Dodaj publikację
Autor
Małgorzata Oziemkowska
Data publikacji
2009-02-12
Średnia ocena
0,00
Pobrań
234

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan pracy zespołu humanistycznego w gimnazjum opracowany przez lidera zespołu: Małgorzatę Oziemkowską.
 Pobierz (doc, 52,5 KB)

Podgląd treści


ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY

W skład zespołu humanistycznego wchodzą nauczyciele języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego, języka rosyjskiego, katechetka i bibliotekarka.

Celem pracy wymienionej grupy jest:
1. doskonalenie zawodowe,
1. wymiana doświadczeń,
1. rozwiązywanie problemów,
1. samokształcenie,
1. zainteresowanie nauczanym przedmiotem uczniów,
1. kształtowanie aktywnych postaw uczniów wobec nauczanych przedmiotów,
1. wyrabianie nawyków analizowania przez uczniów problemów i wyciągania wniosków,
1. podnoszenie jakości pracy szkoły,
1. osiąganie przez uczniów wyższych wyników nauczania i egzaminów gimnazjalnych.

Spotkania zespołu odbywają się w ciągu roku szkolnego w zależności od potrzeb i zaistniałych sytuacji.

GIMNAZJUM NR 3 W WIECHLICACH
PLAN DZIALANIA ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO
NA ROK SZKOLNY 2008/2009

|Lp. |Działalność, |Termin |Osoby odpowiedzialne |
| |zadanie | | |
|1. | |wrzesień |zespół przedmiotowy |
| |Modyfikowanie przedmiotowego systemu oceniana | | |
|2. |Testy „pierwszaka” z języka polskiego, języka angielskiego, języka |wrzesień, październik| |
| |rosyjskiego ich analiza oraz program naprawczy | | |
|3. |Test szybkości czytania w klasach pierwszych (I. część)i jego |wrzesień | |
| |analiza | | |
|4. |Program pomocy uczniom słabo czytającym |wrzesień | |
|5. |Diagnoza i terapia logopedyczna przy testach szybkiego czytania |cały rok | |
|6. |Wycieczki szkolne do Szprotawy i okolic oraz Żagania w celu realizacji |cały rok | |
| |ścieżek międzyprzedmiotowych: „Edukacja | | |
| |czytelnicza i medialna”, „Edukacja regionalna” | | |
|7. |Ujednolicenie schematu analizy testów przedmiotowych i blokowych |wrzesień | |
|8. |Analiza wyników testów części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego z |październik | |
| |kwietnia 2008 roku | | |
|9. |Opracowanie harmonogramu konkursów przedmiotowych i innych |październik | |
| | | |zespół humanistyczny |
| | | | |
|10. |Wykonanie przez uczniów prac metodą projektów (tematy podaje nauczyciel)|przynajmniej raz | |
| | |w semestrze | |
|11. |Konkurs uczniów klas drugich: ,,Jestem twórcą herbu” w|listopad | |
| |ramach zajęć z heraldyki | | |
|12. |10 grudnia Międzynarodowym Dniem Praw |grudzień | |
| |Człowieka - quiz wiedzy o prawach człowieka | | |
| |- gazetki i inne materiały informacyjne | | |
|13. |Jasełka (prezentacja w szkole, w Szprotawskim Domu Kultury oraz na |grudzień, styczeń | |
| |konkursie w Pałacu w Żaganiu) | | |
|14. |Spotkania, próby i spektakle kółka teatralnego |cały rok | |
|15. |Spotkania szkoleniowe: „Jak |listopad, grudzień, | |
| |przygotować uczniów do egzaminu?” |marzec, kwiecień | |
|16. |Konkursy przedmiotowe na etapie szkolnym (język polski, język angielski,|grudzień, styczeń | |
| |historia, religia) | | |
|17. |Konkursy przedmiotowe na etapie rejonowym (język polski, język |luty, marzec | |
| |angielski, historia) | | |
|18. |„Hej, hej kolęda” rejonowy konkurs kolęd w Szprotawskim Domu |styczeń | |
| |Kultury | | |
|19. |Konkurs języka polskiego „ Złota żaba” |styczeń | |
|20. | Szkolny i gminny konkurs na najpiękniejszą pisankę |marzec, kwiecień | |
|21. |Próbny egzamin gimnazjalny klas trzecich |grudzień |nauczyciele przedmiotów |
|22. |Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego klas trzecich |luty, marzec | |
|23. |Konkurs recytatorski na etapie szkolnym, gminnym i powiatowym |marzec | |
|24. |2. maja Dniem Flagi - |maj | |
| |quiz wiedzy o symbolach ...