Dodaj publikację
Autor
Aleksandra Gruszecka
Data publikacji
2008-06-05
Średnia ocena
3,00
Pobrań
465

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Są to krótkie zadania w formie zdań do uzupełnienia i testów wyboru.
 Pobierz (docx, 12,2 KB)

Podgląd treści

....................................................................................... kl. ................. gr. I

1. Który z wymienionych kompozytorów jest przedstawicielem epoki barokowej?

a) Jakub Offenbach, b) Jerzy Fryderyk Haendel, c) Giuseppe Verdi

2. Uzupełnij poprawnie pisownię nazwiska kompozytora – Antonio Vi....aldi.

3. Wymień 4 nowe formy muzyczne z epoki barokowej wokalno – instrumentalne: a)................................,b)....................................................., c)............................................., d).............................................

4. Uzupełnij imiona i nazwiska polskich kompozytorów barokowych:

a) Bartłomiej ................................, b) Grzegorz ...................................... Gorczycki,

5. Zaznacz nazwisko znakomitego rodu lutników włoskich epoki barokowej:

a) Stradivari, b) Biotcelli, c) Palestrina

6. Podaj tytuł jednej kolędy polskiej z epoki barokowej ................................................................................

7. Wymień nazwy 2 polskich tańców narodowych .........................................................................................

8. Połącz nazwisko kompozytora z tytułem jego dzieła:

J.F.Händel Badinerie, Menuet z suity orkiestrowej

J.S.Bach Alleluja z oratorium „Mesjasz”

G.G.Gorczycki Laetatus sum („Radością jestem”)

9. Epoka barokowa była w latach.............................................................................

10. Napisz kilka faktów z życia J.S.Bacha

....................................................................................... kl. ................. gr. II

1. Który z wymienionych kompozytorów jest przedstawicielem epoki barokowej?

a) Orlando di Lasso, b) Józef Haydn, c) Jan Sebastian Bach

2. Wymień 4 nowe formy muzyczne z epoki barokowej instrumentalne: a)................................,

b)....................................................., c)............................................., d).............................................

3. Uzupełnij imiona i nazwiska polskich kompozytorów barokowych:

a) ............................................ Pękiel, b) Adam ......................................

4. Uzupełnij poprawnie pisownię nazwiska kompozytora – Jerzy Fryderyk H.....ndel

5. Zaznacz nazwisko znakomitego rodu lutników włoskich epoki barokowej:

a) Corina, b) Amati, c) Monteverdi

6. Podaj nazwy 2 miejscowości w Polsce gdzie znajdują się organy barokowe należące do największych i najpiękniejszych ............................................................................................................................................

7. Organy to instrument z rodzaju ...................................................................................................................

8. Połącz nazwisko kompozytora z tytułem jego dzieła:

J.S.Bach Laetatus sum

A.Vivaldi Toccata i fuga d-moll

G.G.Gorczycki Cztery pory roku

9. Słowo „barocco” oznacza ...............................................................................................................

10. Napisz kilka zdań o twórczości J.S.Bacha.