Dodaj publikację
Autor
Joanna
Data publikacji
2009-03-10
Średnia ocena
0,00
Pobrań
133

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Literowe zabawy w mroźnej krainie - scenariusz zajęcia umysłowego dla dzieci 6-letnich.
 Pobierz (doc, 360,5 KB)

Podgląd treści


Scenariusz zajęcia umysłowego dla dzieci 6 - letnich

Temat zajęć: Literowe zabawy w mroźnej krainie
Data hospitacji: 11.03.2009
Prowadzący: Joanna Roćko
Grupa wiekowa: 6 – latki
Cel hospitacji główny:
- uzyskanie informacji o efektach kształcenia w zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania.
Cele szczegółowe:
- doskonali sprawność narządów mowy,
- czyta wyrazy,
- doskonali analizę i syntezę wzrokową wyrazów,
- rozwija sprawność manualną,
- układa obrazek z pociętych elementów,
- dobiera wyrazy do obrazków,
- odczytuje zdania.
Metody:
- czynna,
- praktycznych działań dzieci,
- elementy pedagogiki zabawy.
Rodzaj aktywności:
- umysłowa,
- ruchowa,
Formy:
- indywidualna,
- zespołowa.
Pomoce:
płyty CD, rysunki zwierząt polarnych wraz z podpisami, pocięte na elementy zdjęcia oraz wzór według którego należy je ułożyć, zdania pocięte na elementy do każdego zdjęcia, narysowane na białej kartce kontury sweterka Eskimosa, napis „Kraina polarna”.

Przebieg zajęć:

1. Zabawa na powitanie „Wszyscy są, witam was”.
2. Usprawnianie narządów artykulacyjnych – nauczycielka zamienia dzieci w różne zwierzątka:
otwieranie szeroko buzi – krokodyl
wywijanie warg – małpka
oblizywanie warg, dotykanie czubkiem języka wargi górnej i dolnej – kotek
kląskanie językiem - konik
stukanie koniuszkiem języka w podniebienie za zębami – dzięcioł.
3. Podział na kilka grup – sposób podziału proponują dzieci.
4. Dobieranie par – łączenie w pary rysunków (lis polarny, Eskimos itp.) i pasujących do nich podpisów.
5. Doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej poprzez układanie w całość pociętych na fragmenty zdjęć Eskimosa oraz zwierząt żyjących na biegunie.
6. Układanie z rozsypani wyrazowej zdań oraz odczytanie ich. Zwrócenie uwagi na początek i koniec zdania.
7. „Piszemy litery” – przypomnienie znanych dzieciom liter - pisanie wskazanych liter ręką, nogą, w powietrzu, na dywanie, itp. z jednoczesnym wymawianiem danej głoski
8. Ćwiczenie doskonalące płynność myślenia - „Kraina polarna” – nauczyciel przypina do tablicy napis „Kraina polarna”. Dzieci odczytują napis i próbują z liter w nim występujących ułożyć jak najwięcej nowych słów. Nowopowstałe słowa podają z podziałem na sylaby bądź głoski, a pozostałe dzieci odgadują o jakie słowo chodzi.
9. Doskonalenie drobnych ruchów rąk, wprawianie się w pisanie poprzez pisanie szlaczków literopodobnych - ozdabianie dowolnymi wzorami i szlaczkami sweterka Eskimosa.

[pic]
[pic]

[pic]
[pic]
[pic]

Dom Eskimosa to igloo.
To Eskimos.
Foka lubi nurkować.
Foka zjada ryby.
Mors zjada ryby, foki i rozgwiazdy.
Eskimos łowi ryby.
Eskimos ma grube futro.

Llllllllllll zjada foki, morsy i kraby.

Eskimos i jego kajak.
Na biegunie jest zimno.

llllllllllllllma grube futro.

fffffffffffuwielbia mięso.
Igloo to dom dla Eskimosa.
To Lunamu i jego pies.
Lis polarny to ssak.
To lis.
Mors to ssak morski.
To foka.
To mors.
On lubi ryby.