Dodaj publikację
Autor
Zdzisław Romanowski
Data publikacji
2009-03-09
Średnia ocena
0,00
Pobrań
52

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Artykuł dotyczy czynników mających wpływ na zdrowie somatyczne i psychiczne człowieka. Służy poszerzeniu wiedzy na wspomniany temat oraz zachęceniu do refleksji nad omawianym zagadnieniem.
 Pobierz (doc, 48,5 KB)

Podgląd treści


Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zdrowia.

Pojęcie zdrowia jest różnie definiowane, a więc różnie też rozumiane.
Zdrowie może się odnosić do stanu fizycznego i psychicznego człowieka. O ile dość zgodnie jest rozumiane zdrowie fizyczne (somatyczne), o tyle trudniej zdefiniować jednoznacznie zdrowie psychiczne.
Zdrowie fizyczne to harmonijne funkcjonowanie wszystkich elementów (drobnych - jak np. komórki) i złożonych jak organy oraz narządy, układy ciała człowieka. Zdrowie somatyczne jest więc brakiem dolegliwości somatycznych, bólu, gdy wszystkie układy ze sobą współpracują.
Zdrowie fizyczne zależy w istotnej mierze od czynników wrodzonych (już w momencie urodzenia stan zdrowia może być lepszy lub gorszy) oraz od czynników, które ten stan poprawiają lub pogarszają w trakcie życia - już po urodzeniu, np. rodzaj odżywiania, tryb życia itp.
Zdrowie psychiczne to pojęcie rozumiane już bardzo różnie przez różnych naukowców. Zdrowie psychiczne wg niektórych polega na realizacji swojej osobowości. Dążność do realizowania swojej natury jest, jak pisze jeden z psychologów, jedynym bodźcem pobudzającym działalność człowieka: nie można być zdrowym psychicznie, gdy jest się pozbawionym tego bodźca albo gdy się żyje niezgodnie z nim. Inni natomiast przyjmują, że zdrowie psychiczne polega na właściwym stosunku do siebie i innych. człowiek zdrowy psychicznie pracuje z innymi dla wspólnej korzyści; nie potrzebuje i nie chce panować nad innymi. Człowiek zdrowy adekwatnie spostrzega siebie i innych – to warunek właściwego do nich stosunku.
Pewna grupa naukowców przez zdrowie psychiczne rozumie panowanie nad otoczeniem, tzw. człowiek zdrowy psychicznie opiera się naciskowi otoczenia. Potrafi dostosować się do warunków zewnętrznych lub też uniezależnić się od nich, jeśli są niekorzystne.
Jeszcze inni zdrowie psychiczne ujmują jako harmonijne łączenie przez jednostkę jej funkcji, czyli „równowagę sił psychicznych” lub „jednolite spojrzenie na życie”.
Istnieje też ujmowanie zdrowia psychicznego jako zdolności do trzech podstawowych rodzajów czynności człowieka – do zabawy, pracy, miłości.
Można więc też spojrzeć na zdrowie psychiczne jako poczucie szczęścia danej jednostki. „Pojęcie zdrowia psychicznego jest pojęciem, w którym zawarte jest wartościowanie” (W. Tatarkiewicz: „O szczęściu”. PWN, Warszawa 1992, s. 216 w Z. Falicki „Psychiatria społeczna” PZWL W-wa1985). W związku z tym, jeśli mówimy o zdrowiu psychicznym, nie zawsze tak samo je rozumiemy. Bywa, że ktoś może być np. przez otoczenie odbierany jako ktoś znerwicowany, a tymczasem może to być etap rozwoju osobowego tego człowieka, a nie stan choroby.
O zdrowiu: zarówno somatycznym, jak i psychicznym, decydują różne czynniki, które są często ze sobą powiązane.
Należą do nich m. in. czynniki społeczno-ekonomiczne. Wśród nich są uwarunkowania socjalne i kulturowe, istotny jest więc rodzaj pola aktywności człowieka, środowisko ...