Dodaj publikację
Autor
Marcin Nawrocki
Data publikacji
2008-05-14
Średnia ocena
5,00
Pobrań
557

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Program realizowany był na zajęciach pozalekcyjnych - SKS. Jego celem była popularyzacja gry w tenisa stołowego, organizacja czasu wolnego uczniów, podnoszenie sprawności fizycznej i integracja uczestników zajęć. Efektem wprowadzenia programu było zwiększenie się liczby uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych i udział w turniejach tenisa stołowego.
 Pobierz (doc, 43,5 KB)

Komentarze

ewelcia, 2009-11-10

Dziękuję za pomoc!

joana.maria, 2010-09-29, ocena:

dzięki,że udostępniasz swoją pracę;)

GonZeusz, 2010-11-04

Świetna robota kolego. Miałem się na czym wzorować.

Podgląd treści

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH –
TENIS STOŁOWY

Realizowany
w Zespole Szkół w Damnie
w roku szkolnym
2005/2006

Opracował:
Marcin Nawrocki

Program przeznaczony jest dla wszystkich uczniów gimnazjum biorących udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych w ciągu całego roku szkolnego.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMU:

1. Podnoszenie sprawności fizycznej.
2. Ukazywanie walorów zdrowotnych aktywności ruchowej.
3. Wyrobienie zainteresowania tenisem stołowym.
4. Rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad zdrowej rywalizacji.
5. Stwarzanie możliwości odczuwania satysfakcji, emocji i radości ze zwycięstwa.
6. Rozwijanie motoryki młodzieży.
7. Kształtowanie nawyków ruchowych.
8. Dbałość o rozwój fizyczny uczniów.
9. Wpajanie zasad czystej gry.
10. Wszechstronna edukacja prozdrowotna.

II. TREŚCI PROGRAMU:

1. Zainteresowanie tenisem stołowym.
2. Rozwijanie sprawności fizycznej.
3. Stosowanie Form zabawowych i gier uproszczonych.
4. Zapoznanie ćwiczących z zasadami i przepisami gry.
5. Włączanie elementów techniki gry.
6. Wprowadzanie indywidualnych działań taktycznych.
7. Nauczanie i doskonalenie podstawowych działań występujących w grze właściwej.
8. Działania wychowawcze mające na celu kształtowanie pozytywnych postaw uczniów.
ADRESAT: uczniowie klas I – III gimnazjum
FORMA: program pozalekcyjny – zajęcia sportowe
CZAS REALIZACJI: wrzesień 2005 r. – czerwiec 2006 r. ,
raz w tygodniu, dwie jednostki lekcyjne.

III. SPOSÓB REALIZACJI:

Praca z młodzieżą w zakresie gry zespołowej, jaką jest tenis stołowy, powinna opierać się na ogólnie przyjętych założeniach pedagogiki i teorii wychowania fizycznego. Powinna stać na stanowisku zachowania specyficznych cech wszechstronnego rozwoju młodego organizmu. W prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych należy uwzględnić różne formy nauczania zadań ruchowych:
• forma zabawowa – powoduje utrwalenie zainteresowania, daje możliwość wyżycia się w zabawie i intensywnym ruchu oraz umożliwia poznanie przeżyć emocjonalnych związanych z rywalizacją sportową,
• forma ścisła – ma na celu wyuczenie właściwych indywidualnych czynności grającego w ataku i obronie,
• forma fragmentów gry – ćwiczenia taktyki i techniki z dodaniem przeciwnika.

Nauczanie elementów techniki gry:
1. Poruszanie się zawodnika z rakietką przy polu gry:
- postawa oraz sposoby trzymania rakietki tenisowej
- zwiększanie i zmniejszanie odległości pomiędzy zawodnikiem a stołem
- gra ze zmianą tempa
- gra ze zmianą kierunku ataku

2. Atak i przyjęcie piłki tenisowej w miejscu i w ruchu:
- odbijanie piłki w miejscu i w ruchu
- uderzanie bekhendem
- uderzanie forhendem
- uderzanie serwisowe
- odbiór serwisu pasywny
- odbiór serwisu agresywny
3. Uderzenia z rotacją piłeczki:
- półwolej forhendowy
- topspin forhendowy
- podcięcie forhendowe
- topspin bekhendowy
- serwis bekhendowy z rotacją boczną
- serwis forhendowy z chwytem bocznym
- serwisy bekhendowe z rotacją kombinowaną
4. Metody obrony:
- blokowanie piłek top spinowych
- zbijanie piłek forhendem i bekhendem
- obrona lobami z forhendu i bekhendu
5. Elementy taktyki gry:
- zagranie w pierwszej strefie gry ( przebicie piłki, Flip, podcięcia forhendowe ...