Dodaj publikację
Autor
Dorota Motyl
Data publikacji
2008-09-01
Średnia ocena
0,00
Pobrań
1593

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Zebranie wiadomości językowych, gramatycznych i ortograficznych z klasy IV.
 Pobierz (docx, 21,6 KB)

Komentarze

terivika, 2010-04-21

dobra pomoc dla rodziców

Podgląd treści

Co powinienem (powinnam) pamiętać z klasy IV z:

Literatury:

Gramatyki:

Ortografii:

Pseudonim – nazwisko lub imię zmyślone, przybrane, używane zamiast prawdziwego przez pisarzy, aktorów, dziennikarzy, działaczy ugrupowań konspiracyjnych.

Alfabet to zbiór wszystkich liter, ułożonych zawsze w takim samym porządku.

Litera to najmniejsza część zapisanego wyrazu.

Głoska to najmniejszy dźwięk mowy ludzkiej, który można wypowiedzieć i usłyszeć.

Wielką literą piszemy imiona, nazwiska, przydomki, pseudonimy, przezwiska oraz nazwy:

kontynentów, państw, miast, wsi, osiedli, oceanów, mórz, rzek, jezior, gór ,wysp.

Przezwisko – nadana komuś dodatkowa, zwykle żartobliwa nazwa, charakterystyczna dla danej osoby; przydomek.

Miękkość spółgłosek oznaczamy w piśmie:

Literą i, gdy spółgłoska miękka występuje przed samogłoską (np. konie),

Kreseczką nad literą, gdy spółgłoska miękka występuje przed inną spółgłoską lub na końcu wyrazu (np. końmi, koń).

Rz piszemy:

Gdy w innych formach wyrazu lub wyrazach pokrewnych wymienia się na r,

Po literach oznaczających spółgłoski: p, b, t, d, k, g, ch, j, w.

W zakończeniach –arz, -erz.

W wyrazach z rz niewymiennym.

Wyjątki: pszczoła, Pszczyna, pszenica, kształt, wszystko, wszędzie oraz formy przymiotników zakończone na –szy: większy, lepszy.

Narrator – wymyślona przez autora osoba, która opowiada o postaciach i dziejących się wydarzeniach. Czasami jest nim jeden z bohaterów. Narrator występuje w opowiadaniach, powieściach, baśniach.

Sylaby to cząstki, na które dzieli się wyraz: kla-sa. Nie ma sylaby bez samogłoski. Są sylaby, które tworzy tylko jedna samogłoska, np. e-ra.

Przy przenoszeniu części wyrazu do następnego wiersza dzielimy wyraz zgodnie a podziałem na sylaby.

Pamiętaj, że przenosząc wyrazy:

Nie dzielimy wyrazów jednosylabowych,

Nie dzielimy kilku liter oznaczających jedną głoskę (rzecz-ka),

Rozdzielamy dwie powtarzające się litery: (lek-ki),

Oddzielamy od reszty wyrazu cząstki: naj-, przed-, pod-, itp.

H piszemy:

Gdy w innej formie wyrazu lub w wyrazach pokrewnych wymienia się na:

g – wahać się – waga

ż – druh – drużyna

z – błahy – błazen

Po literze z – zhańbiony

Na początku wielu wykrzykników: hej! hura!

W wyrazach z h niewymiennym: bohater, honor.

Wers to linijka wiersza.

Niektóre części mowy mogą zmieniać swoje formy. Są to odmienne części mowy. Części mowy, które występują zawsze w tej samej formie, nazywamy nieodmiennymi częściami mowy.

Zasady stosowania znaków interpunkcyjnych

Przy wyliczaniu oraz by rozdzielić części zdania zastosuj przecinek ,

Zanim zaczniesz wyliczać, postaw dwukropek :

Jeśli chcesz przytoczyć czyjąś wypowiedź, napisz ją w cudzysłowie ,,’’

Wtrącenia zamknij w nawiasy ( )

W zapisie dialogu zastosuj myślnik –

Zdania urwane zakończ wielokropkiem …

Na końcu zdania stawiaj . ? !

Akapit to fragment tekstu, wyróżniony wcięciem. Takie wcięcie zapowiada nową myśl autora tekstu.

Rzeczownik to część mowy. Nazywa osoby, przedmioty, rośliny, zwierzęta ...