Dodaj publikację
Autor
Anna Michalak
Data publikacji
2008-11-12
Średnia ocena
5,00
Pobrań
470

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

„Bo zwykle książki są jak meteory. Każda z nich ma jedną chwilę, moment taki, kiedy z krzykiem wzlatuje jak feniks, płonąc wszystkimi stronicami. Dla tej jednej chwili, dla tego jednego momentu kochamy  je potem, choć już wówczas są tylko popiołem. I z gorzką rezygnacją wędrujemy niekiedy przez te wystygłe stronice, przesuwając z drewnianym klekotem jak różaniec, martwe ich formułki.” (Bruno Schultz „Księga”)
 Pobierz (doc, 7,6 MB)

Komentarze

mazowsze, 2009-10-02, ocena:

Piękny konspekt lekcji -Dziękuję...

Podgląd treści


mgr Anna Michalak
Nauczyciel Gimnazjum nr 4
w Dąbrowie Górniczej

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO
DLA KLASY I GIMNAZJUM
Czas: 90 min.

TEMAT: „- kolega lubi czytać? - A lubię…” (Z. Herbert). A Ty?
Prezentacja książek, które warto przeczytać.

Motto: „Bo zwykle książki są jak meteory. Każda z nich ma jedną chwilę, moment taki, kiedy z krzykiem wzlatuje jak feniks, płonąc wszystkimi stronicami. Dla tej jednej chwili, dla tego jednego momentu kochamy je potem, choć już wówczas są tylko popiołem. I z gorzką rezygnacją wędrujemy niekiedy przez te wystygłe stronice, przesuwając z drewnianym klekotem jak różaniec, martwe ich formułki.” (Bruno Schultz „Księga”)

CELE LEKCJI:
➢ Rozbudzanie w uczniach potrzeby czytania, kształtowanie świadomości czytelniczej, rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
➢ Prezentacja efektów pracy grupowej w formie wystąpienia z wykorzystaniem inscenizacji, środków audiowizualnych lub innych pomocy, np. plakatu.
➢ Kształcenie umiejętności przygotowywania logicznej, zwartej wypowiedzi na dany temat i zaprezentowania jej w krótkim czasie.
➢ Rozwijanie poprawności merytorycznej i językowej, umiejętności opisywania struktur, pokazywania związków przyczynowo-skutkowych; prezentowanie punktu widzenia grupy lub własnego stanowiska.
➢ Kształcenie umiejętności opracowania prezentacji w taki sposób, by zainteresować innych uczniów.
➢ Kształcenie umiejętności przekształcania wypowiedzi informacyjnej w wypowiedź o charakterze perswazyjnym.
➢ Rozwijanie poczucia własnej wartości, pewności siebie.
➢ Zwalczanie nieśmiałości, lęku i wstydu występowania przed innymi.
➢ Przygotowanie do przyszłych publicznych wystąpień.

METODY PRACY:
Metody rozwijające samodzielność ucznia w nauce: prezentacja, autoprezentacja.
Metody rozwiązywania problemów w twórczy sposób: inscenizacja, plakat.
Metody pomagające w tworzeniu zintegrowanego zespołu klasowego: praca w grupach, dyskusja.
Metody wspierające ocenianie zespołowej i twórczej pracy uczniów: informacja zwrotna, niedokończone zdania.

FORMY PRACY:
Grupowa.
Indywidualna.
Zbiorowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
➢ Materiały przygotowane przez uczniów (plansze, plakaty, prace plastyczne, manualne, rekwizyty, kostiumy itp.).
➢ Treść motta powielona na ksero dla każdego ucznia - zał.1.
➢ Karta pracy nr 1: Podział zadań w grupie podczas przygotowywania prezentacji – zał.2.
➢ Karta pracy nr 2: Ocena autoprezentacji członków grupy (informacja zwrotna dla uczniów)–zał. 3.
➢ Kryteria oceny prezentacji – zał. 4.
➢ „Fotolista” (w:) M. Jędrychowska, Z. A. Kłakówna, Podręcznik do języka polskiego dla klasy pierwszej „To lubię!”. Teksty i zadania, Kraków 2000, Wydawnictwo Edukacyjne – zał. 5.
➢ Ewaluacja – niedokończone zdania (zał. 6).
➢ Treść pracy domowej powielona na ksero dla uczniów chętnych (zał. 7).

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE:
Edukacja czytelnicza i medialna.

UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI:
Przed realizacją niniejszej lekcji proponuję przeprowadzić w klasie zajęcia pod kątem motywacji czytelniczych uczniów, m.in. wynotować powody, dla których uczniowie czytają bądź nie czytają, ustalić, dlaczego są niechętni i nie znajdują w tym zajęciu ani sensu, ani przyjemności, ani korzyści. A następnie:

1.Uczniowie przygotowują ...