Dodaj publikację
Autor
Małgorzata Szemraj-Poborska
Data publikacji
2008-05-12
Średnia ocena
2,33
Pobrań
376

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt zajęć przyrodniczych - Jadalne części warzyw - do wykorzystania na przyrodzie lub innych zajęciach.
 Pobierz (doc, 24,0 KB)

Podgląd treści


KONSPEKT ZAJĘĆ Z PRZYRODY

DATA:
OSOBA PROWADZĄCA:

TEMAT (CEL OGÓLNY): Poznajemy jadalne części warzyw.

CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
• Zna podstawowe rośliny warzywne
• Umie korzystać z dostępnych źródeł (ilustracje, plansze, zeszyty przedmiotowe)
• Odczytuje i wskazuje warzywa i ich części jadalne
• Potrafi nawiązać kontakt interpersonalny i współdziałać
• Odczytuje i daktyluje napisy z etykiet
• Rozwija uwagę słuchową i wzrokową

METODY:
-aktywizujące (gry dydaktyczne)
-słowne (objaśnienia, pogadanka)
-porozumiewania się (kombinowana)

FORMY: - indywidualna, zespołowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: etykiety, ilustracje, plansze, tablica, zeszyty przedmiotowe, karty typu „Piotruś”

TYP LEKCJI: - podająco – operacyjny
CZAS: 45 minut

PRZEBIEG:
I. Faza wprowadzająca:
1. Sprawy organizacyjno-porządkowe (przywitanie, sprawdzenie aparatów, zwrócenie uwagi na aktywność na lekcji i możliwość samooceny).
2. Sprawdzenie pracy domowej – losowanie w parach etykiet z nazwami części rośliny i dokładanie do ilustracji.
3. Wprowadzenie do tematu.
II. Faza realizacji:
1. Pogrupowanie okazów warzyw wg części jadalnych (jednocześnie przypomnienie nazw warzyw). Zapis na tablicy: „część jadalna” „warzywa”; podczas gry n-l uzupełnia.
2. Gra dydaktyczna „Piotruś” (na jednej karcie jest ilustracja warzywa , a na drugiej nazwa warzywa i części jadalnej). Istnieje możliwość korzystania z ilustracji, plansz, zeszytów.
3.Przerwa śródlekcyjna (ćwiczenia: na sygnał podnoszenie rąk, pozycja wyprostowana, przysiad).
4. Zapis do zeszytu notatki.
III. Faza podsumowująca:
1. Zadanie pracy domowej: Wykonaj ćwiczenie – omówienie.
2. Podsumowanie zajęć : ocena i samoocena aktywności ucznia.