Dodaj publikację
Autor
Małgorzata Oziemkowska
Data publikacji
2009-02-12
Średnia ocena
1,50
Pobrań
1332

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Sprawdzian z zakresu podstawowych pojęć dotyczących epiki, liryki i dramatu, sprawdzający wiedzę uczniów klasy III gimnazjum.
 Pobierz (doc, 32,5 KB)

Podgląd treści


EPIKA, LIRYKA, DRAMAT

KLASA III WERSJA A bis

Nazwisko i imię............................................................................................................................

Klasa.............................................................................................................................................

Liczba punktów.........................\....30.....................Ocena.........................................................
Celujący (30 – 29)
Bardzo dobry (28 – 26)
Dobry (25 – 23)
Dostateczny (22 – 15)
Dopuszczający (14 – 9 )
Niedostateczny ( 8 - 0 )

1. Obserwatorem wydarzeń jest narrator…………………………………………………....1
1. Typy narratora:………………………., ………………………………………………….2
1. Liryka to nazwa gatunku czy rodzaju literackiego?............................................................1
1. Po starożytności nastąpiła epoka………………………………………………………….1
1. Przed modernizmem była epoka………………………………………………………….1
1. O kontekście biograficznym w utworze mówimy, jeśli……………………………………
…………………………………………………………………………………………….......…
……………………………………………………………………………………………........2
7. Baśń należy do epiki, liryki czy dramatu?............................................................................1
7. Typy liryki ze względu na podmiot liryczny:..............................,........................................2
7. Czy liryka jest pisana prozą?................................................................................................1
7. Wiersz biały to.......................................................................................................................
....................................................................................................................................................1
11. Wiersz regularny to..............................................................................................................
....................................................................................................................................................2
12. Jedenastozgłoskowiec to wiersz............................................................................................
....................................................................................................................................................2
13. Rymy abcabc to rymy.........................................i................................................................ 2
13. Rymy żeńskie to takie rymy, w których...............................................................................
....................................................................................................................................................1
15. Ożywienie to..........................................................................................................................
....................................................................................................................................................2
16. Podaj przykład i inną nazwę wyrazu dźwiękonaśladowczego...............................................
.....................................................................................................................................................2
17.Anafora to................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................2
18. Podaj 3 przykłady personifikacji:...........................................................................................
.....................................................................................................................................................3
19. Didaskalia są charakterystyczne dla budowy liryki, epiki czy dramatu?...............................
.....................................................................................................................................................1