Podlodowska ...................................................................................

III Wyjaśnij pojęcia:
humanizm .........................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

tren .....................................................................................................................

............................................................................................................................

archaizm ............................................................................................................

............................................................................................................................

IV Po ślubie z Dorotą Podlodowską Kochanowski osiadł w:
a) Stawisku
b) Czarnolesie
c) Kochanowcu

V W swoich utworach Kochanowski pokazuje, że ceni takie wartości jak:
a) bogactwo, dobrobyt, przepych
b) zdrowie, życie w zgodzie z naturą, skromność
c) pobożność, ubóstwo, dobrą zabawę

VI W Trenie X poeta wypowiada znamienne zdanie „Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest”. Jaki stosunek do wiary ujawnia się w tych słowach?

..............................................................................................................................

……………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

VII Fraszka Do gór i lasów kończy się stwierdzeniem: Dalej co będzie? Śrebrne w głowie nici, a ja z tym trzymam, kto co w czas uchwyci. Do jakiej filozofii nawiązuje poeta?

a) epikurejskiej
b) stoickiej
c) cynickiej

VIII Cytat: „Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gniaździe ojczystym, aTy mię zdrowiem opatrz i sumieniem czystym” pochodzi z utworu:

a) „Czego chcesz od nas Panie”
b) „Na dom w Czarnolesie”
c) „Serce roście”

IX Uzupełnij tabelkę.

|CYTAT |ŚRODEK ARTYSTYCZNY |
|złotymi gwiazdami | |
|Bądź na wieki pochwalon nieśmiertelny Panie | |
|pszczoły miód dawają | |
|Tobie k’woli w kłosianym wieńcu Lato chodzi | |
|Jako oliwka mała (...) mdleje zaraz | |

X Przeczytaj fraszkę Kochanowskiego. Opisz przedstawione w niej wydarzenie w formie zwięzłej notatki prasowej. Nadaj jej ciekawy tytuł.
„O doktorze Hiszpanie”
„Nasz dobry doktor spać się od nas bierze,
Ani chce z nami doczekać wieczerze.”
„Dajcie mu pokój! Najdziem go w pościeli,
A sami przedsię bywajmy weseli!”
„Już po wieczerzy, pójdźmy do Hiszpana!”
„Ba, wierę, pójdźmy, ale nie bez dzbana.”
„Puszczaj doktorze, towarzyszu miły!”
Doktor nie puścił, ale drzwi puściły.
„Jedna nie wadzi, daj Ci Boże zdrowie!”
„By jeno jedna”- doktor na to powie,
Od jednej przyszło aż do dziewiąci,
A doktorowi mózg się we łbie mąci.
„Trudny - powiada - mój rząd z tymi pany:
Szedłem spać trzeźwo, a wstanę pijany.”

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

JAN KOCHANOWSKI I JEGO EPOKA
SPRAWDZIAN DLA KLASY III GRUPA II

I Uzupełnij zdania:

Renesans to nazwa epoki w dziejach kultury. W Polsce popularniejszy był termin ........................................ W naszym kraju tendencje renesansowe przypadły na wiek ......................, zwany też ......................................................
........................................................................... W centrum zainteresowania ludzi ...