Dodaj publikację
Autor
Ilona Jeziorowska
Data publikacji
2008-06-18
Średnia ocena
0,00
Pobrań
401

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt lekcji matematyki dla klasy I gimnazjum. Temat: Pola wielokątów.
 Pobierz (doc, 125,5 KB)

Podgląd treści

Ilona Jeziorowska

Gimnazjum Nr 1
Dąbrowa Górnicza

Konspekt

Data: 07.12.2007r. Przedmiot: Matematyka Klasa: I

Temat: Pola wielokątów.

Cele: obliczanie pól wielokątów ;
zamiana jednostek pola (cm2 na m2, m2 na cm2, cm2 na dm2 itd.);
rozwiązywanie zadań tekstowych o tematyce „Pola wielokątów”;
doskonalenie logicznego myślenie uczniów;
wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy , przyzwyczajanie do dobrej
organizacji pracy;

Metody i formy: pogadanka, metoda problemowo – ćwiczeniowo,
czynnościowa. Praca indywidualna i w zespołach
dwuosobowych.

Środki dydaktyczne: kserokopie materiałów dla ucznia, podręcznik, plansze „Pola trójkątów i czworokątów”, plansze z ilustracjami do zadań.

Przebieg lekcji:

I. Część wstępna.

1. Przywitanie z klasą i sprawdzenie obecności.
2.Sprawdzenie pracy domowe.
3.Zapisanie tematu i krótkie omówienie przebiegu lekcji.

II. Część zasadnicza.

Nauczyciel przygotowuje kserokopie materiałów dla ucznia.

Przed lekcją nauczyciel kładzie zestawy z zadaniami problemowymi na stolikach uczniowskich ( załącznik 1).

Uczniowie zapoznają się z przygotowanymi materiałami, analizują i rozwiązują zaproponowane przez nauczyciela zadania, dokonują odpowiednich obliczeń. Rozwiązanie każdego z 9 zadań oznaczone jest literą.
Ochotnik lub wskazany uczeń omawia rozwiązanie danego zadania na tablicy. Pozostali uczniowie wpisują rozwiązania do zeszytów , kontrolując przy tym efekty swojej pracy.
Po rozwiązaniu tych zadań uczniowie porządkują rosnąco liczby będące rozwiązaniami zadań i odczytują hasło Planimetr (załącznik 2)
Następnie sprawdzają w Encyklopedii znaczenie tego hasła. Wklejają do zeszytów notatkę wyjaśniającą, co to jest Planimetr.

III. Część końcowa.

1. Zadanie pracy domowej: zad. 3 str.99 , zad. 6,8 str.100
2. Podsumowanie i ocena pracy uczniów.

Uwagi:
Zadania o różnym stopniu trudności pozwoliły wszystkim uczniom wziąć aktywny udział w lekcji. Uczniowie bardzo dobrzy sprawnie i szybko radzili sobie z zadaniami. Bardzo chętnie i z zainteresowaniem sięgnęli do Encyklopedii w celu zapoznania się z hasłem Planimetr.

MATERIAŁY DLA UCZNIA (załącznik 1)

1. Z prostokąta o bokach długości 8 cm i 4 cm wycięto prostokąt o wymiarach dwukrotnie mniejszych. Oblicz pole powstałej figury. N
2. Pole działki w kształcie kwadratu równa się 3600 m2. Druga działka w kształcie prostokąta jest o 30 m dłuższa, ale o 30 m węższa od kwadratowej. Oblicz różnicę pól tych działek. R
3. Czworokąt ABCD jest kwadratem o boku 4 cm. Oblicz pole trójkąta KLD jeżeli [pic] L
D C

L

A K B

4. Prostokątny obrazek o wymiarach 20 cm x 35 cm naklejono na płytę pilśniową w kształcie prostokąta o wymiarach 50 cm x 40 cm. Jakie pole ma powierzchnia wokół obrazka? M
5. Dwa jednakowe kwadraty o przekątnych długości 10 cm przecinają się tak jak ...