Dodaj publikację
Autor
Adrianna Dorota Zawierta
Data publikacji
2008-08-27
Średnia ocena
3,33
Pobrań
2040

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego s. Doroty Zawierta nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.
 Pobierz (doc, 87,5 KB)

Podgląd treści

Sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego
s. Doroty Zawierta
nauczyciela mianowanego
zatrudnionego
w Zespole Szkół Nr 1
w Ostrowi Mazowieckiej
ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego

Ostrów Mazowiecka
lipiec 2008r

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
za okres od 01.09.2005 do 02.07.2008r

Imię i Nazwisko: s. Dorota Zawierta

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2005r

Miejsce zatrudnienia: Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej
ul. Rubinkowskiego 8

Nauczany przedmiot: religia

Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Data zakończenia stażu: 02.07.2008r

Cele awansu
• Podejmowanie i organizowanie działań doskonalących warsztat pracy, zgodnie z potrzebami młodzieży i szkoły;
• Poszerzanie zakresu wiedzy;
• Współudział w kształtowaniu wizerunku własnej placówki, poprzez podejmowanie działań wykraczających poza obowiązki służbowe;
• Uzyskanie, w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

WSTĘP

     Jestem nauczycielem religii w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Posiadam tytuł magistra teologii, który uzyskałam w 1999 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W szkole pracuję 15 lat. Jestem nauczycielem mianowanym. Od początku swojej pracy w ZS Nr 1 biorę czynny udział w pracach dydaktyczno – wychowawczych oraz wydarzeniach szkolnych. Staram się systematycznie ubogacać warsztat pracy, poszerzać wiedzę i umiejętności dotyczące wszystkich obszarów pracy szkoły. Chęć dalszego rozwoju skłoniła mnie do rozpoczęcia stażu i ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
Zawód nauczyciela jest moim powołaniem i pasją. Swoją pracę staram się wykonywać rzetelnie i dla dobra młodzieży, z którą pracuję. Napisany przeze mnie plan rozwoju zawodowego wyznaczył mi cele i kierunki aktywności zawodowej w okresie stażu. Dlatego starałam się, aby realizacja planu przebiegała zgodnie z założonymi wcześniej zadaniami. Wysiłek włożony w realizację zadań przyniósł mi satysfakcję, przede wszystkim dlatego, że zabiegałam o dobro ucznia, a nie koncentrowałam się wyłącznie na realizacji przepisów prawa.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji określonych zadań za okres stażu.

s. Dorota Zawierta

Zadania organizacyjne

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Realizując to zadanie:
- zapoznałam się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli ( Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN z dnia 01.12.2004r)
- złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego,
- opracowałam plan rozwoju zawodowego ( IX. 2005r).

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Materiały i dokumenty starałam się gromadzić przez cały okres stażu, wykorzystując posiadane umiejętności korzystania z technologii komputerowej.

3. Uczestnictwo w wykładach i zajęciach dotyczących awansu zawodowego.
W okresie stażu uczestniczyłam w wykładach, prelekcjach, warsztatach
i kursach, co pomogło mi skompletować dokumentację składającą się na mój
awans zawodowy.

4. Przygotowanie sprawozdania.
Dokonałam autorefleksji, analizy, opisu realizacji ...