Dodaj publikację
Autor
Paulina Neska-Bakus
Data publikacji
2008-12-08
Średnia ocena
5,00
Pobrań
448

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

"Ćwiczenia w określaniu wartościowości pierwiastków w związkach chemicznych" to scenariusz lekcji chemii umożliwiający sprawdzenie i utrwalenie wiadomości, umiejętności uczniów, dotyczących  omawianego zagadnienia, poprzez rozwiązywanie różnorodnych zadań.
 Pobierz (doc, 71,5 KB)

Podgląd treści


Chemia, gimnazjum
Dział programowy: Atomy i cząsteczki.

Temat : Ćwiczenia w określaniu wartościowości pierwiastków w związkach chemicznych.

Cele ogólne: Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem pojęcia wartościowości.

Cele operacyjne:
Uczeń wie:
- co to jest wartościowość, jak się ją oznacza
- w jaki sposób określa się wartościowość pierwiastków

Uczeń potrafi:
- wyjaśnić pojęcie wartościowości
- podać wzór sumaryczny i strukturalny związku znając wartościowość poszczególnych pierwiastków
- określić wartościowości pierwiastków w oparciu o wzór sumaryczny i strukturalny

Metody pracy:
słowna , pogadanka, ilustracyjna, praktyczna
Środki dydaktyczne:
- modele, układ okresowy pierwiastków
- zeszyt
Formy pracy:
- praca z klasą, indywidualna

Przebieg lekcji:

CZĘŚĆ WSTĘPNA
Przypomnienie wiadomości z ostatniej lekcji: co to jest wartościowość pierwiastka, czy każdy pierwiastek ma tylko jedną stałą wartościowość, jaką wartościowość przyjmuje np. wodór, tlen, chlor, siarka w określonych związkach.

CZĘŚĆ GŁÓWNA
Uczniowie rozwiązują wskazane przez nauczyciela zadania.
Zad 1. Określ wartościowość pierwiastków w podanych związkach chemicznych:
Na2O, FeCl3, PbS, SO2, CaBr2, Sb2S3
Zad 2. Korzystając z układu okresowego pierwiastków podaj maksymalną wartościowość
baru, węgla, bromu, fosforu i selenu.
Zad 3. W oparciu o przedstawione modele zapisz wzory sumaryczne i narysuj
strukturalne cząsteczek. Określ wartościowść pierwiastków w tych związkach.

Zad 4. Zapisz wzory sumaryczne i określ wartościowość pierwiastków w związkach
chemicznych znając ich wzory strukturalne:
Cu H
C=O Cu H P H O=Sn=O
Zad 5. Ustal wzory sumaryczne oraz podaj nazwy związków chemicznych składających
się z następujących pierwiastków:
a) potasu i chloru (I) c) chloru (VII) i tlenu
b) żelaza (II) i siarki (II) d) magnezu i azotu (III)

CZĘŚĆ KOŃOWA
Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności do samodzielnego rozwiązania zadania:
Zad 6. Podaj wzory sumaryczne i struktralne oraz nazwy tlenków azotu, w których
przyjmuje on wszystkie wartościowości od I do V, a tlen w tych tlenkach jest
dwuwartościowy.

Praca domowa
Zad 126 str 66, zeszyt ćwiczeń
Chętni zad 130 str 67, zeszyt ćwiczeń
J. Kulawik, T.Kulawik, M. Litwin „Chemia Nowej Ery część 1“
Opracowała Paulina Neska - Bakus
-----------------------
‍†楓഍ൈ䠍഍ൈ䠍഍‍†൓‍൏‍൏‍൏‍畃഍汃഍汃഍൓䴍⁧഍传഍഍
Si

H

H

H

H

S

O

O

O

Cu

Cl

Cl

S

Mg

O