Dodaj publikację
Autor
Sylwia Kołacka
Data publikacji
2008-05-16
Średnia ocena
5,00
Pobrań
800

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Test wyboru, przygotowany na konkurs wiedzy ekologicznej dla klas IV-VI szkoły podstawowej.
 Pobierz (pdf, 453,7 KB)

Komentarze

e.pliskowska, 2011-02-26, ocena:

test jest świetny. Polecam!

Podgląd treści

SZKOLNY

KONKURS EKOLOGICZNY

DLA KLAS IV-VI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47 W GDYNI

2007/2008


Instrukcja dla ucznia.

1. UŜywaj tylko długopisu lub pióra – kolor niebieski lub czarny
2. Odpowiedzi na pytania nanieś na kartę odpowiedzi według wzoru1 A B C

3. Jeśli popełnisz błąd to popraw go według wzoru:

1 A B C

4. Na wykonanie zadań masz 45 minut
5. Uzupełnij swoje dane:Imię i Nazwisko:………………………………………………………………………………

Klasa:……………………….

KARTA ODPOWIEDZI UCZNIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
POWODZENIA ☺☺☺☺

21 A B C
22 A B C
23 A B C
24 A B C
25 A B C
26 A B C
27 A B C
28 A B C
29 A B C
30 A B C
31 A B C
32 A B C
33 A B C
34 A B C
35 A B C
36 A B C

A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C

1. Największy kompleks bagien w Polsce tworzą rozlewiska

a) Biebrzy
b) Bzury
c) Noteci

2. Grądy, to:

a) wielogatunkowe lasy z domieszką jodły
b)
c) wielogatunkowe lasy liściaste z przewagą dębów i grabów

lasy iglaste

3. Największym węŜem Ŝyjącym w Polsce jest:

a) wąŜ Eskulapa
b)
c)

zaskroniec zwyczajny
Ŝmija zygzakowata

4. Ozon jest:

a)
b)
c)

gazem chroniącym Ziemię przed promieniowaniem ultrafioletowym
gazem cieplarnianym
szkodliwą substancją powodującą dziurę ozonową

5. Najbardziej korzystne z punktu widzenia ochrony środowiska jest uŜywanie

opakowań:
a) metalowych jednorazowego uŜytku
b)
c)

plastikowych
szklanych

6. Odnawianie zasobów tlenu w środowisku zaleŜy głównie od:

a) wielkości powierzchni zbiorników wodnych
b)
c)

ilości roślin zielonych
procesu oddychania zwierząt

7. Do czynników rakotwórczych zaliczamy

a)
b)
c)

azbest
tlenek azotu
tlenek węgla

8. Ogólna liczba parków narodowych w Polsce aktualnie wynosi:

a)
b)
c)

23
32
26

9. Zaznacz zestaw wyrazów, który zawiera tylko nazwy ssaków:

orka, łoś, ropucha, krokodyl

a)
b) wieloryb, jeŜ, koń, tygrys
c)

nornica, Ŝyrafa, pingwin, zebra

10. Najstarszy park narodowy w Polsce to:

Park Narodowy Bory Tucholskie

a)
b) Biebrzański Park Narodowy
c) Białowieski Park Narodowy ...