Dodaj publikację
Autor
Danuta Grzyl
Data publikacji
2008-12-02
Średnia ocena
5,00
Pobrań
693

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Jest to sprawdzian wiadomości z matematyki w kl. IV dotyczący jednostek długości i masy. Zadania polegają na zamianie jednostek większych na mniejsze oraz na zapisie jednostek w postaci wyrażeń dwumianowanych.
 Pobierz (doc, 35,0 KB)

Podgląd treści


Sprawdzian kl. IV Jednostki długości i masy grupa I

……………………….................. ………….
Nazwisko i imię klasa

Zad. 1.( 8 pkt.)
Uzupełnij:

a) 17 zł20 gr = gr
b) 500 gr = zł
c) 18 cm 3 mm = mm
d) 10 km 52 m = m
e) 52 m 89 cm = cm
f) 21 dag 6g = g
g) 7kg 24 dag = dag
h) 6 t 284 kg = kg

Zad. 2. ( 2 pkt.)
Uzupełnij, wpisując odpowiednie jednostki:

a) 4 m = 400 ……
b) 70 kg = 7000 ……

Kryteria ocen:
9 – 10 pkt. – bardzo dobry
7 – 8 pkt. – dobry
5 - 6 pkt. - dostateczny
3 – 4 pkkt. - dopuszczający
0 - 2 pkt. - niedostateczny
Opracowała: Danuta Grzyl
Sprawdzian kl. IV Jednostki długości i masy grupa II

……………………….................. ………….
Nazwisko i imię klasa

Zad. 1.( 8 pkt.)
Uzupełnij:

a) 4t 432 kg = kg
b) 700 gr = zł
c) 128kg 41dag = dag
d) 54 km 12 m = m
e) 78 m 15 cm = cm
f) 35 dag 8g = g
g) 26 zł43 gr = gr
h) 19 cm 7mm = mm

Zad. 2. ( 2 pkt.)
Uzupełnij, wpisując odpowiednie jednostki:

a) 9 kg = 9000 ……
b) 80 m = 800 ……

Kryteria ocen:
9 – 10 pkt. – bardzo dobry
7 – 8 pkt. – dobry
5 - 6 pkt. - dostateczny
3 – 4 pkkt. - dopuszczający
0 - 2 pkt. - niedostateczny